نویدنو:21/12/1388                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

بیانیه حزب کمونیست یونان در رابطه با حمله جدید علیه مردم کوبا

با عطف به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا ، نماینده حزب کمونیست یونان در پارلمان اروپا بیانیه زیر را منتشر ساخت:

" حمله جدید پارلمان اروپا علیه دولت سوسیالیست ومردم کوبا ، با صدورقطعنامه غیر قابل قبول خود ، به بهانه مرگ اورلاندو زاپاتا ناماجو- جانی جنایتکار کوبایی که علیرغم تلاش های خدمات بهداشت کوبا برای تغییرشرایط سلامتی او، بر اثر اعتصاب غذا درگذشت- بخشی از جنگ صلیبی ضد کمونیستی به رهبری اتحادیه اروپا است که توسط پارلمان اروپا اجرا می شود. این قطعنامه همچنان که در موضع عمومی تجاوزکارانه اتحادیه اروپا علیه کوبا بیان شد ه است بخشی ازحمله ضد سوسیالیستی و مداخله آشکار امپریالیسم اتحادیه اروپا علیه جزیره  انقلاب است که سرنگونی دولت سوسیالیست کوبا را هدف گرفته است.

  تلاش برای بهره برداری از این حاثه از جانب نمایندگان سرمایه درپارلمان اروپا تحریک آمیز وریا کارانه است.نیروهای راست - مرکز، چپ - مرکز وسبز درپارلمان اروپا ،بیشرمانه از کودتا در هندوراس حمایت کردند ، در حالی که از محکوم کردن :

ترور ده ها مبارز توسط رژیم دیکتاتوری

قتل عام صدها تن از فعالین اتحادیه های کارگری ومبارزان از سوی دولت ونیروهای شبه نظامی رژیم اریبه در کلمبیا

حبس نا عادلانه پنج میهن دوست کوبایی ، که هنوز در زندان های امریکا به سر می برند ، برای دفاع از میهن خود در برابر حملات تروریستی برنامه ریزی شده از سوی عامل گروه های جنایتکار مستقر در میامی که از سوی ایالات متحده امریکا علیه کوبا تغذیه ، سازماندهی، آموزش دیده وحمایت مالی دریافت می کنند. خود داری می کنند. 

 نمایندگان سیاسی سرمایه که دستانشان به خود مردم یوگسلاوی ، افغانستان ، عراق ، پاکستان ، ونیز خون سایر خلق هایی که از جنگ های جنایتکارانه امپریالیستی وازدخالت های اتحادیه اروپا، ناتو،امریکا در سراسر جهان رنج می برند  آلوده است،لایق  آموزش دادن  درس های  " دموکراسی" و " حقوق بشر " نیستند.

 آنچه سرمایه وکارکنان سیاسی آن را نگران می سازد دولت سوسیالیست کوبا ، اجتماعی کردن ابزار اصلی تولید ، الغا بهره کشی انسان از انسان است.

 آنچه آنها را نگران می کند مقاومت قهرمانانه مردم کوبا است که – علیرغم بیش از 50سال تحریم جنایتکارانه امریکا ومیدان رزم هماهنگ شده ی تمام مراکز امپریالیستی علیه آنها – از سوسیالیسم وپیروزی کبیر آن ، ونیزحق غیر قابل انتقال شان برای انتخاب آزادانه راه زندگی خود وخشنودی ازالزامات آن دفاع می کنند.

 آنچه آنها از آن وحشت دارند نمونه درخشان کوبای سوسیالیست برای خلق های امریکای لاتین وسایر کشورهای جهان است که از قدرت انحصارات رنج می برند. دست آوردهای عظیم کوبا در بهداشت، آموزش وپرورش، مسکن مردم،حقوق چشمگیر طبقه کارگروزحمتکشان، آزادی گسترده وقابل توجه مردم کوبا بعنوان دلیل برتری وامکانات سوسیالیسم در مقایسه با سیستم سرمایه داری قرار می گیرد که پیوسته برای طبقه کارگر ولایه های مردمی مشکلات می انبارد.

حزب کمونیست یونان بدون پرده پوشی قطعنامه پارلمان اروپا را محکوم وحمله ددمنشانه نیروهایی را که اتحادیه اروپا را جاده ای یکطرفه علیه کوبای سوسیالیست می دانند ننگین می خواند.حزب کمونیست یونان مردم اروپا را: به " ساختن دیوارهمبستگی" حفاظت از مردم کوبا ودولت سوسیالیست آن ، به درخواست لغو موضع عمومی اتحادیه اروپا علیه کوبا ، به حمایت از فراخوان دولت کوبا برای آغاز گفتگوهای سیاسی اتحادیه اروپا – کوبا بر پایه برابری ومنافع متقابل ، بدون هیچ پیش شرط از سوی اتحادیه اروپا ، به محکوم کردن تلاش اتحادیه اروپا دراستفاده از حقوق بشر بعنوان بهانه ای برای وارد کردن فشار امپریالیستی بر مردم کوبا ودولت آنها ، به مطالبه لغو فوری تحریم امریکا علیه کوبا وآزاد کردن 5 میهن پرست کوبایی ، به دفاع از حق مردم کوبا برای مبارزه علیه تلاش های امپریالیستی که باز گرداندن کشور به رژیم سرمایه داری مستبد واستثمارگر را هدف گرفته است." تشویق می کند

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست