نویدنو:26/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

حدود 200 نفر از کارکنان شرکت واحد تهران در آستانه اخراج قرار دارند


بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" نزديگ به 200 نفر از کارکنان کنترل مسافر شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در آستانه اخراج قرار گرفته اند.
از روز پنجشنبه 17 تير ماه به کارکنان کنترل مسافر شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که در خطوط تندرو (بی.آر.تی) 1 ،2 و 3 مشغول بکار هستند دو هفته مهلت داده شده است که به شرايط ضد کارگری اين شرکت تن در دهند در غير اين صورت از اين شرکت اخراج خواهند شد.
شرايطی که شرکت واحد برای کارکنان کنترل مسافر تعيين کرده است. قرار دادن سفته امضاء شده 2 ميليون تومانی و ضامن معتبر می باشد.امضا کنندگان سفته و ضامنين نمی توانند از کارکنان شرکت واحد باشند. سنين کارکنان کنترل مسافر بين 18 تا 25 سال می باشد و از اقشار کم در آمد جامعه هستند. تامين چنين شرايطی برای آنها تقريبا غير ممکن است و آنها را در آستانه اخراج قرار داده است
هدف از تعيين چنين شرايطی ضمينه سازی برای اخراج آنها از شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه می باشد.
کارکنان کنترل مسافر شرکت واحد بيش از 2 سال است که کنترل بليط مسافرين را به عهده دارند .آنها ابتدا توسط پيمانکار در شرکت واحد مشغول بکار شدند و از 2 ماه پيش به استخدام مستقيم شرکت واحد تهران در آمدند.آنها از هنگامی که به استخدام شرکت اتوبوس رانی تهران در آمده اند هنوز حقوق خود را دريافت نکرده اند.
در طی 1 سال گذشته در حدود دو سوم از کارکنان کنترل مسافر شرکت اتوبوس رانی تهران از کار اخراج شده اند .در حال حاضر 200 نفر از آنها مشغول بکار هستند که 90 نفر از آنها در خطوط تندرو 2 و 3 و نزديک به 110 نفر در خط 1 مشغول بکار می باشند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter