نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2017-09-21

نویدنو  30/06/1396 

 

 

 

بیانیه حزب کمونیست یونان در باره رخ داد های خطرناک در شبه جزیره کره

برگردان : هاتف رحمانی

دبیر خانه کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در بیانیه ای در باره رخ داد های خطرناک در شبه جزیره کره خاطرنشان می کند که :

" حزب کمونیست یونان نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت خطرناک در شبه جزیره کره اعلام می کند. رخ داد ها گسترش رقابت اقتصادی و نظامی و تضاد های داخل امپریالیستی را در کل منطقه آسیا وپاسفیک بین کشورهای قدرتمند سرمایه داری و منافع تجاری ، در یک سطح جهانی ومنطقه ای بازتاب می دهد . این وضعیت آن گونه که از سوی رسانه های جمعی در راستای پنهان کردن علت های اصلی مقابله عمدا مورد استفاده قرار می گیرد نتجیه انتخاب های رهبران به اصطلاح "دیوانه" امریکا و کره شمالی نیست.

این نا سازگاری بین امریکا ، ژاپن، چین ، روسیه و غیره ،به ویژه به تقسیم جدید بازار ها، بهره برداری از منابع انرژی ، که باید در منطقه هایی مانند شبه جزیره کره ،جنوب و غرب دریای چین ، قطب شمال و جاهای دیگر تاسیس شود مربوط است . تمام این به تشدید دائمی مسابقه نظامی خطرناک و حتی احتمال ستیزه نظامی ختم می شود. امریکا نیز راه را برای افزایش فروش سلاح های مدرن به ژاپن و کره جنوبی هموار می کند ، در عین حال نیروهای نظامی قدرتمند(28.000 سرباز) و سخت افزار نظامی را در پایگاه خود در کره جنوبی حفظ می کند. امریکا پیوسته تمرین های نظامی بزرگ  را با سناریو های تحریک آمیز برای تهاجم به کره شمالی برگزار می کند. 

تصادفی نیست که از همان اولین لحظه ، دولت جدید ترامپ امریکا همراه با هدف مورد بحث قرار دادن موافقت نامه های بزرگ اقتصادی ، مانند موافقت نامه همکاری ورای اتلانتیک ، توجه خود را به این منطقه ویژه ، که بخش نا خوش آیند چین و روسیه است و از سوی چین منطقه ای حیاتی برای منافع آن تلقی می شود ، و نیز دیگر منطقه های آسیا که در(مسیر) "جاده ابریشم" قرار دارند معطوف کرد . همه موارد فوق ، همراه با کسری تجاری عظیم امریکا در رابطه با چین ، بر شکل گیری خط سیاسی تهاجمی در راستای دفاع از انحصار های امریکایی تاثیر می گذارد . 

امریکا در میان کشورهای سرمایه داری دارای زرادخانه های هسته ای ، که قبلا از آن استفاده کرده است  در جایگاه مسلط قرار دارد ، اما مشخص نماست که به تازگی امریکا ، بریتانیا و فرانسه در مذاکرات برای امضا پیمان ممنوعیت سلاح های هسته ای ، با بهانه آن که این پیمان با واقعیت های شرایط امنیت بین المللی سازگار نیست حاضر نشدند. هم زمان ، ناتو آشکارا در همایش های خود در باره احتمال استفاده از سلاح های هسته ای صحبت می کند. در نتیجه ، توسل امریکا به برنامه هسته ای کره شمالی فوق العاده ریاکارانه است ، و درلحظه ای که امریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری ، مانند بریتانیا ، فرانسه ، پاکستان ، هند وغیره دارای سلاح های هسته ای هستند به عنوان بهانه ای مورد استفاده قرار می گیرد .  

امریکا در راستای استقرار به اصطلاح " سپر ضد موشکی" خود در پاسفیک و در اروپا به تهدید هسته ای  از جانب کره شمالی و از جانب ایران متوسل می شود ، در حالی که در هم دستی با اتحادیه اروپا راه سرنگون کردن یا حمایت از دولت های هم سو با منافع خود را تعقیب می کند و تحریم هایی را که مردم را هدف می گیرد تحمیل می کند. بعلاوه ، امریکا باردیگر حضور نظامی خود را ، با تغییر توجه خود به چین و نیز روسیه در افغانستان تقویت می کند . این امر در رابطه با تمرکز سربازان ناتو در بالتیک نیزیکسان است . 

روسیه ، به نوبت خود علیه این برنامه ها ، که به طورعینی به هدف ایجاد مشکل برای پاسخ احتمالی از سوی روسیه ، بعنوان مثال ، وقتی امریکا و متحدان ناتو برای " اولین حمله هسته ای" تلاش کنند خدمت می کند موضع می گیرد.

امریکا موضع کره شمالی را برای پیش برد برنامه هسته ای خود ، و به طور کلی تر برای ترویج منافع استراتژیک جغرافیایی خود در منطقه مورد استفاده قرار می دهد .اما ، جنایت وحشیانه ای که  امریکا 72 سال پیش ، با ویرانی هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی مرتکب شد، و پی آمد های بلند مدت این جنایت ، نشان می دهد که راه حل را نباید در گسترش سلاح های هسته ای جستجو کرد .تصادفی نیست که اولین کشور کارگران جهان ، اتحاد جمهوری های شوروی ، حمله اول هسته ای را رها کرد و نقش برجسته ای برای جهانی بدون سلاح های هسته ای ایفا نمود .

تشدید اوضاع در شبه جزیره کره تنش در خاورمیانه شرقی و خاورمیانه را تغییر یا کاهش نخواهد داد . این نه تنها به خاطر پی آمدهای یک حمله نظامی احتمالی ، با استفاده از سلاح های هسته ای است که در واقع جهانی خواهد بود ، بلکه به خاطر ان است که  در تحلیل های نهایی ما در باره تعادل شکننده  بین امپریالیستی و یک مجموعه دومینوی زئو پولیتیکی صحبت می کنیم که در یک سطح بین المللی از بالتیک ، دریای سیاه و مدیترانه شرقی گرفته تا افریقا ، اسیا و پاسفیک گسترده است .

این اولین بار نیست که امریکا بر این منطقه متمرکز شده است .امریکا در جنگ کره از 1950تا 1953 نقش برجسته ای ایفا کرد ، که به کشته شدن بیش از نیم میلیون نفر و خالی از سکنه شدن کشور منجر شد .به هر صورت ، نباید فراموش کرد که یونان برای شرکت در دخالت نظامی امپریالیستی در کره ، با بیش از 180یونانی کشته و 600 زخمی سرباز فرستاد . این گزینه  طبقه بورژوازی یونان و نماینده های ان بود . 

دولت یونان ، با حمایت اپوزیسیون رسمی و دیگر حزب های بورژوایی ، در حال بعهده گرفتن مسئولیت های عظیمی است ، چون در تصمیم ها و تایید آن ها و برنامه های خطرناک ناتو ، با خدمت به منافع طبقه بورژوای کشور شرکت می کند ، همان طور که دولت های بورژوایی تا کنون انجام داده اند . این امر بر نقش یونان در چهارچوب اتحاد (ناتو)، بنام "بالا بردن راهبردی جغرافیایی" کشورتاکید عظیمی می گذارد.اخیرا برای گسترش پایگاه درسودا و دیگر پایگاه های نظامی و زیر ساخت برای عمنلیات امریکا ، ناتو و اتحادیه اروپا توافق شده است . دولت به مشارکت یونان در بودجه عظیم ناتو ادامه می دهد و نیروهای مسلح را حتی عمیق تر با طرح های امپریالیستی تشدید کننده رقابت با ترکیه یک پارچه می سازد . 

رسانه های جمعی مختلف ، و نیز سیاست مدار ها ،  ازوضعیت در اطراف مسئله هسته ای مربوط به کره شمالی ، نه تنها به طور کلی برای تحریف مبارزه خلق ها برای دنیایی بدون بهره کشی انسان از انسان ، بلکه در راستای اماده کردن زمینه به نحوی که مردم ما دخالت نظامی از سوی امریکا و ناتو را در کره شمالی ، به بهانه "احیا دموکراسی " و " برخورد با سلاح های کشتار جمعی"باور کنند مورد استفاده قرار می دهند ، که در دیگر دخالت های امپریالیستی ، مانند دخالت در عراق نیز مورد استفاده قرار گرفت . حزب کمونیست یونان از موضعی حمایت می کند که تصمیم گیری در باره رژیم اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی که  خواهند داشت ، و نیزچگونه آن را از طریق سازمان و مبارزه خود تغییر خواهند داد حق انحصاری مردم آن کشور می داند .   

تحولات هشیاری ، تشدید همبستگی انترناسیونالیستی و تقویت مبارزه علیه دخالت ها و جنگ های امپریالیستی ، علیه سلاح های هسته ای را مطرح می کند. این مبارزه به تمامی به مبارزه برای نان و دستمزد ها ، علیه سرمایه و دولت های آن ، با هر آن سایه ای که ممکن است  از دولت بورژوازی داشته باشند ربط دارد . این امر به مبارزه علیه اتحادیه های امپریالیستی مانند ناتو ، اتحدیه اروپا و نیز علیه دیگران در آسیا و هر جای دیگر ، علیه سامانه سرمایه داری بهره کشی و قدرت سرمایه بستگی دارد ، که همان طور که تاریخ نشان می دهد ، در ارتکاب هر جنایتی علیه خلق ها در راستای غلبه بر تشدید تضاد ها و مشکلات عمده ، در راستای دست یابی به هدف های خود و حفظ سرکردگی خود درنگ نخواهد کرد.

 

 

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: