نویدنو:14/12/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  14/12/1389

 

  

بیانیه فدراسیون جهانی جوانان دموکرات

در باره اوضاع لیبی

فدراسیون جهانی جوانان دموکرات تحولات اخیر در لیبی ودرباره لیبی را با نگرانی وهراس عمیق پیگیری کرده است .برای فدراسیون جهانی جوانان دموکرات سهمناک است که پاسخ مطالبات مردم لیبی وتظاهرات خیابانی سرکوب ودر موارد زیادی ، کشتار معترضین بوده باشد.

این امر از جانب ما سراوارمحکومیت تام است چون غیر قابل پذیرش بوده ونشانگر نقض حقوق بنیادی آزادی بیان وآزادی تجمعات ، ضرورت ذاتی تمام خلق های جهان است . 

هم زمام برای فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، هشدار دهنده است که ، تحت این شرایط ، نیروهای امپریالیستی ( امریکا وبریتانیا) گرد آمده در ناتو، از طریق رسانه های تحت سلطه ، کارزاری برای توجیه دخالت خارجی در آن کشوررا ، به بهانه " دفاع کردن از حقوق اعتراض کنندگان " به راه انداخته اند.

در این لحظه ، مهم است تاکید کنیم که نه ناتو ونه هیچ یک از اعضای آن زمانی که در یمن یا بحرین ( متحدان قدرت های امپریالیستی) اعتراض کنندگان آن کشورها را به صورت وحشیانه ای سرکوب می کردند ، هرگز نگران نبودند.علاوه بر این ، این یک ریاکاری کامل است که کسانی از همان کشورها ( به ویژه در بریتانیا ) با روابط سطح عالی با دولت لیبی ، اکنون وانمود می کنند که دشمنان تاریخی قذافی حاکم کشور بوده اند. 

در این شرایط ، ف.ج.ج.د تمام طرف های داخل لیبی را به تفاهم مسالمت آمیز ورد کامل هر نوع دخالت خارجی ، به ویژه ، هر نوع دخالت نظامی فرامی خواند ، چون ما اعتقاد داریم که تنها مردم لیبی قادر به حل مشکلات خودشان هستند ودخالتی از سوی ناتو یا هر بلوک نظامی ، انچنان که در عراق یا افغانستان رخ داد، تنها می تواند به معنی  مرگ وسرقت منابع با شد. 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter