نویدنو:14/08/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  14/8/1389

 


 

نظریاتی اندکی سریع در باره انتخابات

نورمن مارکویتز- برگردان: مهرگان

 

جمهوری خواهان ثروتی را صرف کردند . بازرگانان برای کسب پول پول خرج کردند.طبقات بالا برای نجات بخشودگی های مالیاتی و سایر سوبسیدهای رفاه شرکتی بوش که مدت درازی خیلی نصیب آن ها کرد ه است پول خرج کردند

کمتر از 40درصد واجدین شرایط رای دادند.

اینجا در نیو جرسی، نامزدهای مورد حمایت کارگران جزرومد را تحمل کردند اما سازمان های دموکراتیک خیلی به حمایت محلی ، مالکان ، شهرداران وغیره  علاقه مند بودند 

جمهوری خواهان در بخش های صنعتی میدل وست ، پنسبلوانیای غربی وغیره ، برنده شدند ، که محرک های موجود نه بدهکاری مالی ، که بیکاری معین ورکوداقتصادی بود.  

اوباما باید نتایج را بعنوان یک چالش مد نظر قرار دهد وکشیدن خطی علیه تمام ابتکارات جمهوری خواهان کنگره را امروز آغاز نماید. اگر او همانند ترومن در سیاست های داخلی در سال های 1947-1948، مقابله با حمله کناری جمهوری خواهان ، ونه مانند کلینتون همدستی با آن ها درسال های 1995-96، را اعمال نماید ، او نه تنها می تواند برای خود بلکه برای برنامه ای که برای آن انتخاب شده است پیروزی کسب نماید.  

مجلس جمهوری خواهان ارتجاعی خواهد بود، به این معنی که چیزی نخواهد آموخت ، چیزی را فراموش نخواهد کرد، وبرای انجام آن چه درسال های بوش انجام داد تلاش خواهد نمود.

ما می توانیم بیاموزیم ، آنهارا به عقب برانیم ، و آنها را به طور جدی در انتخابات 2012شکست دهیم .

سرچشمه: مسائل سیاسی ارگان نظری حزب کمونیست امریکا


 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter