نویدنو:28/10/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  28/10/1389

 

حزب کمونیست عراق

پیروزی برای خیزش مردم تونس

 

 خیزش توده های مردمی تونس دیروز مبارزه قهرمانانه آنها را ، که  در طی 4 هفته گذشته علیه رژیم مستبد وستمگری که آنها را بیش از یک ربع قرن دچار خفقان کرده بود ادامه داشت،  با یک پیروزی چشمگیر بازتاب یافته در فرار شرم آور زین العابدین بن علی سرکرده رژیم سرنگون شده از کشور،گرفتار نفرین  ودر محاصره اعتراض ها  به حد اعلی رساند

 توده های به پا خاسته  در ضمن مبارزه روزانه خود ، که با عزمی قاطع وپشتکار همراه بود ومردم تمام مناطق کشور از جمله پایتخت تونس را در گیر کرد، با خون وزندگی خود جانبازی  عظیمی  را به نمایش گذاشتند ،ونمونه فراموش ناشدنی از پایمردی ، فداکاری وجانبازی را تقدیم کردند.

 توده ها آگاهی عمیق خودرا زمانی که به هم پیوستند اثبات کردند، ازآن زمان آغازکه مطالبات اقتصادی خودرا  را به مطالبات سیاسی گره زدند وشعار نان وازادی را بر افراشتند ، وآن زمان که  وعده های دروغین رئیس جمهور شکست خورده  را قبل از فرار او رد کردند و سرنگونی بی  قید وشرط اورا در خواست نمودند.  

 توده های تونسی امروز هنگامی که  اقدامات آلت دستان رژیم مستبد را که در حال مانور برای ابدی ساختن رژیم تنفر انگیز او حتی  اگر چه بدون او هستند رد و مقاومت کردند ، وهنگامی که  برای ترسیم راه تونس به سوی دموکراسی واقعی تلاش می کنند  بلوغ سیاسی خودرا  نشان می دهند

 ما در عین اظهار همبستگی استوار خود با توده های شجاع بپا خاسته تونس ونیروهای وطن پرست ودموکراتیک آنها ، وشراکت در لذت پیروزی بدست آمده دیروز ، همانند آنها تاییدمی کنیم که این پیروزی تنها پیروزی مقدماتی است ، ومعتقدیم که پیروزی قطعی ونهایی به ادامه  دادن مبارزه تا براندازی کامل رژیم دیکتاتوری بن علی ،  مطابق با شعار شیوای بر افراشته شده از سوی توده های تونسی :شورش ، شورش ، تا سقوط رژیم !  وابسته است . وتا  زمانی که راه پیش رو برای استقرار رزیم دموکراتیک بعنوان  مطالبه توده ها ، وبه خاطرآن چه که  آنها داده اند وبه  تامین آن ادامه می دهند ، قربانیان بزرگ غیر قابل پیش بینی است

 آن چه در تونس رخ داد نمونه ای برای خلق های عرب ما وتمام خلق هایی است که برای آزادی ، نان وشادکامی ، وبرای آرزوی مشروع خود  برای استقرار سیستم سیاسی ، اقتصادی واجتماعی مبارزه می کنند که آرزو دارند: سیتم دموکراسی، صلح وعدالت اجتماعی 

دفتر سیاسی – کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق

15ژانویه 2011

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter