نویدنو:21/12/1388                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

عملیات خرابکارانه گسترش یابنده جدید علیه کوبا

 سخنرانی برونو رودریگز پاریلا ، وزیر امور خارجه جمهوری کوبا ،

 در سیزدهمین همایش شورای حقوق بشر در ژنو سوم مارس 2010

آقای رئیس

60میلیون کشته درجنگ جهانی دوم برای گسترش مفهوم حقوق بشر ، به ویژه حق زندگی وشان انسانی ضروری بود.

پیشرفت های بسیاری در گسترش مفهومی حقوق بشر وپیشرفت بسیار اندکی در شرایط تضمین اجرای آن وجود داشته است. ما موضوع را در داخل یکی از ارکان بنیادی سازمان ملل ، همراه با توسعه، صلح وامنیت بین المللی ترویج کرده ایم.هر چند دورانی است که در آن دستکاری ایدئولوژیک، ریاکاری سیاسی ورفتارهای دوگانه کشورهای صنعتی بزرگنرین ستمگری های خودرا عملی کرده اند. 

کسانی که خودرا قیم حقوق بشر می خوانند وتلاش می کنند کشورهای دیگر را زیر علامت سوال قرار دهند دقیقا کسانی هستند که مستقیما مسئول بدترین، سازمان یافته ترین وآشکارترین نقض حقوق بشر، بخش اعظم  حق حیات هستند.

آنها خالق سیستم استعماری هستند که برای غارت کردن کشورهای جنوب ومحکوم کردن آنان به عقب ماندگی  به خدمت گرفته شد  . آنها مسئول نظم اقتصادی جاری بین المللی هستند که  به آهستگی در حال کشتار میلیون ها انسان، قربانی گرسنگی،فقروبیماری های قابل پیشگیری وعلاج پذیر است. آنها کسانی هستند که جنگ های مدرن سلطه را که موجب کشتار میلیون ها نفر، وعموما غیر نظامی ها می گردد ،  تحمیل می کنند که به طورمنزجر کننده ای بعنوان "خسارت ثانوی" مشهورند.  

آنها همچنین واقفین جهانی سازی، مدل های منحصر بفرد، ارزش های استثنایی، ستیزرسانه ای، ساخت  حقایق جاودان، خرده فرهنگ های تبلیغات تجاری، تحمیل بازتاب های شرطی، روزنامه های دستکاری شده، ریاکار، مطیع وضد بشری هستند که قتل عام را توجیه  یا مخفی نگه می دارند.    

دست آویز تروریسم توسط ایالات متحده امریکا ومتحدان اروپایی اش برای راه انداختن جنگ های سلطه طلبانه وتسلط بر منابع انرژی در عراق و افغانستان مورد استفاده قرار گرفت که به قیمت زندگی دو میلیون نفر انسان تمام شده است. این دست آویز همچنین در خدمت آدم ربایی، شکنجه، زندان های مخفی ومراکز بازداشتی بود که در آن ها نه قوانین بشردوستانه بین المللی رعایت می شوند ونه شرایط انسانی دارند. آن دست آویز مقدمه ای برای "قوانین میهن دوستانه" نظیر قوانینی است که دولت ایالات متحده اخیرا تمدید کرده است ، که تجاوز به آزادی ها وتضمین های کسب شده از سوی جنبش حقوق مدنی در مبارزاتی است که قرن ها طول کشیده است.   

چه کسی پاسخگوی بیداداعمال شده در زندان ابوغریب، گوانتانامووسایر مراکز شکنجه ومرگ است؟چه زمانی آنهایی که مسئولند به دادگاه فرا خوانده خواهند شد ومعافیت از مجازات کی خاتمه خواهد یافت؟

معاون وزیر امور خارجه سوئد امروز صبح سخنرانی عجیب ومتکبرانه ای با داوری های انتقادی مردود درباره نه کشورایراد کرد، اما حتی کلمه ای در باره همدستی دولت سوئد با پروازهای سری حامل آدم ربایانی که در این سرزمین توقفگاه ساخته اند بر زبان نیاورد.ما به آن که روزی تحقیقات به تاخیر انداخته شده  در این رابطه بر گذارخواهد شد  وبه آن که به مطلع کردن این شورا از نتایج آن تحقیقات تمکین خواهد نمود ایمان داریم.    

در کشورهای اروپایی چه کسانی برای پروازهای سری ، زندان های سری ومشارکت در اعمال شکنجه در قلمرو آنها پاسخگوخواهند بود؟

آنچه در طی سال ها در فلسطین اتفاق افتاده است یک نسل کشی قابل اثبات را تشکیل می دهد.هزاران فلسطینی در نتیجه حملات بی وقفه نظامی ومحاصره های آهنین وتحریم هایی که آنها را ازبسیاری از وسایل مقدماتی معاش محروم می کند، زندگی خودرا از دست داده اند.

دیکتاتوری های نظامی تحمیل شده ومورد حمایت امریکا در طی دهه ها  در آمریکای لاتین،400.000نفر از مردم را کشتند. آنها تنها درکوبا 20.000نفررا به کام مرگ فرستادند.

 حق حیات در جهان پیوسته مورد بی احترامی قرار گرفته است. همین هستی  نوع بشر به طور جدی مورد تهدید تغییرات اقلیمی است ، در این مورد همان اشخاصی که به راه اندازنده  ورهبری کننده  جنگ های سلطه هستند از نظر تاریخی ودرحال حاضر مسئول هستند. همایش رسوای کپنهاگ ، با آداب  فریبکارانه ومنحصر به فرد خود ، لایحه ای علیه حق زندگی وبقا ی بشر تصویب کرد.

  آقای رئیس

کوبا به مدت نیم قرن ، قربانی  اعمال تجاوز وتروریسم از سوی ایالات متحده بود.در طی این مدت  1577 کوبایی زندگی خودرا از دست دادند یا ازکار افتاده شدند.

طراحان بمب گذاری درمسیر خطوط هوانوردی کوبانا در سال 1976 از بخشودگی خود لذت می برند  واز سوی دولت امریکا محافظت می شوند. در نتیجه حمله باکتریایی ، تب استخوان سوز همه گیرسبب مرک 101نفراز کودکان کوبایی شد.یک سری از ابزارهای انفجاری جاسازی  شده در کوبا در سال 1997 سبب مرگ یک ایتالیایی جوان گردید.

قانون به اصطلاح اصلاح کوبا وسیاست " پای خیس ، پای خشک "مهاجرت غیرقانونی را تحریک وبه قیمت زندگی ها  تمام می شود.

تحریم های اقتصادی ، تجاری ومالی تحمیلی بر کوبا رفتاری نژاد ستیزانه است که دربندهای (بی) و(سی) فصل دوم کنوانسیون پیشگیری ومجازات جرائم نسل کشی مشخص شده است ونقض کلان ، رسوا و  سیستماتیک حقوق بشراست.

سیاست ضد کوبایی ایالات متحده امریکا ، که دولت پرزیدنت اوباما آن را تغییر نداده است به قیمت زندگی مردم کوباتمام می شود.

عملیات خرابکارانه گسترش یابنده جدید ی ، با پوشش گسترده رسانه ای علیه کوبا راه اندازی شده است.این کارزار به هیچوجه به هیچ اصول اخلاقی پای بند نیست. این توطئه تلاش می کند مزدوران را وطن پرست وماموران حقوق بگیر ایالات متحده در سرزمین کوبا رامخالف جلوه دهد.

سازمان قدرتمند امپریالیسم  دربهره برداری از زندگی زندانی خطا کاری که در مراحل مختلف به خاطر جرائم عادی محکوم ودر نهایت زندانی شده بود ، برای نشان دادن او بعنوان مبارز حقوق بشر تردید نکرده است. برای کسب سهم سیاسی ساختگی ، او علیرغم مراقبت های پزشکی تمام عیاربه مرگ خود اقدام کرد. همان گونه که رئیس جمهور رائول کاسترو رزاعلام داشت ، حادثه ای رقت اور بود.او یکی دیگر از قربانیان سیاست خرابکارانه ایالات متحده علیه کوبا است. 

از زمان پیروزی انقلاب کوبا در 1953 ،هرگز یک مورد قتل، شکنجه یا اعدام خارج از دادرسی در دادگاه درکوباوجود نداشته است. در کوبا هر گز" جوخه مرگ"ی یا "عملیات کندور" ی وجود نداشته است. کوبا شجره نامه ای افتخار آمیز وبی نقص در محافظت از حق حیات ، از جمله به واسطه همکاری های نوع دوستانه در خارج از مرزهای خود دارد.

آقای رئیس

من مایل بودم به نمودهای بارز کار خطیری که این شورا درحال بعهده گرفتن آن است ، به رویکرد موضوع تجدید نظر این بدنه که باید سال آینده عملی گردد به مورد افشا تلاش برای منکوب کردن آن ، تغییر دادن ترکیب وروند آن برای تحمیل منافع سیاسی در آن اشاره  کنم. من مایل بودم به مکانیسم  بررسی عمومی دوره ای ، که سودمندی خودرا ، علیرغم نواقص وفقدان مسلم خود انتقادی قدرتمند ، به نمایش گذاشته است ارجاع دهم.من مایل بودم از شورا دفاع نمایم وبه اهمیت رها نیدن آن از سیاسی کاری ، تبعیض ،بهگزینی واستاندارد دوگانه تاکید نمایم.

من می توانم به شما اطمینان دهم که کوبا برای تضمین آن که شورای حقوق بشرمسیر مستقل خودرا حفظ نماید و تحکیم همکاری ها راه حقیقی برای ارتقا وحفظ حقوق بشر در جهان باشد به همکاری همراه با تلاش وپشتکار دامه خواهد داد 

من باید، بنام مردم قهرمان وشریف کوبا اعلام کنم ، که هیچ کارزاری نخواهد توانست مارا از آرمان هایمان ، استقلال وآزادی جدا سازد.

بسیار سپاسگذارم.

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست