نویدنو:16/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 


 

کنفرانس علمی بین المللی

" برای حقیقت تاریخی وبازتاب درست عصرتاریخی " در مسکو بر گزار شد .

سرچشمه : سولید نت
شرکت کنندگان کنفرانس همگی معتقدند که در 65سالی که از روز پیروزی بر المان نازی گذشته است  اهمیت پیروزی درخشان مردم جهان ، که برای دفاع از آزادی واستقلال خود، برای دفع تهدید مرگبار علیه تمام بشریت تلاش کردندتیره وتار نشده است.از این رو تلاش ها برای تحریف تاریخ جنگ جهانی دوم بسیار منزجر کننده است.

 در میان جلوه های چنین تلاش هایی قطعنامه های شورای اروپا ،سازمان امنیت وهمکاری اروپا وپارلمان اروپاقرار دارند ، که در آن ها سیستم اقتصادی – اجتماعی آلمان هیتلری واتحاد شوروی در یک ردیف قرار گرفته اند. رژیمی که بردگی ومرگ جمعیت کره زمین را فراهم نمود همسان سیستم اجتماعی اعلام می گردد ، که در آن شرایط تاریخی نقش اصلی را در پیروزی بر آلمان نازی ومتحدان آن ایفا کرد.  فاشیسم از سرمایه داری وامپریالیسم زائیده شد. این حقیقت است ، کتاب های درسی مدارس و دستور العمل ها ،مواد اولیه دروغ های تاریخی واسناد رسانه های همگانی به هر طریق ممکن در اهمیت نقش سربازان آنگلو – امریکن درآزاد سازی اروپا از یوغ فاشیسم اغراق می کنند وماموریت رهایی بخش ارتش سرخ را نه تنها تحقیر، حتی انکار می کنند. جنبش مقاومت  ونیزنقش برجسته کمونیست ها وضد فاشیست ها در مبارزه مسلحانه علیه نیروهای اشغالگر ائتلاف هیتلری عمدا به فراموشی سپرده می شود.   

اکنون ، همچون گذشته ،تحریف تاریخ از سوی امپریالیسم به بهانه نگرانی های سیاسی در حال اجرا است . نگرانی از نتایج سیاسی واجتماعی محتمل ناشی از پی آمد های بحران اقتصادی جاری، گروه های مسلط برخی از کشور ها را به بی اعتبار ساختن جایگزین سوسیالیستی ، بدنام کردن اتحاد جماهیر شوروی وکمونیست های جهان،ناچیز شمردن ارزش مشارکت قاطع آنها در پیروزی بر دشمن مهلک بشریت - فاشیسم - متمایل ساخته است

شرکت کنندگان کنفرانس با اعتراض علیه تحریف تاریخ ،به دفاع موثر از حقیقت در باره تاریخ جنگ جهانی دوم ، در مدارس ،و دانشگاه ها، در کتاب های درسی وسایرانتشارات چاپی ، در عرصه شفاهی در رسانه ها  واسنادی که در اینترنت منتشر شده اند ، فرا می خواند.تشدید چنین تلاش هایی برای شفاف کردن هشیاری عمومی، به ویژه آگاهی نسل جوان از زهر تبلیغات دروغ ضد تاریخی ، برای جلب آگاهی مردم جهان به دلایل معتبر وماهیت جنگ جهانی دوم ، و آنهایی که برندگان واقعی جنگ بودند ،  ضروری است.

50دانشمند وسیاستمدار از 21کشور ونیز نمایندگانی از سازمان های بین المللی ، شورای جهانی صلح ، فیر،فدراسیون جهانی زنان دموکرات در کنگره شرکت داشتند. این کنگره از سوی حزب کمونیست فدراسیون روسیه سازماندهی ومیزبانی می شد .

دپارتمان بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست