نویدنو:26/05/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

 تظاهرات به مناسبت دیدار نخست وزیر اسرائیل از آتن

 کارگران وکارمندان، صلح دوستان، زنان وجوانان، در پاسخ به دعوت جبهه مبارز کل کارگران ،کمیته یونانی برای آشتی وصلح ، سازمان زنان یونان،روز دوشنبه 16اوت 2010علیه دیدار نخست وزیر اسرائیل از یونان ، برای همبستگی مردم یونان با فلسطینیان ومحکوم کردن نقش امپریالیستی اسرائیل درعرصه منطقه خاورمیانه تظاهرات کردند.

  جنبش اتحادیه ای متمایل به طبقه ، همراه با اتحادیه عمومی کارگرات فلسطین واتحادیه عمومی دانشجویان یونان ، در تجمعی در خارج موزه جنگ که با راهپیمایی به سمت سفارت اسرائیل دنبال شد فریاد:" در اینجا به نخست وزیر اسرائیل نیازی نیست ،جنایت های امپریالیستی اسرائیل – امریکا- اتحادیه اروپا محکوم است" سر دادند که این شعارها بر روی پرچمی در پیشاپیش تظاهرات هم نوشته شده بود، ، 

  حضور انبوه پلیس  واکنش فوری سازمان دهندگان را بر انگیخت . راهپیمایی با شعارهای " مردم تروریست نیستند ، ناتو واسرائیل تروریستند" ادامه یافت . در هنگام رسیدن به سفارت سنگر بندی شده اسرائیل شعارها اوج بیشتری گرفت.

 نمایندگی بزرگی از کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در تظاهرات حاضر بود.حزب کمونیست یونان در رابطه با دیدار ناتانیاهو از آتن بیانیه زیر را منتشر کرد:

" حزب کمونیست یونان مردم را به ابراز محکومیت شدید دیدار نخست وزیر اسرائیل ازکشور ما ، وحمایتی که دولت یونان  از نقش تهاجمی – امپریالیستی اسرائیل علیه خلق های خاورمیانه به عمل می آورد فرا می خواند.  

نخست وزیر اسرائیل دولتی را نمایندگی می کند که در طی دهه ها به طور مداوم به جنایت های بیدادگرانه وآدم کشی علیه خلق فلسطین،واشغال سرزمین های فلسطین اقدام می کند. اسرائیل نقش تعیین کننده ای در طرح های امپریالیستی بازی می کند ، و عملیات نظامی علیه خلق های منطقه را سازماندهی می کند.

  دولت سوسیال دموکرات پاسوک ، مسئولیت های سگینی بر عهده دارد ،  دولت پاسوک سیاست های حزب لیبرال دموکرات را ادامه می دهد ، از این رو نه تنها  از نظر سیاسی ازاسرائیل حمایت می کند بلکه  در حال تدارک همکاری نظامی از جمله تمرین ها ومعاهدات مشترک است. "

بخش روابط بین الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان


 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter