نویدنو:23/03/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

 

آیا آمریکا به حکومت ایران حمله میکند؟

آرمان

مطلب رسیده

بعد از فروپاشی خیانت آمیز یارویاورزحمتکشان جهان ، یعنی ،اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی«با همه نواقص ،کمبودها و اشتباهاتش»، تنها قدر قدرت جهان، امپریالیسم وحشی،بیرحم،چپاولگر،ضد آزادی،ضد دموکراسی،ضد رفاه و آسایش بشر،دشمن زیبلئی طبیعت ،یعنی امپریالیسم متجاوز آمریکا از همه مردم دنیا میخواهد که دستهایشان را بالا برند و تسلیم شوند تا بتواند همه منابع ثروت جهان را در اختیار داشته باشد.

بدیهی است که با توجه به آگاهی نسبی افکار عمومی مردم دنیا و مقاومت آنان، این لقمه بزرگ برای دهان گشاد اما متعفن امپریالیسم آمریکا براحتی قابل بلع نیست.ابزار کار امپریالیسم در این نبرد سنگین،یکی قدرت نظامی تسلیحاتی فوق العاده مدرن ،ویرانگرومخرب اواز یک سو وقدرت اطلاعاتی تبلیغاتی عوام فریبانه جهانی با برد غیر قابل رقابت و تحت عناوین حقوق بشر، دموکراسی، تامین امنیت ،ومبارزه با تروریسم از دیگر سو ،ودیگری حکام جنایتکار،خائن، وطن فروش وضد بشر حاکم بر کشورهایند.

امپریالیسم اگرامکان داشته باشد مایل است بی سر و صدا به اهدافش برسد،آنچنان که در کویت و عربستان و...عمل میکند.در غیر این صورت بر علیه ملّتها ونه دولتها به تهدید،تحریم ودر نهایت جنگ متوصل میشود.

عوامل مهم بازدارنده امپریالیسم در کشورهای مختلف، نیروهای ملّی و مترقی،احزاب و سازمانهای صنفی سیاسی میهن دوست و ترقی خواه اند. به نظر نمیرسد امپریالیسم آمریکا که بحرانهای داخلی و گرفتاریهای عراق و افغانستان را نقد در دست دارد،اگر به مرز جنون و سیم آخر نرسیده باشد به ایران حمله کند،زیرا :

1- سران جمهوری اسلامی،هزاران انسان ضدّ امپریالیست، میهن دوست و ترقی خواه رادر خیابانها،شکنجه گاه ها،زندانها و میدانهای اعدام به قتل رساندند . همه موانع غارت امپریالیستها،یعنی،احزاب و سازمانهای سیاسی ملی و ترقیخواه،سندیکاها ی کارگری و سازمانهای صنفی وفرهنگی و دانشجوئی،حقوقدانان،زنان وسایر گروه های روشنفکر را با نهایت وحشیگری و خشونت ضد بشری سرکوب کرده ومیکنند ،و به این ترتیب صحنه را برای حضورنا مرئی امپریالیسم در ایران آماده میسازند.

 2- رهبرجمهوری اسلامی ، با دست آویز قرار دادن ضمائمی از اصل 44 قانون اساسی متناسب با فشار امپریالیسم،در تاریخهای ،اول خرداد 1384،یازدهم تیر1385واخیرا با تاکید وابراز نا رضایتی از تاخیر،درپنجم اسفند 1385،مطابق با فرامین صندوق بین المللی پول،بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی،که مجموعا مکانیزم همه تحرکات امپریالیسم را کنترل میکنند،فرمان فروش و واگذاری 80%صنایع مادر کشور به سرمایه داران داخل و خارج را صادر کرده است،

3- بیانیه تبریک گونه مورخ پنجم اسفند 1385 مافیای موتلفه اسلامی،که بخشهائی از کارگزاران امپریالیسم در آن لانه دارندوماهیت کاملا شناخته شده ای دارد ، در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی،موید این واقعیت است.موتلفه که پیداست در تدوین فرامین رهبر نقش اساسی رابازی کرده است،برای اجرای حکم خصوصی سازی وحراج زیر ساختهای اقتصاد کشور، تکلیف شب و روز همه ریزه خواران حکومتی در قوای 3 گانه ،صدا و سیما ، امامان جماعت ، حوزه های علمیه وسایرارگانهای عملیاتی تبلیغاتی رژیم را معین کرده است.

4- سران جمهوری اسلامی در جریان حملات آمریکا به افغانستان،یوگسلاوی،نیکاراگویه و عراق برای اشغال این کشورها،وفروپاشی اتحاد شوروی،کلیه همکاریها و کمکهای لازم و ضروری رابه آمریکا کردند. بعلاوه، با سخنان و دخالتهای تحریک آمیز،رابطه با تروریستها و پناه دادن به آنان،بازیهای اتمی وهولوکاستی،بهانه لازم و کافی را به امپریالیستها داده اند تا بمنظور خفظ و گسترش سلطه خود، دراشغال، غارت و چپاول کشورها ،تحت عنوان دروغین مبارزه با تروریسم،برقراری دموکراسی و حفظ امنیت، لزوم حضور نظامی و لشکر کشی خود در آسیا و بویژه خاور میانه را،در افکار عمومی جهان غرب توجیه کنند.

بااینهمه خدماتی که سران جمهوری اسلامی به امپریالیستها کرده و تا کنون با جدّیت ادامه میدهد و با توجه به اینکه در شرایط کنونی جایگزین مناسب تری برای ایران ندارند،آمریکا وسایر امپریالیستها چرا باید به فکر تغییر رژیم در ایران باشند ؟

واقعیت اینست که آمریکا با جمهوری اسلامی تضاد عمده ای نداردامّا حوصله تحمل نوکر و غلام زبان دراز و مسئله ساز هم برایش مشکل است.

تاریخ پنجاه سال گذشته نشان داده است که امپریالیسم آمریکا در کلیه مسائل وبحرانها در چهار گوشه جهان در کنار دولتهای ضدّ ملی،خائن ،فاسدوآدمکش وبر علیه نیروهای ملّی، میهن دوست،آزادیخواه ومترقی وارد عمل شده است.

آن بخش از نیروهای سالم و ترقی خواهی که برای حلّ مسائل و مشکلات کشور ما چشم اُمید به دخالت یا کمک یا حتی سکوت آمریکا به نفع مردم ایران دوخته اند، شناخت درستی از آمریکا ندارند وبه دام تبلیغات مسموم کننده نوکران و دلالان پنهان و آشکارامپریالیستها افتاده اند.

توضیح نویدنو: ضمن موافقت با استدلال های نویسنده محترم یادآور می شود که نباید هم از خطر حمله امریکا غافل بود.ده ها دلیل موجه وجود دارد که مسیر حمله به ایران از سال ها قبل در پستوهای پنتاگون وسیا وموساد و... درراستای اجرای طرح خاورمیانه بزرگ وتامین امنیت اسرائیل وانتقال بی دردسر نفت ، کوبیده شده است  وروند خطرناک کنونی ضروری می سازد که هشیارانه به این احتمال بر خورد کنیم وجبهه دفاع از استقلال وزحمتکشان را با سادگی خلع سلاح نکنیم .

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics