نویدنو:22/08/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  22/8/1389

 


 

اهداف عالی مجمع ملی ویتنام برای رشد تولید ناخالص ملی در سال 2011

برگردان : ارش

 

نمایندگان مجمع ملی در 8نوامبرقطعنامه ای در باره برنامه توسعه اجتماعی – اقتصادی مطرح شده از سوی دولت برای سال 2011 را با پذیرش 7-7.5درصد رشد ناخالص ملی  تصویب کردند.  

 

 نمایندگان با این امرکه برنامه اجتماعی –اقتصادی سال 2011برافزایش ثبات اقتصاد کلان وکنترل تورم ، در ترکیب با تجدید مدل رشد وتغییر ساختار اقتصاد ملی متمرکز خواهد بود موافقت کردند

 در برنامه توسعه اجتماعی – اقتصادی برای 2011، رشد شاخص قیمت های مصرف کننده زیر 7درصدقرار دارد وسرمایه گذاری کلی برای توسعه معادل 40درصد رشد ناخالص ملی خواهد بود، انتظارمی رود ارزش صادرات به میزان 10درصد نسبت به سال2010افزایش یابد وکسری تجاری به 18درصد صادرات بالغ گردد. 

 اهداف اجتماعی برنامه شامل ایجاد شغل برای 1.6میلیون نفرخواهد بود ، که از بین آنها 87.000نفر جهت کار به خارج اعزام خواهند شد، ونرخ تولد به دو در هزار کاهش خواهد یافت  وتعداد خانوارهای فقیربه 2 درصد استانداردهای جدید خط فقر کاهش خواهد یافت .

 درطی اجرای برنامه ، دولت دسترسی حداقل  86درصد از جمعیت روستایی به آب آشامیدنی بهداشتی را تضمین خواهد کرد و78درصد از جمعیت شهری از آب آشامیدنی استفاده خواهند کرد.

 در برنامه برای برخورد با 69درصد از تاسیساتی که سبب آلودگی های جدی زیست محیطی هستند وبرافزایش تعداد مناطق تولید صنعتی وصادراتی دارای سیستم های استاندارد ترمیم هرزرفتن آب تا 55 درصد طرح هایی تهیه شده است. 

 از آنجایی که 2011اولین سال برنامه توسعه اجتماعی اقتصادی 2011-2015است ، مجمع ملی از دولت ، وزرا، بخش ها وشعبه ها درخواست کرد ه است تا به آموزش وکاربست اقداماتی برای بهبود ثبات کلان جهت تضمین یک اقتصاد متعادل ملی و ارتقا توسعه اقتصادی ادامه دهند.

 مجمع ملی این نهاد ها را به اقداماتی برای تجدید ساختار اقتصاد ملی ، از جمله تعدیل ساختارهای سرمایه گذاری ، واجرای فوری سیاست هایی برای تضمین رفاه اجتماعی وامنیت ملزم کرد ه است .

در برنامه ازنهادها ادامه اصلاحات دولتی ، جلوگیری ومبارزه با فساد وولخرجی ، بهبود وآموزش عالی منابع انسانی ، تحکیم پتانسیل دفاعی وامنیت ، بسط روابط خارجی ویکپارچگی پیشرفته درعرصه بین المللی خواسته شده است .


 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter