نویدنو:20/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

نامه سرگشاده آکل(حزب زحمتکشان قبرس) به نخست وزیر لهستان

 نخست وزیر محترم لهستان

آقای دونالد تاسک  

نیکوزیا 8ژوئن 2010

 اکل نگرانی عمیق خودرا نسبت به تحولات در لهستان در رابطه با کاربست قانون ممنوعیت استفاده از نمادهای کمونیستی اعلام می کند.ما نگرانیم که این تحولات  استمرار تلاش های گسترده تری برای یکسان پنداری کمونیسم وفاشیسم ، تحریف تاریخ وریشه کنی تمام آنچه که دوران سوسیالیسم نامیده می شود را تشکیل دهد. اقدامی که به طور فزاینده ای به ویژه در کشورهای اروپای شرقی تشدید می شود.

ماهمچنین  درباره  تلاش عمومی برای غیر قانونی کردن مبارزه طبقاتی وفعالیت آزاد کمونیست ها در لهستان ، ونیز سایر کشورهای شرق اروپا نگرانیم

 با ملاحظات فوق ،وعزم جدی برای اجرایی کردن قانون ضد کمونیستی در لهستان ،از8ژوئن 2010،  آکل اظهار می دارد:

 1- ما تلاش دولت لهستان برای ممنوع کردن استفاده از نماد های کمونیستی را محکوم می کنیم. این اقدامات بدون شک نشان دهنده ضربه ای به دموکراسی وآزادی بیان است. آنها اعلامیه های رسمی در باره دموکراسی وتحمل اندیشه های مختلف را، همچون کلماتی بدون تاثیر بازتاب می دهند.

 2- علاوه بر این ما ملاحظه می کنیم که قانون ترویج شده نمایشگر تلاش برای  انحراف توجه افکار عمومی از بن بستی است که از جانب سرمایه داری ونئولیبرالیسم ایجاد شده اند ، آنچنان که  ظاهرا از سوی بحران جاری سرمایه داری جهانی اظهار شده اند. علاوه بر این ، این اعتقاد ماست که این تعقیب توهمات چیزی بیش ازتلاش برای ساکت کردن وحذف نیروهایی نیست که با مقاومت برای منافع زحمتکشان ، ترقی اجتماعی وکامیابی خلق هایشان مبارزه می کنند.

3- ما از شما دعوت می کنید به هر طریق ممکن برای پایان دادن به اجرای قانون منسوب به ممنوع کردن استفاده از نمادهای کمونیستی اقدام نمایید ، برای این که هیچ شتاب غیرقابل قبولی به زیان ارزش های دموکراتیک نخواهد چربید.   

 4- ما حمایت و همبستگی آشکار خود را با حزب کمونیست لهستان ، اظهار داشته وتاکید می کنیم که ما به مبارزه  شدید وعملی خود در تمام سطوح  تا جایی که خواست هیستری ضد کمونیسم غلبه نکند ودر محافظت از حقوق دموکراتیک حزب برای عمل واقدام به نفع زحمتکشان وبه طور کلی مردم لهستان ادامه خواهیم داد.

کمیته مرکزی اکل

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست