نویدنو:28/10/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  28/10/1389

 

همبستگی حزب کمونیست پرتقال با مردم تونس

 

حزب کمونیست پرتقال همبستگی خودرا با کارگران ومردم تونس ومبارزه آنها علیه افزایش عظیم قیمت های مواد غذایی اساسی وعلیه خراب تر شدن اوضاع بیکاری ، افزایش تعلیق از کار، فقر ونابرابری عمیق اجتماعی اعلام می دارد.

اوضاع تونس از تعمیق بحران سرمایه داری وتهاجم وحشیانه علیه حقوق کارگران ومردمی که در سراسر جهان جاگرفته اند تجزیه نا پذیر است  . مستقل از عواقب  پیشرفت ها در یک موقعیت سرشار از عدم اطمینان وبی ثباتی گسترده ، چرخش مبارزه جوانان ومردم تونس نشان می دهد که از طریق مبارزه وتجهیز وسیع تر توده های مردم برای پایداری ، تلاش برای باز پس گیری حقوق کارگران امکان پذیر است .

مبارزه در تونس جریان دارد ، به نظر حزب کمونیست پرتقال نمونه عینی از چگونگی مبارزه اجتماعی از میارزه برای آزادی ودموکراسی جدایی نا پذیر است . با محکوم کردن سرکوب شدید دیکتاتوری ، حزب کمونیست پرتقال همبستگی خودرا با سازمان های کارگران ونیروهای انقلابی ومترقی تونس در مبارزه برای برآورده شدن مطالبات عادلانه مردم تونس وپیروزی آزادی اعلام می دارد

لیسبون 14ژانویه 2011

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter