نویدنو:24/01/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

محمد علی عمويي: كمپين نمونه يك حركت پيشرو است

 

تغییر برای برابری : محمد علي عمويي در ارزيابي خود از حركت هاي اخير جنبش زنان ايران گفت:«جنبش زنان ايران و مشخصا كمپين 1 ميليون امضا يك حركت انساني و فارغ از مباني ايده الوژيك و در نهايت حركتي كاملا مترقي و پيشرو است».

عضو سابق كميته مركزي حزب توده ايران در گفت و گو با سايت تغيير براي برابري" با ابراز تاسف از بازداشت اعضاي كمپين 1 ميليون امضا گفت:« اجماع كاملي در كشور وجود دارد كه تبعيضات موجود عليه زنان در قرن بیست و یکم با هيچ استدلالي قابل توجيه نيست. از سويي ادعاهاي برابري در كشور گوش فلك را كر مي كند ولي در عمل وفتي اقدامي قانونمند و بر اساس حقوق انساني براي احقاق حقوق صورت مي گيرد متاسفانه شاهديم كه كار فعالان اين عرصه و مشخصا اعضاي كمپين 1 ميليون امضا منجر به بازداشت وزندان مي شود».

عمويي از كساني كه در تحليل سياسي ، كمپين را حركتي ليبرالي ارزيابي مي كنند انتقاد كرد و افزود:« اينكه جريانات ليبرالي خصوصا خارج از كشور از رسانه هاي آزادتر و بيشتري برخوردارند و مي توانند جريانات پيشرو را به نفع خود تحليل كنند نمي تواند ملاك ما براي تحليل واقعي از جريانات باشد. دگرانديشان چپ اين حركت را كاملا تاييد مي كنند چون مسئله زنان يك اصل جدايي ناپذير در مبارزه براي دموكراسي، آزادي و رفع تبعيضات طبقاتي است».

اين مترجم و فعال سياسي_ اجتماعي در پايان تاكيد كرد كه جنبش زنان ايران يك حركت فانتزي نيست و با توجه به نقش زنان در توليد و ديگر عرصه هاي اقتصادي مبارزه زنان در رفع تبعيضات قانوني در مبارزه براي رفع تبعيض طبقاتي تاثير گذار خواهد بود

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics