نویدنو:02/02/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

هم اندیشی زنان برخورد امنیتی با اعتراضات مدنی و صنفی معلمان را محکوم میکند

 

از سال 1380 معلمان همواره به  وضعیت نا بسامان معیشتی‌ خود اعتراض کرده‌اند. این اعتراضات در روزهای پایانی سال 1385 با تحصنها و تجمعهایی همراه بود. برخورد نیروهای امنیتی با این اعتراضات مدنی و صنفی به صورت بازداشتها ، بازجوییها و احضار آنان در شهرهای مختلف چون تهران ، کرمانشاه ، زنجان ، اردبیل ، همدان و ... بوده است. .

از آنجایی که بخش بزرگی از معلمان سرزمین ما را زنان تشکیل می‌دهند هم‌اندیشی زنان حمایت خود  را از خواستهای صنفی معلمان، که مسئولیت سنگین تعلیم و تربیت نسل آینده کشور را برعهده دارند، اعلام می‌کند. اعضای هم‌اندیشی برخورداری از زندگی انسانی شرافتمندانه را حق همة انسانها می‌دانند، به جای برخورد امنیتی با مطالبات  صنفی  و  اجتماعی مسالمت آمیز معلمان، تأمین امنیت شغلی آنان را توصیه می‌کنند و خواستار آزادی دستگیرشدگان، خودداری از برخوردهای تشنج‌آفرین و رسیدگی به خواستهای صنفی ـ اقتصادی و معیشتی آنان‌اند.

 

هم‌اندیشی زنان

 

29فروردین 1386

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics