نویدنو:11/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 


 

دفتر مرکزی حزب کمونیست ترکیه  

ما سناریو جنگ های امپریالیستی را در گذرگاه پاره خواهیم کرد 

 31 May 2010

امروز صبح کماندوهای راهزن تربیت شده از سوی نیروی دریایی اسرائیل عملیاتی رابرای تصرف ناوگان دریایی حامل کمک های بشر دوستانه به غزه به اجرا در آوردند و ودر ضمن این عملیات ظالمانه به کشتار غیر نظامیان غیر مسلح پرداختند.  

  ما این حمله جابرانه را همچون امتداد تنش فزاینده واعلام جنگ دائمی ایجاد شده از جانب سیاست های امپریالیسم ارزیابی می کنیم.این سیاست ها که ایران ، سوریه ، فلسطین ولبنان را درزمان های متفاوت هدف گرفته ، هدف وارد کردن خاورمیانه به داخل یک تونل وحشت امپریالیستی از طریق اعلام جنگ دائمی برای به اطاعت وادار کردن مردم را تعقیب می کند که سرانجام منافع ایالات متحده را تامین می کند.  

 رفتار ظالمانه اسرائیل در کشتار غیر نظامیان ودستگیری صدها نفر در آب های بین المللی در حمله علیه ناوگان حامل کمک های بشر دوستانه به غزه، جایی که اسرائیل اخیرا مورد حمله شدید قرار داد ویک بار دیگر تمام تاسیسات زیر ساختی وروبنایی آن را نابود کرد، صفات بربرمنشانه صهیونیسم را که از سوی امپریالیسم امریکا علیرغم این حقیقت که اسرائیل به ندرت روی بند های خود شنا می کند ،تشویق وتحریک می شود اثبات می کند.  

 در این شرایط ، حزب کمونیست ترکیه خواستار است:

1- اخراج  فوری هیدت دیپلماتیک  اسرائیل از ترکیه  

2-لغوتمام موافقت نامه های نظامی با اسرائیل تا کنون 

 3- لغو تمام قرارداد های سری با اسرادیل وعلنی کردن این موافقت نامه ها

 4-مسئول قلمداد کردن اسرائیل در این تهاجم در هر خط مشی بین المللی ممکن

 سیاست های جنگی امپریالیسم تنها به این ترتیب می تواند شکست داده شود ، در غیر این صورت کشورما قادر به رهایی خود از تبدیل شدن به بازیگر برنامه های مشابه امپریالیسم نخواهد بود.  

ما از تمام مردم خود می خواهیم  به خاطر کشور خود وآینده بشریت سکوت نکنند.

دفتر مرکزی حزب کمونیست ترکیه  

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست