نویدنو:18/02/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

بیانیه جمع هماندیشی فعالین جنبش زنان ایران:

چرا تقصیر نابسامانی های اجتماعی را به حساب حجاب زنان می گذارید؟

 

دولت آقای احمدی‌نِژاد، که با شعار مهرورزی و عدالت اقتصادی بر سر کار آمد و در نطقهای انتخاباتی خود موضوع پوشش زنان را فرع بر مسائل مهم مملکتی دانسته بود، اکنون سیاستی را که از بدو استقرار خود به صورت آهسته و پنهانی دنبال می‌کرد، شدت بخشیده و با صرف بودجه‌ای عظیم به صورت اولویتدارترین موضوع دنبال می‌کند. پیشتر از طریق بخشنامه‌های محرمانه در بسیاری از سازمانهای دولتی پوشیدن چادر مشکی برای زنان کارمند اجباری شده بود، اما دامنة ایجاد تضییقات برای پوشش زنها خیابانها را دربرنمی‌گرفت.

اکنون، با نزدیک شدن فصل گرما، برخورد با پوشش زنان در دستور کار نیروهای  انتظامی قرار گرفته است. از همان ماه نخست سال 86 (سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی)، با برنامة از پیش تعیین شده به قصد آماده کردن فضا، شاهد مصاحبه های متعدد رئیس پلیس تهران در 19 فروردین 86 و مدیر کل مبارزه با مفاسد اجتماعی در 27 فروردین 86 مبنی بر طرح مبارزه با بدحجابی برای برخورد با زنان بدحجاب و ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی بودیم. مصاحبه‌هایی که در آنها ادعا می‌شود ناجا تحقیقات و مطالعات و پژوهشهایی علمی انجام داده و نتیجه گرفته که پدیدة بدحجابی و پوشش زنان - و نه قاچاق و توزیع مواد مخدر و ایجاد عدم امنیت شغلی در بسیاری از زمینه‌های هنری و فرهنگی و اجتماعی و سد کردن راه پیشرفت جوانان به صورت سالم و بدون استفاده از رانتهای دولتی-  امنیت اخلاقی و روانی جامعه را به خطر انداخته است. دولتی که به انحای مختلف سد راه نشر کتب و دادن مجوز برای ساخت فیلم و دیگر تولیدات فرهنگی می‌شود و هر روز سازمانی غیردولتی را به بهانه‌ای تعطیل و جمعی از فعالان زن را بازداشت یا مکلف به پرداخت وثیقه‌های سنگین می‌کند و با جهانگردان به جرم بدحجابی به گونه ای برخورد می‌کند که از سیر و سفر بیزار و فراری شوند، چگونه می‌تواند خود را در نابود کردن نشاط جامعه و سوق دادن افراد به انحراف و اعتیاد و روان‌پریشی مقصر نداند و تقصیر را به دوش بدحجابی زنان بیندازد؟

چگونه می‌توان ادعا کرد که هنجارها و ارزشهای جامعه‌ای حفظ ‌شود، حال آنکه با برخوردهای نیروهای انتظامی، زندگی واقعی به پشت درهای بسته  تبعید می‌شود و در پشت درهای بسته فقط بی‌هنجاری و نقض ارزشها حاکم است.

ما معتقدیم این نخستین بار نیست که مسئولان در برخورد با مسائل و پدیده های اجتماعی و نیز مطالبات برحق زنان به پاک کردن صورت مسئله می پردازند.

هم اندیشی فعالان جنبش زنان تعمیم نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی را نادرست و ناکارآمد می‌داند و معتقد است که با این برخوردها نه تنها مسائل اجتماعی و مطالبات گروههای مختلف اجتماعی اعم از زنان، مردان، جوانان و...حل نخواهد شد، بلکه حتی اگر نیروهای انتظامی به نتایج ارزیابی همان پژوهشهای عنوان شده توجه کنند درخواهند یافت که بخش زیادی از به‌اصطلاح پدیدة بدحجابی ناشی از فقدان هویت و هیجان مداری نسل جوان است که با این گونه برخوردها تشدید خواهد شد.

هم اندیشی فعالان جنبش زنان

11 اردیبهشت 1386

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics