نویدنو:28/02/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 


 

درخواست فدراسیون عمومی کارگران عراق برای همبستگی با کارگران نساجی هیلا

درخواست فوری

به اتحادیه های کارگری عربی و بین المللی 

همبستگی با کارگران نساجی هیلا،قربانیان بمب گذاری تروریستی نا جوانمردانه

 

باندهای تروریست ضد خلق روز دوشنبه  ، 10 ماه می 2010زمانی که با یک سری بمب گذاری های ناجوانمردانه کارخانه نساجی هیلا را در زمانی که کارگران در پایان روز کاری در حال ترک کارخانه بودند ، هدف قرار دادند مرتکب یکی از زشت ترین جنایت ها علیه کارگران عراقی شدند.  در نتیجه این حمله وحشیانه بیش از 40تن ، از جمله زنان کشته وده ها نفرزخمی شدند.  

 ما از شما درخواست می کنیم صدای خودرا برای تقبیح این جنایت شنیع ،محکومیت شدید تروریست های قاتل واظهار همبستگی با کارگران کارخانه نساجی هیلا وخانواده های قربانیان بی گناه بالا ببرید.

  ما همچنین تقاضا داریم که شما از مقامات عراق خواستار اقدامات فوری برای تامین تمام نیازمندی های محافظتی برای کارگران وتدارک غرامت برای خانواده های شهدا وزخمی ها شوید .

  ما چشم انتظار همبستگی شما با کارگران عراق وحمایت شما از مبارزه آنها برای زندگی آزاد ، با کرامت وامن در عراق دموکراتیک ، دارای حق حاکمیت کامل وشکوفا هستیم.

هیدت اجرایی

فدراسیون عمومی کارگران عراق

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست