نویدنو:20/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

اعدام

فرهاد

 

بعد از آن قرن ها وسال ها وماه ها اعدام

من همین دیروز

19اردیبهشت89 هم

5بار بر دار شدم !

سکوها ودارها

مرا می شناسند

ودیوارهای تمام زندان ها

تراشه های ناخنم را به یاد دارند

که رد پایم را حک می کرد

****

من "عادلانه" مستحق دارم !

چون همگروه "برابری" بودم

رفیق "آزادی"

 وبا عنصر ناباب "عدالت"

رابطه داشتم.

من اعتراف کردم

که خرمن تمام ارباب هارا

با ماشه ی آبی کبریت ها سوختم

من اعتراف کردم

که بند بند سیمان سالن کارخانه را

با عرق روفتم

من اعتراف کردم

که با هرچه ممنوع چرخیدم

من خود اعتراف کردم

که با تبسم شکوفه نفس کشیدم

واز تماس نازک پوستم

بر کاغذ اعلامیه

لذت بردم.

****

من با بازجوها گفتم :

" قلم توتم من است

و

سکوت در مجاری داغ ودرفش

تابو "

من "عادلانه "مستحق دارم !

که "عدالت" را

در شکنج صامت سلول

تنها نگذاشتم.

***

فردا هم با زنجیر هایم بر پا

ودستبندهایم بر دست

با پیزامه وپیراهن

از دیوارها رها خواهم شد

ودر سکوهای اعدام

 بر دارها لبخند شکوفه خواهد روئید.

بازجویم کفری است

می دانم

عدالت میرا نیست  

 

میلاد

10/3/1389

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

       

free hit counter