نویدنو:20/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

بیانیه حزب کمونیست کانادا :

قانون ضد کمونیستی لهستان تاریخ را کله پا می کند

 "دموکراسی" در کشورهای سوسیالیستی سابق اروپای شرقی در اثر صدمه 8ژوئن ، زمانی که قانون جدیدی به اجر گذاشته می شود که نمایش هرچیزی راجع به "نشانه کمونیستی" راممنوع می کند شکل دیگری خواهد یافت.  این قانون در چرخشی منزجر کننده ،چنین نشانه هایی را با صلیب شکسته وسایر علائم نازی برابر قرار می دهد. حزب کمونیست کانادا تصویب این قانون را، که یکبار دیگرثابت می کند که حقوق دموکراتیک وآزادی های مدنی به طور فراینده ای در اتحادیه اروپا پایمال می شوند محکوم می کند. تصویب قانون در لهستان ضمیمه ای به قانون جزا ، غیر قانونی کردن انتشار " نماد کمونیستی " است. 

قانون پاییز گذشته از سوی لخ کازینسکی آخرین رئیس جمهور امضا شد ، این اقدام از سوی آرا تقریبا ناشناسی در پارلمان کشور به تصویب رسید. قانون کیفر تا دوسال زندان را برای هرکسی که  نماد های فاشیسم ، کمونیسم یا سایر نمادهای استبداد را به غیر از اهداف "هنری" یا" تحقیق" " "تولید کند، جاودانی نماید ، یا وارد نماید ، ذخیره سازد ، به تملک در آورد ،هدیه دهد ،نسخه ای را حمل یا ارسال نماید ، ضبط نماید یا سایر موارد" در بر می گیرد.

حزب کمونیست هلند در پاسخ به (این قانون ) به درستی اظهار داشت که :" ما شدیدا با تلاش برای برابر کردن فاشیسم – که بر نژاد گرایی مبتنی بود ، که به خاطراجرای نقشه ای به خونبار ترین جنگ تاریخ ، به قلع وقمع میلیون ها نفر منجر شد – با کمونیسم ، که بر اصول عدالت اجتماعی ساخته شده است ، که فاشیست های کشتار کننده نژادی را با نهایت فداکاری در مبارزه شکست داد ومیلیون ها بیشمار ، مردان ، زنان وکودکان را قربانی کرد، مخالفیم . ما حتی علیرغم سرکوب بی رحمانه تر، نه مبارزه خود برای پیروزی سوسیالیسم را متوقف خواهیم کرد، نه از شاه راه سرنوشت برای کمونیسم ظفر نمون باز خواهیم گشت." ممنوعیت آزادی بیان در لهستان تنها آخرین نمونه این قبیل رفتارها از سوی دولت های اروپای شرقی است.   

 در1993 ممنوعیت نماد های کمونیستی بر بلغارستان تحمیل شد ، در سال 2004 یکی از رهبران حزب کارگران بلغارستان به "جرم"  پوشیدن نماد ستاره سرخ به زندان محکوم شد.

حکم زندان بعد از گذشت 4سال از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا به حال تعلیق در آمد. تاکنون قانون مشابهی در سال 2009در لیتوانی تصویب شده ، وممنوعیت ها در استونی ، لاتویا وسایر کشور ها در حال بررسی است.

درسال 2007دولت چک اتحادیه جوانان کمونیست را به خاطر فراخوان به مالکیت عمومی ابزار تولید ممنوع کرد. پس ازاعتراض های وسیع بین المللی ، آن ممنوعیت در نهایت چند ماه پیش از سوی دادگاه چک لغو شد.اما در حال حاضر احزاب دست راستی چک خواستارممنوعیت حزب کمونیست بوهمیا وموراویا ، سومین حزب بزرگ حاضر درپارلمان کشورهستند.

این کار زار ضد کمونیستی در سطح قاره ای نیز در حال اجرااست.سال گذشته پارلمان اروپا 23 ماه اوت را "روزاروپایی برای قربانیان رژیم های استبدادی وقدرت طلب" نامگذاری کرد.اقدامات ضد کمونیستی در لهستان وهر جای دیگر در خدمت اهداف بزرگتری علیه جنبش کارگران است.

آنها  هدف خنثی کردن فعالیت ومحدود کردن حوزه نفوذ کمونیست ها ، ومسدود کردن گفتگو از چشم انداز سوسیالیستی ، به ویژه درشرایط جاری بحران سرمایه داری را دنبال می کنند . همانطور که جورج توساس از حزب کمونیست یونان دربیانیه سوم دسامبر 2009 در پارلمان اروپا هشدار داد، ممنوعیت ها درلهستان " رفتار تحریک کننده ای با هدف تعقیب هر کسی است که مقاومت می کند وبرای آینده ای بهتر می رزمد."

این کارزارتنها محدود به اروپا نیست. درکشور ما، کانادا ،  ضد کمونیست های ارتجاعی که روابط نزدیکی با هارپر توری دارند برای ساختن به اصطلاح " بنای یادبود قربانیان استبداد" در منطقه نشنال کاپیتال اوتاوا تدارک می بینند. منظور واقعی از این "بنای یادبود" ایجاد کردن نقطه تجمع دوباره برای آنهایی است که برای محدود کردن ودر نهایت ممنوع کردن فعالیت کمونیست های کانادایی تلاش می کنند.

در مواجهه با این گسترش کمونیسم ستیزی ، کمونیست های سایر کشورها همراه با کمونیست های لهستان مخالفت خودرا با قانون اعلام می دارند. تعدادی از احزاب کمونیست وکارگری در اروپا در حال اعزام نمایندگان پارلمان ،نمایندگان پارلمان اروپا یا دیگر نمایندگان به ورشو برای اظهار همبستگی خود هستند. در 8 ژوئن 2010 بسیاری از احزاب در اقدام مشترکی همراه  با بیانیه ها ، کنفرانس های خبری ، تظاهرات ، اعتراضات ، و اعزام نمایندگانی به سفارت خانه های لهستان وادارات اتحادیه اروپا  شرکت  وخواستار لغو عبارات وقوانین ضد کمونیستی خواهند شد وبرآزادی عمل  کمونیست های تمام کشورها تاکید خواهند نمود .

حزب کمونیست کانادا با سازماندهی گردهمایی در برابر کنسولگری لهستان در تورنتو وونکور در این اقدامات شرکت خواهد کرد.

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست