نویدنو:20/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

بیانیه حزب کمونیست در دانمارک :

 علیه کمونیسم ستیزی

قانون جدیدی در 8 ژوئن در لهستان اجرایی می شود.طبق این قانون استفاده از هر نمادی که حاکمان کمونیستی تلقی کنند غیر قانونی خواهد بود. کاربرد چنین نمادهایی مستحق مجازات خواهد بود.  

 منزجر کننده است که کشوری عضو اتحادیه اروپا به این شیوه آزادی بیان و سایر حقوق بشر را که باید به تمام مردم در جهان مدرن تعلق داشته باشد پایمال می کند.

 این اقدام تعظیم به نیروهای فاشیست ونازی است که بازهم در لهستان ، در جمهوری چک ، در بلغارستان، در دولت های بالتیک وجاهای دیگر از جمله در دانمارک نفوذ بیشتری کسب می کنند. 

 هر تلاشی برای یکسان پنداری کمونیسم ونازیسم دروغ وتحریف ارتجاعی تاریخ است.

 کمونیست ها جز اولین کسانی بودند که فعالانه در برابر نازیسم در تمام مظاهر آن جنگیدند. این امر در آلمان ، در دانمارک ، ودر کشورهای اروپای غربی رخ داد. این کار به قیمت تعداد زیادی قربانی تمام شد. بدیهی است که دیگران در همان زمان چگونه از اشغال نازی منافع بزرگی کسب کردند.

 این اتحاد شوروی بود که با تلفات انسانی عظیم خود،  نیروی محرکی بود که همراه با کمونیست ها وسایر جنبش های مقاومت در تمام کشورهای اشغال شده از جمله دانمارک وملت های متحد شکست حاکمیت نازی در اروپا را تضمین کرد.

 ما تمام افراد شریف را به اعتراض علیه این حملات بر سازمان های طبقه کارگر وبرشایستگی انسان  ترغیب می کنیم. 

 مسئولیت اخلاقی ویژه ای برگردن دولت دانمارک ،مجلس واعضا دانمارکی پارلمان اروپا  قرار دارد.تمام آنها  باید در اعتراض علیه این قانون گذاری غیر دموکراتیکی که ما در لهستان وجاهای دیگر مشاهده می کنیم شرکت نمایند. 

 حزب کمونیست در دانمارک

بتی فریدنسبیرگ کارلسون

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست