نویدنو:25/07/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

در دفاع از حقوق شهروندی اشکان دژآگاه

دکتر منصور بيات زاده

مخالفت ما ايرانيان با دولت احمدی نژاد و در واقع مخالفت ما با نظام جمهوری اسلامی بدين خاطر است که کوچکترين ارزشی برای «حقوق بشر» قائل نمی شود. حال اين سئوال مطرح است ، آيا اين حق آقای اشکان دژآگاه نيست که تا در رابطه با شرکت در مسابقات فوتبال  بين تيم جوانان کشورهای آلمان و اسرائيل ، خود تصميم بگيرد؟ با توجه به اين واقعيت که «حق تصميم گيری » در رابطه با عدم شرکت در بازی بخاطر « مسائل شخصی» برای تمام بازيکنان بعنوان يکی از«حقوق شهروندی» ، از سوی فدراسيون فوتبال آلمان برسميت شناخته شده است که تا کنون بسياری از فوتباليست ها نير از اين «حق» استفاده نموده اند؟

برای من اين سئوال مطرح است ، اگر نمی خواهيم برای آقای اشکان دژآگاه اين حق را قائل شويم  که او  بعنوان شهروند يک جامعه دمکراتيک ، در رابطه با « مسائل شخصی » اش تصميم بگيرد، با توجه به اين واقعيت که قبول حق تصميم گيری چيزی جز  محترم شمردن «اصل فرديت»  نيست، همان اصلی که حاکمين جمهوری اسلامی کوچکترين ارزشی برای آن قائل نمی شوند و اتفاقأ بخشی از مخالفتهای نيروهای دمکرات و آزاديخواه ايرانی از جمله ما سوسياليست های مصدقی با آن مقامات، در رابطه با پايمال شدن همين «اصل» است، اصولا چرا در رابطه با پايمال شدن اين« اصل » از سوی حاکمين مستبد و غير دمکرات حاکم بر وطنمان ايران اعتراض داريم؟

آيا آقای اشکان دژآگاه همچون آقای دکتر محمود احمدی نژاد ، منکر جنايات نازيهای آلمانی در جنگ جهانی دوم و فاجعه هولوکاست شده است؟

 

حداقل ما سوسياليست های مصدقی از زمره آن بخش از ايرانيان هستيم که مواضع غلط رئيس جمهور ايران آقای احمدی نژاد در باره فاجعه هولوکاست را قاطعانه محکوم کرده ايم (١)و همچنين براين نظريم که مواضع پرزيدنت بوش در مخالفت با قتل و عام ارامنه در ترکيه در دوران مصطفی کمال آتاتورک ، که شباهت زيادی به موضع آقای دکتر محمود احمدی نژاد در باره قتل و عام يهودی ها در دوران هيتلر دارد، محکوم است؛ ولی می بينيم بسياری از دولتها در مقابل گفتار پرزيدنت بوش سکوت اختيار کرده اند!!!

شورای مرکزی يهوديان آلمان بر پايه مخدوش جلوه دادن حقوق شهروندی يک جوان آلمانی، ايرانی تبار ــ که دلبستگی زيادی به ايران دارد و همچنين خود را ايرانی نيز می داند ــ ، تبليغات جنجالی بپا کرد که در آن رابطه خواستار اخراج آن جوان از تيم ملی آلمان شد و سعی نمود  تا  آن موضوع را بمدت  چندين روز متوالی به يکی از اخبار مهم روز  جامعه آلمان و برخی از کشورهای جهان تبديل کند و  از آن طريق جوّ سياسی عليه ايران و ايرانی بوجود آورد. متأسفانه اين سياست غلط «شورای يهوديان آلمان» ، از سوی برخی از ايرانيان در خارج از کشور موردحمايت قرار گرفت و به عملکرد و تصميم اشکان دژآگاه اعتراض شد.(٢)

 اما پس از آنهمه جنجال و تبليغات،  همين « شورای يهوديان » در مواضعش  بدين خاطر که برپايه ادعای پوشالی و خواست مشخص سياسی تنظيم شده بود، تجديد نظر کرد و يکمرتبه اعلام داشت که برای دژآگاه تفاهم دارد.!!!

 آيا نبايد اين سئوال را از رهبران «شورای مرکزی يهوديان آلمان» نمود ، که اگر اين «حقوق شهروندی» آقای اشکان دژآگاه بوده است که خود تصميم بگيرد و  در نتيجه حاضر نشود تا  بخاطر «مسائل شخصی»، در مسابقات فوتبال بين دو کشور  آلمان و اسرائيل شرکت نمايد ـ امری که  قبلا مورد تفوافق مقامات باشگاه ولفسبورگ ــ باشگاهی که دژآگاه در آن بازی می کند ــ و همچنين فدراسيون فوتبال آلمان قرار گرفته بود، آنهمه جوّ سازی و تبليغات بچه خاطر بوده است؟

 اميد است که هدف «شورای مرکزی يهوديان آلمان» از  بپا کردن آنهمه جنجال تبليغاتی، کمک به جوّ سازی بخاطر توجيه حمله نظامی احتمالی پرزيدنت بوش ، ديک چنی و مقامات پنتاگون و دولت اشغالگر اسرائيل به وطنمان ايران نباشد!

برای خواندن نظرات اخير شورای مرکزی يهوديان آلمان در باره  حقوق شهروندی« اشکان دژآگاه » از لينک زير استفاده کنيد:

Zentralrat der Juden zeigt Verständnis für Dejagah

http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,511191,00.html

دکتر منصور بيات زاده

دوشنبه  ٢٣ مهر ۱٣٨۶ -  ۱٥ اکتبر ۲۰۰۷

Dr.bayatzadeh@ois-iran.com

www.ois-iran.com    

پانويس:

 

1 ـ بيانيه سازمان سوسياليست های ايران در باره مواضع آقای محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران؛

مبنی بر پاک کردن کشور اسرائيل از روی نقشه جغرافيائی خاورميانه و انکار جنايات «هولوکاست» عليه يهوديان در دوران آلمان نازی و آدولف هيتلر.

11 بهمن 1384

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران

www.tvpn.de/ois/ois-iran-1003.htm

 

ـــ در باره ادعای آقای دکتر محمود احمدی نژاد مبنی بر وجود« آزادی تقريبأ مطلق»؛ در حاليکه بازداشت، شکنجه و زندان نيروهای مخالف «استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی» در دستور کار روزانه مقامات امنيتی و قضائی دولت قرار دارد!

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران

www.tvpn.de/ois/ois-iran-1059.htm

2 ــ  اشکان دژآگاه و ماجراهای خودداری از سفر به اسرائیل!

به نقل از سايت ايران امروز

http://news.iran-emrooz.net/index.php?/news1/14401/

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics