نویدنو:03/05/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

عضوكانون شوراهاي اسلامي كاركارخانجات مازندران:

قرارداد موقت باعث به وجود آمدن بسياري ناهنجاري‌هاي اجتماعي است

 

ایلنا: اميد علي ناظري عضوكانون شوراهاي اسلامي كاركارخانجات مازندران و رئيس شوراي اسلامي كار دخانيات مازندران طي گفتگويي با ايلنا به عدم امنيت شغلي كارگران قرار دادي پرداخت وافزود: امروزه كارگر به واسطه قرارداد موقت هيچگونه امنيت و آرامشي را احساس نمي‌كند و اين احساس ناامني نه تنها در محيط كار بلكه در لحظه لحظه زندگي او به چشم مي‌خورد.
نا ظري افزود: بايد به فكر افراد بيكار و كساني كه ازنظر اقتصادي با چالش‌هاي جدي روبه‌رو هستند باشيم.
وي با تاكيد بر اينكه امروزه كارگران احساس امنيت نمي‌كنند؛ گفت: امروز زندگي كارگران دچار روزمرگي است كه با شروع هر روز كاري آغاز و با پايان ساعت كاري تمام مي‌شود.
رئيس شوراي اسلامي كار دخانيات مازندران بابيان اينكه ادامه اين روزمرگي به ميل شخصي كافرما مبناي بر ادامه قرارداد كار بستگي دارد؛ گفت: ترس از بيكاري همچون خوره، روح كارگر را آزار مي‌دهد و فشار عصبي اين ترس باعث مي‌شود تا كارگر قراردادي در روابط خانوادگي و عرصه زندگي خصوصي نيز با چالش جدي روبه‌رو شود.
وي قرارداد موقت را باعث به وجود آمدن بسياري ناهنجاري‌هاي اجتماعي دانست و گفت: از يك‌سو مشكلات اقتصادي دستمزدها
ی پايين كارگران را در روزهاي اول ماه مي‌بلعند و از سوي ديگر به دليل استخدام موقت براي دريافت همين دستمزد پايين تضميني وجود ندارد و ناچار كارگران به ويژه كارگران جوان خود به خود به سوي ناهنجاري‌هاي اجتماعي جلب مي‌شوند.
عضوكانون شوراهاي اسلامي كاركارخانجات مازندران با طرح اين سوال كه كدام آدم عاقل در چنين شرايطي شكننده‌اي تشكيل خانواده مي‌دهد گفت: لازم است هر چه سريعتر براي قرارداد موقت كار چاره‌اي انديشيده‌شود تا كارگر بداند اگر همه مشكلات او را آزار مي‌دهد لااقل امنيت شغلي دارد.
وي با ابراز نگراني نسبت به تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص راي نياوردن بهسازي قرار داد موقت افزود :بيش از 80 درصد نيروي كار در مازندران بصورت قرار دادي مشغول بكار ميباشند كه نمايندگان مجلس اين قشر را ناديده گرفتند .
ناظري در ادامه خواهان توجه به مصوبات مرتبط با امنيت شغلي كارگران شد و گفت: بايد چاره‌اي انديشيد تا كارگراني كه به بركت قرارداد موقت دايم شغل خود را از دست مي‌دهند و هر روز به دنبال كار ديگري مي‌گردند از اين معضل رهايي يابند.

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter