نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

1396-08-07

نویدنو  07/08/1396 

 

 کتاب "سرمایه داری  یا مسیر توسعه انسانی سوسیالیسم"

 برگردان: مسعود امیدی از انتشارات  نشر گل آذین

تهاجم نئولیبرالیسم در دهه های اخیر در اشکال و ابعاد گوناگون به نابودی دستاوردهای مبارزاتی چندین دهه فعالیت صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان و به عبارتی مزدبگیران منجر شده است. آنها با ترویج و توسعه حاکمیت بازار بر مناسبات اقتصادی و ایجاد فرصت های بیشتر برای سودجویی پایان ناپذیر طبقه سرمایه دار، کاهش و قطع هزینه های عمومی در بودجه دولت ها، حذف سوبسید کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم، مقررات زدایی و بازگذاشتن دست طبقه سرمایه دار در نقض استانداردهای ایمنی و حفاظتی محیط کار، خصوصی سازی و سپردن بانک‌ها، صنایع کلیدی، راه‌آهن، عوارض بزرگ‌راه‌ ها، برق، مدارس، بیمارستان‌ها و حتی آب آشامیدنی به دست طبقه سرمایه دار و مجموعه ای از سیاست ها و برنامه های اقتصادی کوشیده اند تا همه امتیازاتی که طبقه کارگر در دهه های پس از جنگ جهانی دوم و در دوران به اصطلاح طلایی "دولت های رفاه" بدست آورده بود، را بازستانند. آنها اما به این امر بسنده نکرده و به هجوم به دستاوردهای مادی و معنوی طبقه کارگر در ابعاد مختلف ادامه می دهند. نئولیبرالیسم تلاش می کند مفاهیمی چون "منافع عمومی" یا "منافع همگانی" را از ادبیات سیاسی و اقتصادی حذف و عبارت "منافع فردی" را جایگزین آن نماید. در تفکر نئولیبرالی وانمود می شود همه چیز به "منافع فردی" و "مسئولیت فردی" وابسته است. در این نگرش افزایش شیب تندمنحنی بیکاری، تورم، فقر و فلاکت ، به پیش فرض های نئولیبرالی مناسبات اقتصادی حاکم بر جهان ربطی ندارد. بر اساس این منطق هرکسی به جای کسب آگاهی طبقاتی و پرداختن به مبارزه طبقاتی ، باید با"نوآوری" و "کارآفرینی"در فضای رقابتی حاکم بر"کسب وکار" در جهان راه خود را پیدا کند. بدبختی و خوشبختی افراد دست خودشان است . یکی از رویکردهای فرهنگی نئولیبرالیسم ترویج فرد گرایی با چاپ و توزیع گسترده و ارزان کتابهایی است که سرگذشت "کارآفرینان موفق" جهان را رائه می کنند. آنها از یک سو عصر پایان ایدئولوژی را در بوق می دمند ، در عین حال در این که به روش های مختلف به نشر و ترویج اندیشه های (ایدئولوژی) نئولیبرالی بپردازند و از رویکردهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دفاع نمایند هیچ مانعی نمی بینند.

جامعه ما در دهه های گذشته از یک سو بشدت در معرض تبلیغ و ترویج اندیشه های نئولیبرالی بوده و از سوی دیگر فضای مناسب و فرصت برابر برای نقد و چالش ایدئولوژیک با آن برای مخالفان نئولیبرالیسم فراهم نبوده است. نتیجه این فضا به رسوب آموزه های نئولیبرالی در ذهن بسیاری از روشنفکران و فعالان اجتماعی ما منجر گردیده است . در این کتاب برای گذار از این فضا تلاش شده است .

مقاله اول کتاب که توسط آدام بوث نوشته شده است، ابعاد و ماهیت بحران ذاتی سرمایه داری و بویژه بحران آغاز شده از  سالهای 2008- 2007 در رویکردی تطبیقی بین نظرات کارل مارکس ، جان مینارد کینز و فردریک فون هایک مورد بررسی قرار گرفته است. در بحشی از آن آمده است:

"سیاستمداران بورژوازی در مواجهه با بحران همواره تمام بحث ها در باره "بازار آزاد" را دور انداخته و پیچانده و به جای آن هر کاری را که برای حفظ سرمایه داری از تضادهای خود موثر تشخیص دهند، انجام می دهند. از این رو سیاستمداران بورژوازی از قبیل تاچر و ریگان ، میلتون فرید من را ترجیح می دهند ...."

در بخش دیگری از این مقاله با نگاهی تطبیقی به دیدگاه های کینز و هایک بر مبنای رویکرد مارکسیستی عوامل بی ثباتی ذاتی سرمایه داری نشان داده می شود .

در مقاله دیگری به قلم جیمز پتراس افسانه راه سوم یعنی جهان غیر سرمایه داری افسارگسیخته بازار آزاد و غیر سوسیالیستی و در واقع سرمایه داری هدایت شده و سرمایه داری کنترل و تنظیم شده به نقد کشیده شده است .

در این مقاله از سه موج راه سوم تحت عناوین سوسیال رفرمیست های ابتدایی ، سرمایه داری رفاه و راه سوم اروپایی معاصر بحث می شود و ضمن تشریح تاریخچه و رویکرد هریک از امواج  راه سوم، آنها را از منظرهای جامعه شناختی، اقتصادی و سیاسی مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

و سرانجام در مقاله پایانی به قلم مایکل آ. لبویتس تصویری از مسیر توسعه انسانی و سوسیالیستی در قالب مانیفستی تحلیلی ارائه شده است. این مقاله در واقع ترجمه جزوه ای آموزشی برای کارگران ونزوئلاست که در 115 بند به تشریح مانبفستی در باره شناخت مناسبات اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری و امپریالیسم در جهان معاصر و راه رهایی از پیامدهای ویرانگرانه و ضد انسانی آن و بنای جامعه ای مبتنی بر توسعه انسانی پرداخته است.

کتاب از ترجمه ای روان بر خوردار است و نویسنده هر جا که ضرورت توضیحی را حس کرده است پانوشت های مفیدی را به متن نوشتار ها افزوده است .

ما ضمن معرفی مختصری از این کتاب امید واریم که ترجمه و انتشار آن بتواند در بر طرف کردن برخی از ابهام ها و آشفتگی های فکری در میان طیفی از فعالان اجتماعی کشور نقشی ایفا نموده و در ترویج آگاهی طبقاتی در میان کنشگران اجتماعی طرفدار یک جامعه آزاد و عادلانه و مبتنی بر توسعه انسانی و توسعه پایدار سهمی داشته باشد. 

کتاب از سوی نشر گل آذین در 152 صفحه و به قیمت 16.000 تومان در تابستان سال 1396 منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است .  

7

 

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: