خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               
زنان انقلاب ونزوئلا را پیش می رانند!

نویدنو:17/6/1385

زنان انقلاب ونزوئلا را پیش می رانند!آذین داد-
* النا لینارس عضو حزب کمونیست ونزوئلا: زنان بطور وسیع ازمبارزه بر ضد کودتا حمایت کردند« (دلیل این حمایت ) ساده است ، زنان درقانون اساسی جدید تغییرات چشمگیری را در موقعیت خود تجربه کرده اند.»
* هزاران زن در تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید ونزوئلا شرکت فعال داشته اند، قانون اساسی به شکل بی سابقه ای حقوق اجتماعی واقتصادی زنان را علاوه بر حقوق سیاسی وبرابری جنسیتی تضمین کرده است.


«ونزوئلا آهورا د تودوس!» (
Venezuela: Ahora es de todos) شعاری است که در پوستری زیر نقاشی ساده ای که سه کودک را در رنگ های پرچم ونزوئلا نمایش می دهد، به چشم می خورد ، که معنی آن «ونزوئلا، اکنون برای همه » است.
این شعاربازتاب اهداف دورپرواز وهیجان آور انقلاب بولیواری ودولت هو گو چاوز ئیس جمهور است که قرار است که نقطه شروعی برای ابتکارمباحثه عمومی در باره معنی «سوسیالیسم قرن 21» در سال آینده باشد.
نیازمندی ها ومشکلات مردم ونزوئلا بسیارعمده می باشند. در طی دودهه قبل ازانتخاب چاوز ، فقر 80 در صد جمعیت را در بر گرفته بود وشکاف بین فقیر ودارا به یکی از گسترده ترین شکاف ها در جهان بدل شده بود، ورشد تولید ملی پیوسته کاهش داشت. اینکه در این دوره بیسوادی گسترده بود و بهداشت و سلامت عمومی در دوره حاکمیت ریاضت کشی نئولیبرالی اصلاٌ مطرح نبود، تعجب آور نیست.
زنان از حقوق خود دفاع می کنند
تغییرات از زمانی آغاز شد که چاوز در 1999سر کار آمد. واز همان زمان در حالی که میلیون ها نفر از مردم فقیر وطبقه کارگراز طرح های عمران عمومی، برنامه های اجتماعی وتلاش برای تامین مشارکت مردم عادی در ساختن جامعه ای نو بهره مند شده اند، زنان بیشترین سود را برده اند.
در آوریل 2002 وقتی که نیروهای راست وابسته به ثروتمندان طبقه حاکم برای سرنگونی رئیس جمهور چاوز و تخریب برنامه های بلند پروازانه دولت جدید اقدام کردند، تلاش کودتایی آن هابه دلیل راه پیمایی چند روزه صدها هزار ونزوئلایی درکاراکاس درحمایت از رئیس جمهورو اشغال خیابان ها ی اطراف ادارات دولتی و مراکز رسانه های جمعی شکست خورد.
النا لینارس عضو حزب کمونیست ونزوئلا ورهبرفعالیت های حزب درمیان زنان ، اخیراٌ در مصاحبه ای گفت که در آن موقعیت بحرانی زنان بخش عمده مردم حاضر در خیابان ها را تشکیل می دادند.
تغییرات عمیق در جایگاه ها
لینارس گفت :« (دلیل این حمایت ) ساده است ، زنان درقانون اساسی جدید تغییرات چشمگیری را در موقعیت خود تجربه کرده اند.» در میان تغییرات مطرح شده در قانون اساسی، قوانینی وجود دارد که به مادران تنها و زنان مستقل کمک می کند وپرداخت مزد برای کارهای خانگی و شمول همه زنان در سیستم تامین اجتماعی همه زنان را به رسمیت می شناسد و به مورد اجرا می گذارد.
زنان می دانستند که معنای پیروزی توطئه آنانی که می خواستند چاوز را سرنگون کنند، چیست. لینارس می گوید :« احساس خشم نسبت به اپوزیسیون (راست) در میان مردم موج می زد، چرا که آنها می دانستند که اپوزیسیون حقوق کسب شده را از آن ها خواهد گرفت.» خود لینارس تمام آن روزهای آوریل آن جا بود و دراز کشیدن زنان در برابر تانک ها را مشاهده کرده بود.
سازمان پذیری
مصاحبه با لینارس در دفتر «اینا موجر
Inamujer»، سازمان ملی زنان، که در سال 2002 توسط رئیس جمهور چاوزباز سازی شد و تحت مسئولیت ماریا لئون، فعال حقوق زنان و کمونیست قرار دارد، انجام گرفت. «ایناموجر» در طرح های زیادی که آموزش زنان وجلب آنان به روند سیاسی را مورد توجه قرار داده، فعالیت می کند.
سازمان یک خط تلفن مجانی مستقیم برای قربانیان خشونت خانگی وسه خانه امن برای زنان قربانی تجاوزجنسی دارد. یکی از اهداف ایناموجر ودولت چاوز تاسیس خانه های امن در تمام ایالت های کشور است .
قانون اساسی پیشرفته
هزاران زن در تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید ونزوئلا که به منشور طلایی غیر جنسیتی معروف است، شرکت فعال داشته اند، چون که به جای به کار گیری زبان مردانه آشکارا از فرمول شهر وندی زنان ومردان استفاده کرده اند. (سیودادانوس و سیوداداناس
ciudadanos y ciudadanas). مهم تر از همه، قانون اساسی به شکل بی سابقه ای حقوق اجتماعی واقتصادی زنان را علاوه بر حقوق سیاسی وبرابری جنسیتی تضمین کرده است .
قانون اساسی آزار جنسی وخشونت خانگی را هدف قرار داده وبرابری کامل بین مردان وزنان را در استخدام تضمین کرده ودر اصل 88 کارهای خانگی را به عنوان فعالیت تولیدی اقتصادی شناخته است، بدین گونه زنان خانه دار را مستحق مزد وتامین اجتماعی می داند.
در ژوئن 2006 فقیر ترین زنان خانه دار دریافت 80درصد حداقل دستمزد را( که اکنون 15درصد افزایش یافته است) برای کار در خانه از محل درآمد نفت، آغاز کردند. چاوز گفته است :«زنان فقیرترین هستند، آن ها از همه بیشتر کار می کنند ومتعهد ترین نیروی انقلاب هستند.»
درگیری مردم عادی
یک مشخصه عمده ونزوئلای جدید، حضور طبقه کارگردر روند تغییرات انقلابی است، وزنان عمده ترین بازیگران در این عرصه توده ای هستند. به عنوان مثال، اکثر اعضاء کمیته های سرکشی به اجرای قرارهای تقسیم اراضی ، آب ومراقبت های بهداشتی زنان هستند.
لینارس درباره تاثیر چشمگیری که ابتکارات دولت چاوز و انقلاب بولیواری بر زندگی روزمره زنان داشته است، صحبت کرد. از جمله این ها «میسیون ها»ی مشغول در برنامه های اجتماعی می باشد که از محل بودجه نفت تامین مالی می شود. ده ها «میسیون» در جهت جلوگیری از سستی و بی حرکتی و همچنین برخورد با مخالفان در صفوف ادارات دولتی و بوروکراسی موجود، توسعه یافته اند. آنها،همه چیز از برخورد با گرسنگی ،بی خانمانی ، فقر، بیکاری وبیسوادی گرفته تا ایجاد نیروهای ذخیره در ارتش، انجام عمل چشم برای اعاده بینائی، بازگرداندن زمین های بایر به کشاورزان خرده پا وافزایش مشارکت سیاسی مردم ونزوئلا را به عهده می گیرند.
تعاونی ها ، اصلاحات ارضی
پروژه های دیگری که مستقیما به سود زنان است، آشپزخانه های اجتماعی (کاساس د الیمنتاسیون
Casas de Alimentacion) وشبکه فروشگاه های تعاونی کوچک عرضه ارزان قیمت خواربار است. اکنون نزدیک به 1.5 میلیون کودک به روزی سه وعده غذا دسترسی دارند، 1.5 میلیون نفر به آب اشامیدنی سالم دست رسی یافته اند وسوبسید غذایی و کمک هزینه برای زنان باردار و نومادران وجود دارد.
نزدیک به 5 میلیون آکر(هرآکر 4047 متر مربع ) زمین بین کشاورزان خرده پا با در نظر داشت اولویت (تقسیم برای) در میان زنانی که سرپرستی خانواده را به عهده دارند، و این شامل %60 جمعیت کشور می شود، تقسیم شده است.
مراکز اجتماعی
یک پیشرفت هیجان انگیز جدید در چشم انداز اقتصادی وسیاسی تاسیس تعاونی های اجتماعی (نوکلئوس ددسارولو اندوجنوس
Nucleos de Desarrollo Endogenos) است. تعاونی اجتماعی فابرسیو اوجدا در کاراکاس مثالی از تغییرات شبانه روزی است که برنامه های دولت چاوز در زندگی مردم ایجاد کرده است.
این تعاونی اجتماعی واحه محصوری است درمیان همسایگی خانه های پر جمعیت مخروبه، که شامل مرکز مراقبت روزانه کودکان، کتابخانه کودک، مجموعه کلینیک پزشکی با آمبولانس وداروی مجانی، خواربار فروشی، باغ سبزیجات، زمین بازی بسکتبال وبیس بال می باشد.
این مرکز دارای دو تعاونی کوچک است که یکی کفش ودیگری لباس تولید می کند که برای مردم بومی بسیاری ایجاد اشتغال می نماید. زمین اطراف هم برای ساخت مدرسه ابتدایی، سالن اجتماعات ومرکز فرهنگی خاک برداری شده است.
بهداشت زنان
بهداشت زنان ، شامل بهداشت واموزش های بهداشتی در مورد تشکیل خانواده و بچه دار شدن، نیزاز ارجحیت های دولت جدید است . با وجود اینکه کورتاژ و سقط جنین در ونزوئلا، مثل بسیاری از کشورهای امریکای لاتین، غیر قانونی می باشد، اخیراٌ دولت گفتگویی را در مورد نیاز به قانونی کردن روند آغاز کرده است .اتفاقاٌ زنان ونه پزشکان تنها پیگیری کننده موضوع هستند.
لینارس می گوید که جنبش زنان برای تدوین قوانینی مبارزه می کند که کورتاژ را در موارد حاملگی های نا خواسته ناشی از تجاوز جنسی و یا در موازذی که حاملگی برای سلامت مادر زیان دارد، را مجاز بداند. ائ اضافه می کند که این قدم محدود خیلی مهم و یک مسئله مرگ و زندگی است چرا که در حال حاضر زنان بسیاری بدلیل اقدام به سقط جنین در مرکزی که صلاحیت ندارند جراحت های وخیم بر میدارند و یا فوت می کنند.
رشد درک سیاسی
با تمام این داده ها، تعجب اور نیست که حزب کمونیست ونزوئلا تاکید ویژه ای روی کار در میان زنان دارد. لینارس مطلب را چنین بیان می کند:« زنان بخشی از جامعه اند که بیشترین آگاهی سیاسی را دارند.»
حزب کمونیست ونزوئلا، در 2002سازمان توده ای زنان خود را تاسیس کرد، و به یاد زن انقلابی آلمان، آن را سازمان کلارا زتکین نامید. جالب ان که یکی ازاولویت های سیاسی حزب، کمک به سازماندهی زنان در اتحادیه ها وارتقا آنان به رهبری اتحادیه هاست. این امر هم روند و هم خوان با تلاش حزب برای ایجاد مشارکت عمومی «کوچه به کوچه و خیابان به خیابان» در روند سیاسی است.
در سال های گذشته افزایش قابل توجهی در تعداد زنان عضو ساختار های دولتی در سطح پست های محلی ، دولتی و ملی، به حدود 30درصد وجود داشته است وچاوز اخیراٌ اعلام کرد که هدف ( انقلاب) ارتقاء میزان اشتغال زنان در 50 درصد از تمام مقامات اجتماعی است.
لینارس خاطرنشان کرد که در حالیکه پیشرفت های بزرگی حادث شده است، هنوز چالش های بزرگی پیشاروی زنان ونزوئلا قرار دارد. او گفت :«آن ها رهبر این روند نیستند، آن ها جزو قشون هستند، ما هنوز با مقاومت شدیدی روبروئیم وحتی مجبوربه مبارزه با خود زنان برای پذیرش رهبری پروسه هستیم .»
حزب کمونیست ونزوئلا یک سلسله اموزش های داخلی پیرامون این موضوع را نیز آغاز کرده است.

نویسنده: النا مورا
النا مورا مسئول سازمان شهری حزب کمونیست امریکا در نیویورک است .اودرکنگره 12 حزب کمونیست ونزوئلا در تیرماه جاری (جولای 2006) شرکت داشت .


منبع : دنیای مردم ارگان حزب کمونیست امریکا

 

مطالب مرتبط :

                                دیدار از ونزوئلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics