خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

روزجهانی صلح

نویدنو:30/6/1385

 

روزجهانی صلح

 

 

 

 

جامعه جهانی با کشمکش ها وجنگ های بی پایان تهدید می شود .

بیانیه به مناسبت روز جهانی صلح 2006

September 21, 2006

Perdana Global Peace Forum

 

در دنیایی زخمی از کشمکش های شدید ورودررویی های ایذئولوژیک ، سوء تعبیر های مذهبی وافراط گرایی وتعصب فرهنگی ، اوضاع را بدتر کرده وجامعه جهانی رابا کشمکش ها وجنگ های بی پایان تهدید می کند. .سازمان ملل،برای پیش گیری از جنگ ها ودست یابی به راه حل های مسالمت آمیز برای کشمکش های جهانی  که توسط موسسین آن سبب بدنامی شده اند اقدام می نماید. اکنون ، صلح حتی بیشتر از تبدیل شدن به یک واقعیت ، قابل دسترس است .ما هنوزبه دلیل باور به کشتار انسان هابرای حل مشکلاتمان بدوی هستیم

مادام که اتحاد ملت ها می تواند سست گردد ، صلح باز هم تنها آرزوی انسان است .به راه انداختن نهاد دیگری بهتر عمل نخواهد کرد .مثل سازمان ملل یا غیر آن ،  بشریت باید یک بار دیگر التزام به سازمان ملل را عملی نماید.ما  برای ردرهبران  در هر کشوری که رهبران آن ها  سازمان ملل  ورسالت آن را به رسمیت نمی شناسند نیازمندیم به مردم عادی مراجعه کنیم

ما اکنون بیانیه روز جهانی صلح در21 سپتامبر هر سال را پیش رو داریم که «وجود روزجهانی اتش بس ،روزی که همه کشورها وتمام مردم عملیات خصمانه را یک روز کامل متوقف کنند هدف قرار داده است ...»که اگر رهبران خواستار آن نباشند مردم خواهان آن هستند.آن ها می توانندبرای یک روز در سال تمام دشمنی هارا متوقف نمایند.رسانه ها می توانند برای یک روز از بر افروختن اخساسات تند ونفرت انگیز به نام صلح خودداری نمایند. 

در جنگ های مدرن ، رهبران وژنرال ها فرسنگ ها دورازپشت جبهه می مانند ودر معرض خطر زخمی وکشته شدن نیستند.بزرگترین قربانی  دادن ها باید توسط جوانان فراهم گردد..با علم به این ، رهبران وژنرال ها هنوز جنگ را بعنوان گزینه ای برای درگیری بین ملت ها در نظر می گیرند.با متوقف کردن عملیات خصمانه برای یک روزتوسط سربازان ، رهبران وژنرال ها مجبور خواهند یود درک کنند که آن ها حق ندارند حوانان را در جنگ هایی که چیزی را حل نمی کند قربانی کنند.

اگر روز جهانی صلح بتواند گام کوچکی به سوی نشان دادن و ارتقا آگاهی جهانی از مصائب غیر انسانی ناشی از جنگ بردارد ، مطمئنا می تواند مجاهدت قابل ستایشی باشد .اگر فراخوان سازمان ملل برای پایان دشمنی ها فقط برای روز 21 سپتامبر،توسطتمام طرف های منازعه در جهان رعایت شود، می توانیم بگوییم که  دستور جلسه صلح جهانی در آغازکسب سهام داران است . البته هدف نهایی موافقت  تمام ملت ها ورهبران آن ها درموافقت با روزی است که برای بقای نوع یشروبرای تمدن جدید معنی دار باشد، بایدتلاش متحدی برای جنایتکاردانستن  تمام جنگ ها وجود داشته باشد .

دکتر ماهاتیر بن محمد

فروم جهانی صلح

کوالالامپور 

برگرداننده : هاتف رحمانی

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics