نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه

وضعیت دختران در جنگ

نویدنو:27/8/1385

وضعیت دختران در جنگ

نویسنده ناهیدنوری

 شهرزاد نیوز

شهرزاد نیوز: در هنگام در گیری های نظامی و جنگ ها، دختران، کودکان پناهنده از کشورها و شهرهای دیگر و خانواده‌هایی که یک کودک سرپرست آن‌هاست، از آسیب‌پذیری خاصی برخوردارند. این کودکان به دفاع، توجه و حمایت خاصی نیازمندند.

در کشورهای معینی، نظیر کنگو، دختران پس از خلع سلاح و خروج از نیروی نظامی در جامعه پذیرفته نمی‌شوند. در بسیاری موارد - مانند لیبریا، سیرالئون و جمهوری دمکراتیک کنگو - جنگندگان از استرداد دختران به مراکز موقت مراقبتی خودداری می‌کنند و آنان را به عنوان "همسر" در اسارت خود نگاه می‌دارند. دخترانی که در چنین شرایطی باردار می‌شوند در صورت بازگشت، در جامعه بی‌آبرو محسوب می‌شوند.

دختران، قربانی استثمار و خشونت‌ جنسی می‌شوند و به طور روز افزونی در درگیری‌های مسلحانه به خدمت گرفته می‌شوند. در برنامه‌های میانجی‌گرانه به نفع کودکان جنگ‌زده، غالباً دختران، با وجودی که به بیشترین مراقبت نیاز دارند، نادیده گرفته می‌شوند. در برنامه‌ها، دختران از نظر انداخته می شوند. زنان جوانی که همسرانشان در جنگ و درگیری ها شرکت می کنند، عامدا نمی خواهند توجه کسی را به خود جلب کنند و به عنوان دنباله روی شوهراشان قلمداد شوند و یا این که فرزندانشان انگ "بچه‌های شورشی" را بخورند. جامعه نیز معمولاً دختران را به خاطر ارتباط‌شان با گروه‌های شورشی و "هتک ناموس"، بی‌آبرو می‌داند و طرد می‌کند.

بسیاری اوقات، گروه‌های شورشی، حتا پس از دادن تعهد مبنی بر آزادی کودکان، مطلقاً از استرداد دختران خودداری می‌کنند. در چنین مواردی، حتا اگر ارتباط بین مجرمین و قربانیان‌شان با آدم‌ربایی، تجاوز و خشونت آغاز شده باشد، پس از سال‌ها "خانواده"ای به وجود آمده است و شامل کودکانی می باشد که حاصل تجاوز هستند.

از دیدگاه برنامه‌ریزی، تمام این عوامل نشان‌دهنده چالش‌های خطیری برای جامعه بین‌المللی است و بسیاری اوقات به خاطر فقدان چشم‌انداز و پیچیدگی چالش‌ها، این موارد نادیده گرفته می‌شوند. در مورد آسیب‌پذیری دختران در شرایط جنگی درک عمیق‌تری لازم است که باید از استراتژی‌ها، برنامه‌ها و اقدامات حمایتی حساس به مسایل جنسیتی برخوردار باشد.به نیازهای خاص دختران باید توجه خاصی مبذول گردد.

دخترانی که در چنین شرایطی باردار می‌شوند در صورت بازگشت، درجامعه بی‌آبرو محسوب می‌شوند. در برنامه‌های خلع سلاح، خروج از نیروی نظامی و جذب در جامعه، باید طبق نمونه کنگو، توجه ویژه‌ای به دختران قربانی استثمار جنسی و سرپرست خانواده مبذول شود.

منبع:سازمان ملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics