نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2015-07-08

نویدنو  16/04/1394 

 

حزب کمونیست اسرائیل ، تروریسم اقتصادی علیه یونان را محکوم می کند

 

حزب کمونیست اسرائیل فشار بی رحمانه تحمیل شده از جانب اتحادیه اروپایی ، به ویزه دولت المان، بر یونان و بر مردم یونان در راستای ناگزیر ساختن آن ها به تایید برنامه تبهکارانه سرمایه داری تحت هدایت صندوق بین المللی پول ، کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا را محکوم می کند.

حزب کمونیست اسرائیل همبستگی کامل خود را با مبارزه توده ها در یونان برای رهایی از زنجیرهای تحمیل شده بر آن ها از سوی سامانه سرمایه داری ، که تنها ثروت مند ها را ثروت مند تر و فقیر ها را فقیر تر می سازد همان گونه که کشورهای غنی را غنی تر وکشورهای فقیر را فقیر تر می نماید اعلام می کند.

حزب کمونیست اسرائیل نیروهای ترقی خواه یونان را به پیوستن به نیروها و مبارزه علیه سیاست اقتصادی بهره کشانه تروئیکا و حرکت به پیش به سوی رهایی واقعی از زنجیر های سرمایه داری حاکم فرا می خواند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: