نویدنو:03/05/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

فراخوان حزب کمونیست لبنان برای همبستگی با مردم لبنان

اسرائیل باردیگر لبنان را تهدید می کند

بازهم ، اسرائیل با حمایت اشکار دولت های متحدی که هرگز از تدارک کمک های بی قید وشرط ( به شکل مالی وسلاح های کشتار جمعی) به این دولت نژادپرست، آپارتاید اسرائیل خجالت نکشیده اند علیه مردم لبنان وجنبش مقاومت ،به زبان تهدید وترور متوسل می شود.   

بازهم ، حاکمان اسرائیل به ما اطمینان می دهند که در ویران کردن خانه هایی که ممکن است پناهگاه شهروندان غیر مسلح ونوجوانان وکودکان باشد تامل نخواهند کرد ، وبدین وسیله سبعیت جاودانی شده خود در تجاوز 2006 وبارها پیش از آن به لبنان  را یادآوری می کنند.این تهدید ها همانند تلاش نا امیدانه برای  نشان دادن یک پیروزی بالقوه علیه فعالیت های مقاومت در لبنان وتلاشی (ولو این که محکوم به شکست ) برای انتقام در برابر تمام شکست هایی که ارتش ویرانگر آنها از 1982تا کنون متحمل شده است جلوه می کند.    

 هسته های جاسوسی اسرائیلی در داخل لبنان افشا می شوند و درحال فروپاشی هستند ، با پی آمدهایی حاکی از آن که اسرائیل ممکن است در اعدام وپوشش دادن به بسیاری ازجنایات تروروانفجارهایی که از سال 2005در لبنان رخ داده اند دست داشته باشد . همزمان ، تعدادی از وزرا وژنرال های اسرائیلی "درحال پیشگویی" کردن هستند که لبنان ممکن است دوباره خودرا در معرض " جنگ داخلی" ببیند- حتی روزی را برای آغاز دشمنی ها با ایجاد ربط مستقیم با راه اندازی دادگاه بین المللی که مسئول رسیدگی به ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان است تعیین می کنند. در مقابل دورنمای فوق ، دولت اسرائیلی ناتانیاهو- لیبرمن و اشکنازی به ایجاد تنش های فرساینده در راستای خط مرزی با لبنان از طریق یک سری اقدامات تجاوز کارانه وتحریک کننده از جمله ربودن شهروندان غیر مسلح ، مانورهای نظامی، ونقض حریم هوایی وآبی لبنان ادامه می دهد. اخیرا، اسرائیل اعلام کرد که " گنبد آهنین " محافظت از حریم هوایی اش را به تازگی کامل کرده وبه زودی ده ها هواپیمای نظامی مدرن امریکایی دریافت خواهد کرد.   

 بیشترین مایه تاسف در تمام رخ داد های فوق ، تعقیب سیاست شتر مرغی سازمان ملل وبرخی کشورهای اتحادیه اروپا ،  در زمانی است که نیروهای نظامی یونیفیل (نیروی حافظ صلح )سازمان ملل در جنوب لبنان خودرا برای سعی در توضیح "خلاقانه" قطعنامه 1701ومفاد آن به نفع ستمگر واشغالگر(اسرائیل) وعلیه ستم دیده (لبنان) تمرین می دهند. این موضع سازمان ملل / اتحادیه اروپا، بدبختانه چیز جدیدی در مخالفت آن ها با خلق عرب واهداف عادلانه انها نیست.درواقع  مصیبت جاری مردم فلسطین از طریق تحریم ها ، تلاش های آدمکشی ، تبعید توده ای وپاک سازی قومی ، استقرار مسلحانه در سرزمین اشغالی وتبدیل موثر شهر های بسیاروبه ویژه اورشلیم به شهری "کاملا"  یهودی شاهد این مدعا است . این تعصب سازمان ملل / اتحادیه اروپا در سکوت آنها در خصوص سبعیتی که دائمی شده بود  و سبعیتی که علیه ملت لبنان ادامه دارد آشکار است.

 ما تجاوز مدام اسرائیلی به حریم هوایی ، آبی وسرزمین خودرا ، همراه با حمایت بی قید وشرط دائمی مهیا شده ی امریکا برای دولت ناتانیاهو- لیبرمن – اشکنازی چون علامت آشکاری از این که جنگ علیه کشور ما در پشت دستورکارقرار دارد مدنظر قرار می دهیم.این امر به ویژه با در نظر داشت گزارش های اخیرا منتشر شده در "مراکز رسانه ای" معین و" مراکز تحقیقات استراتژیک" در رابطه با " سناریوهای" تدارک شده در داخل دایره های رسمی وزارت امورخارجه امریکا که به " جنگ سوم لبنان " اشاره داردهشدار دهنده است.    

  از این رو ، ما تمام نیروهای  چپ  ،  مترقی، طبقه کارگر،دموکرات وکمونیست سراسر جهان را فرا می خوانیم همبستگی خودرا با مردم لبنان به هر شکل  واز طریق گسترده ترین کارزار های همبستگی ممکن اعلام نمایند. ما انتظار داریم که چنین کارزاری اسرائیل، امریکا وناتو را به عقب نشینی از اجرایی کردن پروژه جنگ ویرانگر جدیدشان وادار نماید.ما همچنین طبقه کارگر واحزاب کمونیست ارو- مدیترانه ای را به تدارک همایشی در آینده نزدیک برای هماهنگ کردن تمام فعالیت ها وجنبش ها ، به ویژه فعالیت هایی با هدف باز داشتن امریکا از دادن اجازه به اسرائیل برای استفاده از هر یک از پایگاه های امریکا وناتو در منطقه ما در حمله علیه کشور ومردم ما فرا می خوانیم.       

بیروت 21 جولای 2010

 هیئت سیاسی حزب کمونیست لبنان


 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter