نویدنو:07/08/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

بیانیه کمیته زنان انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

 

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی تهران و سایر دانشجویان ایران سال تحصیلی جاری را در حالی آغاز کردند، که انبوه حکم های تعلیق و توبیخ و ... فعالان دانشجویی و محیط دانشگاه را تحت فشار قرار داده بود.

بسیاری از دانشجویان از حق تحصیل محروم و به دانشگاه ممنوع الورود شدند، نشانی از تشکل های انتخابی دانشجویی در دانشگاه باقی نمانده است و مدیریت دانشگاه حتی تاب تحمل تشکل های صنفی و انجمن های علمی را هم نداشته و هنوز انتخابات این تشکل ها برگزار نشده است و امید برگزاری آن نیز نمی رود.

اما امنیتی کردن فضای دانشگاه به این فشارها محدود نماند و مدیریت دانشگاه علامه که شاهد هیچگونه نظارتی بر عملکرد خویش نیست، ماموری را که سال تحصیلی گذشته انتخابات انجمن اسلامی در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه را به خشونت کشاند، و موجب ضرب و شتم و هتاکی به دانشجویان شد، به مسئولیت حراست خوابگاه های دانشگاه علامه منصوب کرد.

حال نتیجه این انتصاب مدیریت دانشگاه، که به تلافی شکایت بیش از 300 دانشجو از این مامور حراست به وزارت علوم انجام شده است، برای دیگر بار تعرض به حریم خصوصی دانشجویان دانشگاه علامه است.

مسئول حراست خوابگاه های دانشگاه علامه، در نیمه شب سوم آبان ماه ضمن ورود به خوابگاه دخترانه سلامت، وارد اتاق یکی از دانشجویان دختر شده و با تفتیش اتاق و وسایل دانشجویان، آنها را مورد تهدید و ارعاب قرار داده است .

این عمل ناشایست حراست دانشگاه در حالی صورت می گیرد که هیچ بستر قانونی برای ورود ماموران حراست به خوابگاه دختران و تجاوز به حریم خصوصی یک دانشجو در خوابگاه ، آن هم در نیمه شب وجود نداشته و اساسا فعالیت ماموری که به دلیل مسائل اخلاقی از وی شکایت شده است، در خوابگاه دختران سوال برانگیز است.

عملکرد حراست دانشگاه در یک سال گذشته نشان از خواست پلیسی کردن فضای دانشگاه و به آشوب کشاندن آن از سوی ایشان است، که این خواست جز با فشار بیشتر بر دانشجویان ممکن نیست، و این فشار بیش از همه متوجه دانشجویان دختر به خصوص دانشجویان خوابگاهی است، که پروژه کنترل پوشش دانشجویان و فشارهای وارده به دانشجویان خوابگاهی شاهدی بر این موضوع است.

کمیته زنان انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی ضمن محکومیت تجاوز به حریم خصوصی دانشجویان و افزایش فشارها بر دختران دانشجو، حمایت از حقوق ایشان را وظیفه خود می داند و از تمامی توان خود برای بهبود وضعیت دانشجویان خصوصا دانشجویان دختر استفاده خواهد کرد.

این کمیته از تمامی دختران دانشجو دعوت می کند تا ضمن دفاع از حقوق خود، همچون سابق در مقابل اقدامات غیرقانونی مسئولان دانشگاه ایستادگی کنند.

باشد که روزی مدیریت مردسالارانه از دانشگاه و جامعه رخت بربندد، که این جز به ایستادگی و مقاومت ممکن نیست.

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics