نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2016-06-08

ی  19/03/1394 

 

 

 

 

  ی -2 

ی ی ی (ǘی): ٔ ѐ یٔ јی ٔ ی یی

 

: www.akhbar-rooz.com

 

ٔ ѐ یٔ јی ٔ ی یی ی
ی ј 㝐یی ی ی ی ј ی !

ی ی ی یٔ یٔ !
یԡ ی یی 㝐یی Ԙی Ԙی ی ی ی ی ٔ ی ی یی ی ی ʘ ǘϐی ی ی ی ی ی ی یی ԝی ی یی ی ی ʝی . ی ی ی ی ی ی ǘ ی ٔ ѐی یی ی Ԙ ϡ ی یی ی یی ی ی یی ی ی ј ی 㝘ی ی ی.

ی ی 坐یی ی ییʝی ی یٔ ٔ ޝٔ ی ی ی ٔ Ԙی Ԙ ѐ یی ی ی ǐی ی㝐یی یی ٔ ی ی ǡ ی ύ یی ی یی ی . ییی یϐ ی ی ی ј ی یی ی ی ی یی ی ی ј ی ی ј . ی ی ی ی ی یی ی ی یԝ ی 㝐یی ی ی ی ی 㝘ی ݘیǡ ی ی ј ٔ ی ی ԝ ی. ی ی ϡ ی ی ٔ Ԙی Ԙ ѐ ی ی .

ی ی ʘیٔ ی ی ی یی ی ی ییٔ ی یی یی. ی یی یی یی ی ی ی ی ی ی ی. ٔ یϐ ی یی ی (ǘی) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ѐ ی ی ی ʝی یی یی ی 㝐یی ییی ی ǘ ی ǐ ݘی ٔ ی ی ٔ یی یی ی ی ј ϡ ی یی ی ی Ԙʡ ی یی یԐی یی ی یԝیی ی ی یی ی 坐یی یс ʝ ј Ϻ یی ی ی ј ی ی ی ی ی Ȑی.

ی ی ی ʡ 㝐یی ی Ԙی Ԙ ѐ ی ی ی ی یی ی ϐی ی ی Ԙیی ی ϡ ی ٔ ی ǡ ٔ ی . ی ی ی ی ی یԝ ј یی ی یی ی یی.

㝍 ی ی ٔ یی ی ǐ ی Ԙ یی یی. ی ύ ی یی 㝐یی یی ی . Ԙی 㝘ی ی ی ی 㝘ی ی ی ݘ ی یی.

یی یی ی ی یی ی ʝی یǁی ی یی ی یѐی Ӂ یی ی Ԙ ی. یی یی ی (ǘی) ی ی ی ۳۵ ʘی ی ی ԝ ی ی یی یԝیی ی.

یϐ ی ٔ ѐ ی ی یی ی ی ی ی ی یی یȝی ǁی ی 㝐یی ی ییی ϡ ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی . ی یΝ ј ݝ ی یٔ ͘ی ی یی с .

ی ی ی ی ی ٔ Ԙی Ԙ ѐ ی ٔ ѐ ی ی ی .

ی ییی یی ј ی ی 㝐ی Ԙ ǘϐی یی ʐی ی ی یی ی ρ ی ј ی ی یی یی ی ی ی ی ی یی ی ȝ ی .

یی ǡ ǐ یʡ ی یی !

ی ی
۱ ۱۳۹۵ (۲۱ ۲۰۱۶ یی)

یϐ :
ی
ی
ی ی
ی
ی
ی
-
یی
ی ی
ی
ی

ی ٔ ѐ ۱ ۱۳۹۵ (۲۱ ۲۰۱۶) ٔ . ی یϐ ی ی ی ی јی یی ی (ǘی) ی ی ۸ ۹ ۱۳۹۵ (۲۸ ۲۹ ۲۰۱۶ یی) ی.

ی ی: Balatarin ϐی ی:Azadegi  

     Ґ

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: