خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

"رستمی"کيست؟ "العقيلی" کيست؟

نویدنو:01/8/1385

"رستمی"کيست؟ "العقيلی" کيست؟
*اسامی اين دو نفر به عنوان گيرندگان تسهيلات ميلياردی بانکی پرداخت نشده اعلام شده است.

 ولی آخر اين ها کيستند...؟

 

يادداشت: مهرداد پيله ور
-----------------------
روشنگری:دو هفته بعد از تهديد احمدی نژاد در جريان سخنرانی اش در نظرآباد استان تهران که گفته بود اگر ظرف 15 روز گيرندگان وام های کلان, وام را پس ندهند اسامی آنها را اعلام خواهد کرد, خبرگزاری ايرنا به نقل از يک "مقام آگاه" اسامی دو تن از اين وام گيرندگان را اعلام کرد. اسم يکی "رستمی" اعلام شد که گويا 1.5 ميليارد دلار از سيستم بانگی وام گرفته و پرداخت هم نکرده و اسم ديگری هم "العقيلى".
ولی اين "رستمی" کيست؟ "العقيلى" کيست؟ آنان که خودشان جزو ابواب جمعی رژيم نيستند و در بساط غارتگريشان سهم نداشته اند؛ نخورده اند, نبرده اند, نچاپيده اند, بلکه خورده و چاپيده شده و حتی چپاول شده اند؛ که اين رقم حدود 99 درصد مردم ايران را شامل می شود, از روی اسم "رستمی" که تازه معلوم نيست نام کوچکش چيست چه چيزی را می توانند بفهمند؟ آخر اين هم شد افشاگري؟ تازه همين را هم جرات نمی کنند رسما بگويند و به نقل از يک "مقام آگاه" می گويند. چرا؟ از تيغ دستگاه شاهرودی می ترسند؟ مردم از کجا بدانند که "رستمی" نام مستعار نيست؟
99 درصد مردم ايران که مثل جناح های رژيم بر سر سفره غارت منابع و ثروت های اين کشور ننشسته اند و شب و روز مشغول زدو بند نيستند. آنها از يک کلمه رستمی که می تواند اسم هزاران نفر باشد چه می توانند مستفاد کنند؟ چرا موقعيت رسمی, شغل, سابقه و روابط اين فرد به طور علنی اعلام نمی شود؟ اين رژيمی که در خانه وکيل و نويسنده و معترض و منتقد شراب و مجله پورنو کشف می کند و اسامی آنان را محاکمه نشده با ذکر مشخصات کامل اعلام می کند, و هيچ محظوری هم ندارد, چطور است وقتی که به اعتراف خودشان گردن کلفتی رسما 1.5 ميليارد دلار سرمايه را بالا می کشد, به لکنت زبان دچار می شود؟ تازه آن هم بعد از 15 روز مهلت دادن. اين آدم ها سرشان به کدام قسمت نظام بند است که می توانند اين جور گردن کلفتی بکنند و محفوظ بمانند؟
توده دهها ميليونی محرومان ايران, آن 99 درصدی های اين جامعه؛ آن انبوه کسانی که اگر بخواهند يک وام سه ميليونی بگيرند بايد ماهها پشت در بانک ها صف بايستند و صد جور تعهد پس بدهند و گرفتار کاغذبازی باشند و دست آخر هم جواب رد دريافت کنند از اسم "رستمی" چه می خواهند سر دربياورند؟
البته ناگفته نماند که ما هم اگر هوشياری به خرج بدهيم می توانيم به قرائن و از روی واکنش جناح های رژيم و مشاهده اين که, اين خبر را چطور تيتر می زنند و تيتر چندم می زنند و چقدر به آن می پردازند و چطور می پردازند حدس بزنيم که اين فرد به کدام دارودسته از دزدان حکومتی نزديک تر است. ولی دانستن جزئيات وابستگی جناحی اين رستمی نيازمند داشتن اطلاعات از درون رژيم است.
در مورد تيتر زدن و نحوه ورزاندن خبر به عنوان يکی از قرائنی که می شود استفاده کرد سخنرانی احمدی نژاد در جمع دانشجويان هوادارش مثال زدنی است. او در صحبت هايش به دزدی و فساد و رياست طلبی و تقسيم زمين های اوشان و فشم بين دانه درشت های نظام، و بالا کشيدن اموال دولتي، اشاره کرد. همين صحبت ها را سايت "اصلاح طلب" امروز به شکل زير تيتر زد:
"دفاع احمدی نژاد از فاطمه رجبي؛ يک خانمی آمده و مردانگی کرده است چقدر به اين خاطر به دولت حمله شده است".

اين جور تيتر زدن فقط انتخاب جرجيس از بين پيامبران و ناشی از کج سليقگی نيست. زن ستيزی و افکار مردسالارانه در احمدی نژاد و دولتش آنقدر روشن است که بدون اين تيتر هم همه آن را می فهمند. پس "امروز" با بيرون کشيدن اين "گاف" از سخنان احمدی نژاد و تيتر کردن آن در حالی که مساله اصلی در صحبت های او روی فساد متمرکز است, بر چه چيزی قرار است سايه بياندازد؟ حداقلش اين است که اين تيتر می خواهد بگويد که اشارات احمدی نژاد به دزدی ها و سواستفاده ها اهميت ندارد, زن ستيری او از فسادی که به آن اشاره کرده مهم تر است. ولی چرا فساد و دزدی ها اهميت ندارد؟ چرا وقتی قرارداد کلانی را احمدی نژاد به قرارگاه پاسداران می دهد, به صورت گله ای تيتر درشت اصلی همه اين ها می شود و فريادشان از سواستفاده از قدرت به آسمان می رود؟ و برايشان بسيار اهميت دارد؟ اگر لاستيک اصلاح طلبان پنچری نداشت و خودشان و دارودسته فاسد رفسنجانی که اين ها به آنها چسبيده اند فاسد نبودند, "امروز" تيتری متضمن پاسخی در ماهيت سخنان احمدی نژاد می زد نه اين که با تيتری غلط انداز ايز گم کند. آدم با ديدن اين تيتر و خواندن متن صحبت های احمدی نژاد از خودش می پرسد آيا اين ها جزو همان کسانی نيستند که احمدی نژاد مدعی است موبايل شان را گرفته و دادشان درآمده است؟ آيا اين ها حاميان آن "گردن کلفت هايی" نيستند که احمدی نژاد اسامی شان را در کشوی ميزش قايم کرده است؟
درست همين ملاحظات را وسيع تر و همه جانبه تر در مورد جناح مقابل, يعنی باصطلاح "اصولگرايان" هم بايد گفت. آنها موارد دزدی و فساد دارودسته های خودشان را پنهان می کنند و هر تلاش برای افشاگری را به شدت کيفر می دهند. مساله اصلی اين است که در نظام جمهوری اسلامی فساد به قدری دامنه دار است که يک جای سالم در بدن اين غده چرکين و متعفن باقی نمانده. اصلاح طلبان و دارودسته رفسنجانی وقتی فساد آن طرفی ها باشد در بوق می کنند, وقتی فساد خودشان در ميان باشد, به ياد جرجيس می افتند و به کوچه علی چپ می پيچند و آدرس غلط می دهند.
در اين شرايط 99 درصد جامعه ايران که مثل جناح های رژيم دزد و فاسد نيستند و برعکس قربانی اين دزدی و فساد هستند و نفعی در پوشاندن فساد هيچ عنصر فاسد هيچ جناحی از حکومت ندارند راهی ندارند جز اين که از اين ستون تا آن ستون به کمک قرائن و اشارات و کنش ها و واکنش ها, پازل فساد جناح های رژيم را برای به نمايش گذاشتن چهره سراسر فساد کليت اين نظام ذره ذره تکميل کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics