نویدنو:30/07/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

 

بیانیه حزب زحمتکشان ترکیه:

عملیات برون مرزی در داخل عراق راه حل نیست،  و تنها دشمنی خلق هارا بر خواهد انگیخت

برگردان: هاتف رحمانی

 متاسفانه قدرت های حاکم ترکیه نمی خواهند حضور نمایندگان کرد در پارلمان را به عنوان شانسی برای صلح ارزیابی کنند.در این زمینه ، پارلمان طرحی را به طرفداری از اعطای قدرت به دولت برای آرایش نظامی جهت ورود به داخل عراق در طی دورانی  یکساله (507 رای یه 19رای) تصویب کرد.

اردوغان نخست وزیر ترکیه  قبل از تصویب لایحه در پارلمان، تمام مردم را به حمایت از عملیات نظامی فراخواند و تمام کسانی را که این عملیات را رد می کنند به حمایت از "تروریسم " متهم کرد. 

بدیهی است که " راه حل نظامی " غلبه یافته از سوی نیروهای نظامی برای " سرکوب شورش " نمی تواند راه حلی واقعی برای مسئله کرد  در کشور باشد ، و عملیات نظامی جدیدی در شمال عراق تنها دشمنی خلق های  همین منطقه را بر خواهد انگیخت. 

 نیروهای مسلط با تصویب طرح عملیات نظامی برون مرزی ، خواهان ادامه سیاست های متکی بر انکار و خشونت خود در برابر مسئله کرد هستند و از سوی  دیگر، می خواهند خلق  ها یی  را که در ترکیه زندگی می کنند زیر فشار بگذارند.

این استدلال که "عملیات نظامی برون مرزی در داخل خاک عراق پاسخی به امریکا - به دلیل رای امریکا در باره قتل عام (ارامنه) - خواهد بود  نیز فریب بزرگی بیش نیست. ما می دانیم که " نمایش های مبارزه جویانه " علیه امریکا رفتارهای واقعی ضد امپریالیستی نیستند  برای رفتار واقعی ضد امپریالیستی ، ترکیه باید ناتو را ترک نماید، باید تمام پایگاه های نظامی امریکا در ترکیه بر چیده شوند و باید قراردادهای نظامی با امریکا و اسرائیل لغو گردد. 

 تایید عملیات نظامی  به معنای " تایید جنگ " است. کشور ما و خلق های ما – هم کردها وهم ترک ها- از پی آمدهای این جنگ آسیب خواهند دید.  

  نباید به قدرت های حاکم اجازه داد تادر راستای اهداف سیاسی خود برادری کردها و ترک ها را قربانی کنند. باید روش های نظامی، جنگ و خشونت  از بدیل های  حل مسئله کرد حذف گردد و باید فورا دوران مذاکره و برداشتن گام های دموکراتیک برای راه حل دموکراتیک مسئله آغاز شود.

 حزب زحمتکشان ترکیه

18th October 2007

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics