نویدنو:08/08/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  8/8/1389

 


 

کازیوه نشریه "جمعی هواداران حزب توده ایران در کردستان" منتشر شد

اولین شماره کازیوه ( سپیده دم) نشریه "جمعی از هواداران حزب توده ایران در کردستان" با مطالب متنوع وخواندنی منتشر گردید. نویدنو ضمن درج بخشی از سرمقاله اولین شماره نشریه کازیوه جهت آشنایی خوانندگان محترم ، انتشار این نشریه را به رفقای کرد تبریک می گوید وآرزومند تداوم وبالندگی تلاش آنها در راستای تحقق آزادی وعدالت اجتماعی درسراسر ایران است .  

 

سرمقاله

همان گونه که در شناسنامه این نشریه درج گردیده است ، کازیوه از طرف جمعی از هواداران حزب توده ایران در کردستان مننتشر می شود. این جمع پیش از انتشار کازیوه به مدت بیش از یکسال وبلاگی باعنوان"جمعی ازهواداران حزب توده ایران –کردستان " به آدرس : www.10mehr1320.blogfa.com را اداره می نمودند که متاسفانه حدود 3ماه پیش از طرف دستگاه های امنیتی رژیم مسدود گردید واز فعالیت باز ماند.

پس از مسدود شدن وبلاگ ، هر چند که این جمع در ابتدا در نظر داشت وبلاگ دیگری با همان عنوان در  wordpress ایجاد نماید وایجاد هم کرد. اما ارزیابی همه جانبه عملکرد وبلاگ پیشین (در بلاگفا) ما را به این نتیجه رساند که به جای وبلاگ مبادرت به انتشار نشریه کازیوه کنیم که هم محدودیت های فنی وبلاگ را ندارد وهم خارج از کنترل دستگاه های امنیتی می تواند راه خود را ادامه دهد. با این وصف به منظور دسترسی آن ذسته از خوانندگان وعلاقمندانی که فعلا ایمیل آدرس انهارا در اختیار نداریم تا نشریه را برایشان ارسال کنیم ف پایگاه اینترنتی (وبلاگی) را به نام "کازیوه" به نشانی http://a1320.wordpress.com  ایجاد نمودیم. همچنین برای دسترسی به شماره های پیشین کازیوه نیزاین پایگاه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

هر چند که گردانندگان  کازیوه خودرا هوادار حزب توده ایران می دانند ومتعهد ومقید به پیروی از برنامه، دیدگاه ها وشعارهای این حزب هستند، اما کازیوه به عنوان یک نشریه سعی می کند از یکسویه نگری بپرهیزد وامکان طرح دیدگاه ها ونظریات همه دگر اندیشان مترقی وعدالتخواه را در صفحات محدود خود فراهم نماید.

علاوه بر این ، گردانندگان کازیوه درو اصل مهم " انتقاد وانتقاد از خود" را هموارهمد نظر خواهند داشت واز هر گونه مطلب انتقادی، ونه تخریبی، در مورد خود، حزب توده ایران وهمه جریانات سیاسی استقبال خواهد کرد.


برای دریافت اولین شماره نشریه کلیک نمایید.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter