نویدنو:11/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 


 

پرستاران سرسختانه برنامه کروک پارک را رد کردند

Sat, May 29, 2010

اعضا بزرگترین اتحادیه ای که پرستاران سراسر کشور رانمایندگی می کند سرسختانه برنامه کروک پارک در مورد قطع پرداخت خدمات عمومی واصلاحات را رد کردند.

دیروز اعضا اتحادیه کارگری یونیت واتحادیه متخصصان آزاد نیز جداگانه بر علیه موافقت نامه رای دادند.

اگرچه اعضا انجمن متخصصین آزمایش پزشکی قطعا به سود پیشنهاد کروک پارک رای داده اند.

سازمان پرستاران وکودک یاران به اعضا خود گفته اند که  84  درصد به 16 درصد برنامه را رد کرده اند. سازمان پرستاران با بیش از 40.000عضو یکی از بزرگترین اتحادیه های خدمات عمومی است.

اتحادیه پرستاران همچنین اعتصابی راکه هفته ها در اعتراض به قطع پرداخت ها جریان داشت کنسل واعلام کرد در حالی که عوامل مالی را به رسمیت می شناسد، خواهان مذاکره در باره دیدگاه جایگزین برای اصلاح خدمات بهداشتی است

اتحادیه گفت در تمام روند رای گیری ،در گردهمایی ها در بسیاری ازمحل های کار در سراسر کشور،اعضا اتحادیه به طور مکرر، وپیگیرانه ،قطع پرداخت های خدمات بهداشتی ، به ویژه  تجدید مهلت قانونی را مورد تاکید قرار داده اند.

اتحادیه اعلام کرد که دیدگاه اتحادیه آن بود که تحت پیشنهاد کروک پارک " خدمات بهداشتی عمومی می تواند حتی برای بسته شدن سطح گسترده تری از خدمات،کاهش استخدام ها ومنجر شدن به شلوغ کاری هدف باشد "

تیام دوران دبیر اول اتحادیه گفت :" ما به طور پیگیرانه ای استدلال کردیم که پیشنهاد کروک پارک ،با الزام به قطع 6.000  پست خدمات بهداشتی بیشترو جمع کردن 3500  تخت بیمارستانی دیگر کاملا غیر قابل پذیرش ، مضر ، وبدون توجه به وضع اقتصادی جاری ما کاملا نا عادلانه است "

اتحادیه پرستاران با نتایج رای اکثریت هنگامی که ماه آینده برنامه کروک پارک از سوی کمیته خدمات عمومی کنگره سراسری اتحادیه  ایرلندمورد بررسی قرار گیرد موافقت خواهد کرد.

اتحادیه یونیت اعلام کرد که اعضا آن در بهداشت ،اموزش ،مقامات محلی، ادارات دولتی وکارکنان دولت برنامه را با نسبت 65 به 35 درصد رد کرده اند. 

یونیت اعلام کرد شفاف سازی روی برنامه کروک پارک که از سوی کمیسیون روابط کاربرگذار شده بود " به نظر نمی رسد هیچ بهبودی در محتوی آنچه از سوی دولت مطرح شده بود انجام داده باشد "

اتحادیه مهندسین فنی وبرق ، که نزدیک به 1100 کارگر شناور در خدمات اجتماعی را نمایندگی می کند، با نسبت 2به یک به رد برنامه رای داد.

انجمن متخصصان آزمایشگاه پزشکی ، که تقریبا 2000نفر عضو دارد ، با نسبت 81 به 19 درصد به سود برنامه کروک پارک رای داد.تاکنون ، اعضا تمام اتحادیه هایی که رای دهی را به پایان رسانده اند طبق توصیه  مدیران خود رای داده اند.

اگر اعضا اتحادیه های بزرگی همانند سیپتو وایمپکت  به توصیه مدیران خود عمل کنند، برنامه کروک پارک  احتمالا پس از بررسی 14روزه   درکمیته خدمات عمومی  با اکثریت دو به یک پذیرفته شد ه است.

شمارش معکوس کروک پارک اتحادیه های بزرگ برای تصمیم گیری:

اتحادیه هایی که به پذیرش برنامه رای داده اند: 

نماینده کارمندان متوسطPSEU

 نماینده کارمندان عالی رتبه AHCPS

 نماینده دامپزشکانVOA

 اتحادیه متخصصان شناور(ازاد)UCATT

 نماینده پزشکان (برنامه رابدون رای دادن پذیرفته اند)IMO

نماینده معلمان ابتداییINTO

نماینده متخصصین آزمایشگاهMLSA

اتحادیه هایی که برنامه را رد کرده اند:

 نماینده کارمندان دون پایه CPSU

اتحادیه آموزگاران TUI

نماینده آموزگاران دبیرستان هاASTI

نماینده متخصصین شناور(آزاد)TEEU

 نماینده پرستاران وکودک یارانINMO

نماینده استادان دانشگاه Ifut

نماینده کارمندان مقامات محلی ، بهداشت وآموزش Unite

آرا در دست اقدام

نماینده کارمندان بهداشت ، اموزش ومقامات محلی Siptu

نماینده کارکنان بهداشت ، اموزش ،کارمندان دولت ومقامات محلیImpact

 اتحادیه نقاشانOPATSI

 نماینده کارگران ساختمان Batu

 نماینده کارکنان زندان POA

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست