نویدنو:11/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 


 

 بیانیه شورای جهانی صلح

درمحکومیت حمله جنایتکارانه اسرائیل به هیئت همبستگی با فلسطین

شورای جهانی صلح حمله نظامی را که طی آن 16نفر غیرنظامی از ملیت های مختلف جان خودرا از دست دادند و60نفر زخمی هستند محکوم می کند. این قتل عام از سوی دولت اسرائیل یکبار دیگر ماهیت ارتجاعی رژیم  در طی دهه ها را اثبات می کند که نه تنها حق ملت فلسطین برای داشتن دولت مستقل بلکه  کمک های بشر دوستانه برای مردم زجر کشیده فلسطین تحت اشغال وتهاجمات شبیه به تهاجم 2008را انکار می کند.     

 شورای جهانی صلح همبستگی خودرا با مردم فلسطین در هدف عادلانه اش برای استقرار دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 1967وپایتختی اورشلیم شرقی اعلام می کند.به همین جهت ما همبستگی خودرا با نیروهای هوادار صلح در داخل اسرائیل ، که هم دوش  مردم فلسطین علیه اشغال زمین های فلسطینی مبارزه می کنند اظهار می داریم.  

از انجایی که تهاجم اسرائیلی از حمایت سیاسی  ورواداری امریکا ، اتحادیه اروپا وسایر ساختارهای امپریالیستی بر خوردار است ، رفتار اخیر اسرائیل جنایتی در ابعاد بین المللی را تشکیل می دهد . شورای جهانی صلح نگرانی عمیق خودرا نسبت به گسترش تهاجم امپریالیستی در منطقه اظهار می دارد ونیروهای هوادار صلح کشورهای منطقه را به هشیاری وحساسیت در برابر حملات بیشتر فرا می خواند.

آتن 31می 2010 

 دبیرخانه  شورای جهانی صلح

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست