نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2019-02-08

نویدنو  18/11/1397 

 

 

  • حزب کمونیست المان تقویت همکاری احزاب کمونیست و کارگری را شیوه تعیین کننده ای در تقویت جنبش انقلابی وضد امپریالیستی در سطح جهانی ارزیابی می کند.

 

 

حزب کمونیست المان: شکل دادن به روابط با احزاب کمونیست و کارگری

برگردان : آرش وجدانی

متن نهایی مصوب کمیته اجرایی ششمین کنفرانس حزب

در 26 ژانویه 2019

 

حزب کمونیست المان تقویت همکاری احزاب کمونیست و کارگری را شیوه تعیین کننده ای در تقویت جنبش انقلابی وضد امپریالیستی در سطح جهانی ارزیابی می کند.

حزب کمونیست المان می داند که برای انجام این کار  دیدگاه های متفاوتی بین احزاب کمونیست و کارگری در تعدادی از موضوع ها وجود دارد . این امر می تواند و باید موضوع گفتگو در همبستگی بین احزاب باشد . گفتگو ، عمل مشترک ، وتبادل نظر در باره مبارزات می تواند به دست یابی به دانش منجر شود ، و از این رو به بهبود کار تمام احزاب ، بلکه جنبش جهانی کمونیستی بعنوان یک کل  کمک نماید .

حزب کمونیست المان با تجربه ای که جنبش انقلابی جهانی را تقویت می کند بلکه تقویت جنبش انقلابی در کشور های واحد را نیز در بر می گیرد هدایت می شود. حزب کمونیست المان هواداری دائمی از انگیزه کارگران در کشور خود را با حمایت از همبستگی در مبارزه  با دیگر نیروهای ترقی خواه سراسر جهان ترکیب می کند. حزب کمونیست المان از اصلی که هر حزب کمونیست سیاست خود را به صورت مستقل اعمال می کند پیروی می کند. حزب در برابر طبقه کارگر و جامعه خود ، و هم زمان ، در مقابل کارگران تمام کشورها احساس مسئولیت می کند.

حزب کمونیست المان در صفوف خود گفتگو هایی را  در باره مواضع حزب های کارگری و کمونیستی دیگر بدون آن که ضرورتا آن ها را بپذیرد یا رد کند ، و حتی کمتر از آن حوزه نفوذ این احزاب را مد نظر قرار دهد به پیش می برد .

مبادله آزاد اندیشه ها بر مبنای استقلال ، حقوق برابر ، و همکاری داوطلبانه جهان بینی علمی ما را گسترش می دهد.در تبادل اندیشه ها ، ما بر اساس اصلی که احزاب برادر ، صرف نظر از اندازه یا نفوذ آن ها در جامعه ، در رتبه برابری قرار دارند عمل می کنیم. ما همین رویکرد را از آن ها انتظار داریم . ما تاکید می کنیم که انتقاد در میان احزاب برادر نباید در ملا عام انجام شود . ما از این اصل در میان اعضا خود دفاع می کنیم . در انتشارات حزب ما ، ارزیابی ها از سوی نویسندگانی که (پای ارزیابی خود را )امضا کرده اند نباید مواضع حزب کمونیست المان تلقی شود .  

این امر به ویژه برای ارزیابی از  توسعه کشورهایی که از سوی احزاب برادر اداره می شوند ، که ما برای دشواری وظایف آن ها با احترام بر خورد می کنیم، اعمال می شود. حزب کمونیست المان از دست آوردهای سوسیالیستی در کشورهای با منشا سوسیالیستی در برابر آسیب های دشمن طبقاتی و رسانه های آن دفاع می کند . 

16/11/97

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: