نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2015-06-28

ی  07/04/1394 

 

ی ی یی یʿ

: ی ی - ѐ: یی

ی ی ی یی ی ی ی ی ی٬ Ǎ ѐیی ی ی ی ی .

٬ ی ی ی ٬ ی یی . ǐ ی ی یی ی э ی ی۱۹۰۰ ی٬ ی ی ی یی٬ ی٬ یی ی یی .

ی ی ی ی ٬ ǁ ی ی ی ی . ی ٬ ی ی ی ǁ ٬ ی ی ی .

٬ ی ی .

ی : یی

ی ی ی ی ی یی ٬ ی ی یی یی ی٬ یی   ی Ȑیی. یی ٬ ی ٬ ی ϐی ی ی Ϙی ی ی ی ی یی یی ی .

٬  ی ǘ (ی ی) (۱)٬ ی یی ی ی ی ی یی ی ی یی .(Øی ):

ی ی ی ی یی یی ی . ی ی ی ی ی ی ( ی یی ) ٬ یی . ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. . یی٬ ی ی ی ی ѐ یی ی . ی ٬ ی ی  ی ی٬ ѐ ی ٬ ǐ ی ۱۲۵ یی ی ی ٬ . ی ϐی. Ӂ ی یی یی ѐ ی ی ی . ی ی . ٬ . ٬ . ی ی.

Ӂ٬ ی٬ ی یی ی . ی . .

ی یی ی ی ѐی . ی یی ی ی. ی ی ٬ ی ی ی یی ʿ ٬ . یی ی ی٬ ٬ ی ی یی٬ ی.

ǁی ٬ ی ٬ یی ی یی ی ی ی. ی ǘ یی ی ی ͐ی ی ی ٬ ǁی ی   ی ی ی ј .

ی ی یی یی ٬ ی ٬ ۲۰۰ یی ی   ی ی ۱۸۹۸ ی ٬ ی ی ѐی ѐ ѐ ی . ی Ӂی ی . ٬ ی ی٬ ی ی ی . ی ی ی ۲۰۰ یی ی ٬ ی ی ی .   ی ǁیی ی ۵۰۰ یی . ی ѐ ی ی ی ј .

ی ی ی ی ی یی Ǎ ی ی ی .   ی ی ی ی ٬ ی یی ی ǁ ٬ ی Ԙѻ یی ی Ԙ ی ی یی ییی یԐی ی٬ یی ی  ی ی - ی ی ییی ی ی یی ی ی .

٬ ی یی٬ ی ی ٬ ی ی ی   ی ی ی ی ی ی ی .

ی ǁ ی ی ی یی ٬ ی ی ی . ی ǁی ی ٬ ی یی ی ǁی ی یی ی ǁ   Ԙ ی ی ͘ ǁ

.

ی

ی ی ی ی یی یی. ی ی ی٬ ی یǻ ی ی ی یی ٬ ی ی ی . ی ی یԘ ی ј ی ѐ ی٬ ی ی ی ٬ Ԙ ی ی ی ی ٬ ی ی ی ی .

ی یǻ ی ی ی   یی یی ی ٬ ی ی ی ی ی ییی ی ی ی .

یϻ یی ʎی ( ی  ) ۲۰۰۶  ی  : ی ی ی ی   ی ی٬  ی یʘ ʎی٬ ٬ ی یی ی ی ی ی( ی ی)٬ ǘ٬ ٬ ی ی ٬ ی یی ی ی .

یی ʎی Ԙ ی ی ی ی ٬ ی ʎی ۲۰۰۶ یی ٬ Ԙی ی Ȼ ی ۲۰۱۱ ی ی یی ی ی ٬ ѐیی ی ی ی ǘ٬ ی یѻ یی ی .

ی ی ٬ یی ʎی ٬ ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ٬ ٬ ǘ٬ ی٬ ی ǁ ییی٬ ی ی ی .

یی ʎی ی ی ی :

ی٬ ی یی٬ ی ی ی٬ ʎی ی Ԙ ی ی ی ی ی . ی ی یϻ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

٬ یی ʎی ی ی ی   ی٬ ٬ ٬   ی ٬ ی ٬ ی . ی ی ٬ ی ۱۹۹۷ ی ǐ  ی ی ی ی: ی ʎی ی ٬ ی ی ی ی ی (Øی ):

ی ی ی ی ٬ یی یی ی ی ی یی ی یی . ی یی ی (ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی یی ) ی  .

ی ی ی ی یی

ی ی ی یی ی ی یی ی   ٬   ی ی ٬ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ٬ ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ٬   . ی ی ی یی٬ ی ی ی ی٬ ی ی ی/یی ی  ی ی ی ی ی ٬ ی ی ی ی ی ی ی ǎی ʘ .

 

ی:

ی ی٬ ǘ ٬ ی یی٬ ی ی یی ی ی .

http://journal-neo.org/

 

:

(۱)-

War Is A Racket

By Major General Smedley Butler

http://www.ratical.org/ratville/CAH/warisaracket.html

ѐ :

http://journal-neo.org/2015/06/18/who-s-behind-asia-pacific-s-growing-tensions/

 

ی ی: Balatarin ϐی ی:Azadegi  

     Ґ

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: