نویدنو:24/10/1388                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

 

بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست یونان در همبستگی با مردم ایران  

ما تحولات مهم ایران راپی می گیریم.ما همبستگی خودرا با کمونیست ها ، اعضا ودوستان حزب توده (ایران)، زحمتکشانی  که  برای حقوق اجتماعی ودموکراتیک مردم ، برای ترقی اجتماعی مبارزه می کنند اعلام می داریم.

ما سیاست سرکوبگرانه  تحت مسئولیت دولت ایران ومقامات امنیتی  را که منجر به کشتار ودستگیری مبارزان جنبش مردمی شد محکوم می کنیم.

ما آزادی بلادرنگ افراد دستگیر شده وتمام زندانیان سیاسی را که برای منافع مردم مبارزه می کنند خواستاریم.

ما  هم زمان هر تلاش در بهره برداری از این شرایط برای گسترش مداخله امپریالیستی در منطقه را به شدت رد می کنیم. مردم ایران در هر حالتی حق تعیین مسیر کشورشان را دارند.

گسترش مبارزه ضد امپریالیستی با پیشتازی جنبش کارگری، پیش شرط  عقب راندن طرح های امپریالیستی و تلاش های نیروهای بورژوایی برای فریب مردم است تا بتوان تغییرات مثبت در راستای منافع مردم پدید آورد.  

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست