نویدنو:07/05/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

بیانیه شورای جهانی صلح در همبستگی با مردم ونزوئلا

 شورای جهانی صلح طرح های جدید امپریالیسم امریکا وکلمبیا علیه ونزوئلا را به بهانه فعالیت چریک هایی کلمبیایی در ونزوئلا به شدت محکوم می کند. مانورها وتهدیدات دولت کلمبیا ، وفادار ترین متحد امریکا در منطقه، دو ملت همسایه وتمام منطقه را نشانه گرفته است. آنها در زمانی اتفاق می افتند که امریکا درحال طراحی استقرار پایگاه هایی در منطقه به موازات استفاده از ناوگان چهارم دریایی است ، که پس از 60سال در امریکای جنوبی دوباره راه اندازی شده است.  امریکا ومتحدانش هرگز تدوین طرح های دقیق برای بی ثبات کردن مرزهای منطقه را متوقف نکرده اند.همانند کودتای آوریل 2002در ونزوئلا وکودتای  ژوئن 2009در هندوراس ،هدف آنها کنترل سیاسی واقتصادی منطقه ، برای حفظ دایره نفوذ خود به هر وسیله ای باقی است. دولت کلمبیا که همانند اسرائیل دیگری در امریکای لاتین رفتار می کند ودر کاربست طرح های کثیف وخطرناک امپریالیسم در همسایگی خود تردیدی به خود راه نمی دهد،نه تنها از حمایت دولت امریکا بلکه اتحادیه اروپا هم بر خوردار است ، که رژیم کلمبیا وبهانه های آن را هدایت می کند.شورای جهانی صلح به خلق ها ونیروهای صلح دوست جهان در باره این تشدید طرح های جدید هشدار می دهد وآن ها را به هوشیاری واظهار همبستگی با مردم ونزوئلا ، کلمبیا وتمام امریکای لاتین در راستای لغو تهدید ها وکاربست طرح هایی که می تواند منجر به  خونریزی در منطقه گردد فرا می خواند. 

ما حمایت کامل خودرا به مردم وبه نیروهای ضد امپریالیست وبه سی او اس آی سازمان عضو خود که در صف مقدم مبارزه مردم قرار دارد اظهار می داریم .

دبیر خانه شورای جهانی صلح

28جولای 2010-07-30 

http://www.wpc-in.org/newsstatements/venezuela%20statement


 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter