نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2017-07-29

ی  07/05/1396 

 

 

 

یی

ی ی ӝѝ

ی Ԙ - ѐ: . . یی

 

ȡ ی ۱۹۱۷

ϐی ѐ һ ۲۳ ی (۶ ) ۱۹۱۷ ی ی ۱۹۱۷ یی یی ی ϐی ی ϡ ی. ی ǻ ی. . ی . ȝیی ѐ ی :  یʻ ی ییی ی ی ی ѐ һ ѐ јی ی ی ی .

:  ѐ һ ی ǡ ی Ԙی ј ی ی یϡ ی ی ی ی یϡ ی ی یی ی یϡ یی...

ǘی یی: ی ی ѐیϡ ی یی ʘی یϡ ی ی ȍی ی یϡ ی ی یی یϻ. ی㝐یی ѐی یϐ ی ѐ ی یԝ ی ϡ ی ϡ یی ی ی .

ی ی ̝ یی: ی ی ی یی! ی ȡ ی.

ی ی ی ی ی ѐ ی ǘی ϡ ی ۱۶٠ ѐ ی ی ی ϡ ی. ی ی یϿ ǐ ی یϡ ی ʡ ی ی ی Ͽ ی ǻ

ی ی ی ی ی ی: - ی ی ی ی. ی Ԙ ی ی ʝ یϡ ѐ ی یϡ ی ی . ی ی ϻ.

ی ی یی ی: ʿ ی ی ۳- ۴ ی یی: ѐ ی ϡ Ȑیϡ ی ϐی ѐ ϻ. یی ی ی ȝیی ی. ی . ی ی ی ی  : یی ȡ یی ǘ. ی ی ی ϐی . ی ȡ ǘ ȝǁی .

یی یی ی. ѐ ی ی یی ϐی Ȑی. ی ی ی ȝǁی .

یی ȡ یی 䐡 ی ی ی. یǡ ی یی ی. ی ȡ ǁی ϐ ʻ.

ǐ ی ʘ ی ȝیی ϡ ی ӝ ʝ ی . ی ی یی ی ی . ی یی : ѐ ѐ یϡ ی ѡ ǘ ӝ ی ی ϡ ѐ ј ϻ.

یی ی یی ʝ ی. ی ی ی ی юی ی ی : ی ӝ ی ی . یی ی ǘی ʝǡ ی .

ی ʝǡ یی  ی .

ی ʝǡ یی ی ی ޡ یی  ی .

Ԙ یی ... ی ی .

ӻ یی ی ی یی یی ѐ :

ی .

یی یی.

یی یی.

ی ۸ ѐ ј . ی ۳۲ .

ی ̡̝ ͘یی ی ی ی .  ی ʐی ǘ .

ی юی ی یی. ی ی یϡ یǡ ی ی ی یی ی ی юی ی ی.

ی ژӡ ی юی ی ѐ ی ی ǘ یی.

ی ی ی ی ѻ ی. ی ی ʝیی ییی .

ییϡ ی . یی ی ی ј. ی ی ی юی ؁ یϻ.

ǡ ی И ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی یϡ ی ۱۹۱۷ یی .

یی ۱٠ ѐ یی ی ѐ . یی ی: ی ʐیی ی- ʝی ی یی ی یی ی ѐی- ییی ј Ԙی ѐ ی یی ی Һ ѐ ی ی. ی ی ی ʐیی ی ی.

ی ۳ ۴ ѐ һ ی ϐ . ی. ی  ی ǐ  ی ی .  ۴ ی ۲۷ ی (۹ ) ی ی ی ی ی.

ѐ һ ی ѐی ی ʝی ی ی. ی ی ی ی- ѐی ی ی ی ی یی یی ی ی ی یی یϡ ی ʻ. ی ǐیэی ʝ یی ی ی: ی ی ǘ ی ʐیی ی ییݡ ی ی یی ی ی. ی یی ی یی ی یϐ ѐ یی یϻ.

۵ ی- ѐی ی ϐ ی ی ǁ . ϡ ی ی    㝁یی یی- ی- یی یی ی یϡ ی ییݡ Әی ی ǍӘی ی ی ی ی ی .

ی ی یی јی ی ی ی ی ی یی ی ј یϐ ی ی ی یϡ Ԙی ϻ.

۶ ѐ һ ی ۲۹ ی (۹ ) ѐ ی ǁی ǁ . ی ی ӝ ی: ی ϐی یʡ ی Әی ی Ԙ ʝǡ یی ی ϡ یݡ ی Ԙی یϡ ی ی ۸ ی Ә ی ی...

ی یϡ юی ی ی یی یϡ ی ی ی یʡ ی ی   ј  ʐی ی ϡ ی ی ی ی юی یϻ. ی ی坐یی ԝی ی: ی ی ی ǘی юیی ӝ ی یϡ ی . ی ǘی ی ʘ ی ی ی ʻ.

۷ ѐ јی ی ی ی ی یʻ ی. یʡ Ґ : ی ی .  Әی ی ی: ی ӝǡ ی ییی ی- ی ی ʡ یǘ ی ϡ ی. ی ی ʐ ی ی  ی ی ی ی ϻ.

(Viktor Troushkov)

https://kprf.ru/pravda/issues/2017/78/article-58874/

https://eb1384.wordpress.com/2017/07/28/

 ۶ -  ۱٣۹۶

 

 

Share

Ґ

ی ی: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: