برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2021-06-09

نویدنو   17/03/1400         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • -47 مین همایش کشورهای جی7 در تاریخ11-13ژوئن دربریتانیا برگذار خواهد شد که ریاست آن را به عهده دارد. دراین همایش سران هفت کشور و نمایندگانی از اتحادیه اروپا نیز شرکت خواهند کرد. هدف این همایش«متحدکردن دموکراسی‌های برجسته برای کمک به مبارزه با کووید-19،وایجاد وضعیتی بهتراز قبل ازشیوع کرونا وایجاد آینده ای سبزتر و موفق‌تر»اعلام شده است. آن‌چه خواهید خواند بیانیه ائتلاف اکوسوسیالیست‌هاخطاب به‌سران شرکت کننده در کنفرانس جی7 است.

 

 

-47 مین همایش کشورهای جی7 در تاریخ11-13ژوئن دربریتانیا برگذار خواهد شد که ریاست آن را به عهده دارد. دراین همایش سران هفت کشور و نمایندگانی از اتحادیه اروپا نیز شرکت خواهند کرد. هدف این همایش«متحدکردن دموکراسی‌های برجسته برای کمک به مبارزه با کووید-19،وایجاد وضعیتی بهتراز قبل ازشیوع کرونا وایجاد آینده ای سبزتر و موفق‌تر»اعلام شده است. آن‌چه خواهید خواند بیانیه ائتلاف اکوسوسیالیست‌هاخطاب به‌سران شرکت کننده در کنفرانس جی7 است.

 

بیانیه ائتلاف اکوسوسیالیست‌ها درباره کنفرانس جی 7

برگردان: هاتف رحمانی

June 5, 2021  

در سال 2021 کانادا، فرانسه، المان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و امریکا(واتحادیه اروپا) بخش‌بزرگی از ثروت‌عظیم ثروتمندترین کشورهای جهان را در اختیاردارند. این‌ثروت بیش‌ازمقدارموردنیاز برای تامین نیازهای‌غذایی، آب، بهداشت، مسکن و آموزش و پرورش جمعیت‌جهان است.

ما با بحران‌هایی باارتباط داخلی چندگانه وجدایی‌ناپذیر رودرروهستیم: بحران آب وهوا، محیط زیست، انقراض‌های جمعی، بیماری‌های واگیردارناشی ازاین بحران‌ها وبحران اقتصادی. مالکیت الیگارشی وارصنعت وشرکت‌های چند ملیتی کمک کننده‌های کلیدی به بحران‌های تخریب محیط زیست وبیماری‌های واگیردارناشی ازآن هستند. آن‌ها دشمن و مانع مرکزی اقدام‌های مورد نیاز برای نشان‌دادن بحران‌های تودرتویی هستند که ما با آن مواجهیم.

جهان و جمعیت‌جهان به تغییرسیستم نیازدارند، یک‌تغییرعادلانه اکوسوسیالیستی ازآشفتگی غیرقابل تحمل سرمایه‌داری نئولیبرالی.

ما از کشور‌های جی 7 درخواست می‌کنیم روی برنامه‌ای در تدارک برای همایش COP26 (کنفرانس تغییرمحیط زیست سازمان‌ملل در سال 2021) درماه نوامبر امسال موافقت کنند.

 درباره بیماری همه‌گیر کووید-19 وبحران بیماری همه‌گیربه:

·   آماده کردن فوری لغوحق امتیازواکسن‌های کووید-19 اقدام کنند که به کشورها اجازه تولید درمان محلی را بدهد، کواکس را تامین‌مالی، و ‌صندوق کمکی را برای مدد به تولید، تحقیق و توسعه واکسن ایجاد کنند.

·        کمک‌مالی به سازمان‌بهداشت‌جهانی (WHO) را افزایش دهند

دررابطه با بحران آب وهوا

·    باآن‌که سوخت‌فسیلی باید درزمین بماند-(نه به معدن‌ذغال جدید در کمبریا،بریتانیا)- موافقت کنند، ما به سرمایه‌گذاری دریک‌برنامه گسترده‌ی جهانی کارهای سبزعمومی درمشاغل سبز برای توسعه انرژی تجدیدپذیر، جایگزین کردن فن‌آوری مضرِمتکی برانرژی‌سوخت‌فسیلی درخانه‌ها، صنعت و کشاورزی، باانتقال رایگان فن‌آوری به کشورهای درحال‌توسعه نیاز داریم.

·    توافق و اجرای کاهش قابل‌توجه70 درصدی انتشارگازهای گلخانه‌ای تاسال 2030، برمبنای (میزان انتشار)سال 1990. ما به‌پاسخگویی صادقانه و شفاف در سنجش انتشارها، به‌حساب رسی برون سپاری‌، افشا نادرستی محاسبات تهاتری، وافزودن انتشارگازهای گلخانه‌ای نظامی در محاسبات کاهش‌های ضروری نیاز داریم.

·         پایان‌دادن به برنامه‌های تجارت انتشارگازو ایجاد کاهش واقعی درانتشار گازهای مضر.

·    به‌رسمیت‌شناختن تاثیرات ویژه‌ی بلندمدت بحران‌جهانی وتاثیرات پیاپی آن در حوادث فاجعه‌بار محلی‌ بر زنان، کودکان، سالخوردگان و افراد ناتوان- حوادث فاجعه بارآب وهوا و افزایش سطح دریا خسارت رخ داد را تولید می‌کند، اما قربانی‌ها نتیجه سوء استفاده سامانه‌مند، تبعیض، و کوتاهی‌دولتی و مسئولیت‌شرکتی است.

دررابطه با محیط زیست و بحران انقراض جمعی

·    دورشدن ازمزارع تولیدی‌عظیم وتجارت‌محصولات تک‌کاشت بزرگ مقیاس به‌عنوان روش تولید موادغذایی وحمایت از مزارع کوچک و روش‌های کشاورزی طبیعت‌دوست، و سرمایه‌گذاری در فن‌آوری کشاورزی برای کاهش مصرف کودهای‌مصنوعی و کاربرد حشره کش‌ها در کشاورزی، جایگزینی این‌محصولات با روش‌های ارگانیک.

·    پایان‌دادن به جنگل‌زدایی در جنگل‌های گرمسیری وشمالی با کاهش تقاضا درکشورهای جی 7 برای واردات موادغذایی، چوب و سوخت‌زیستی.

·    پایان دادن به ناامنی‌غذایی وتغذیه برای کشاورزان خرد در جنوب‌جهان با ترویج یک‌سیستم کشاورزی مبتنی برحقوق‌بشر و استقلال‌غذایی از طریق دادن کنترل‌محلی بر منابع‌طبیعی، بذر، زمین، آب، جنگل ودانش و فن‌اوری.

·    تعهد به افزایش گسترده ‌مناطق محافظت شده برای حفاظت ازتنوع‌زیستی، هم درکشورهای جی7 وهم ایجاد صندوق و حمایت قابل دسترسی برای انجام این تعهد درجنوب‌جهان.

·    به‌رسمیت شناختن آن‌که مهاجرت ازقبل وجود دارد و باتغییرات بلندمدت محیط‌زیست به صورت فزاینده‌ای پیش خواهدرفت وفرسایش ناشی از تغییرآب وهوا اصولا با انتشارگازهای تاریخی کشورهای متروپل شمال جهان رانده می‌شود- همراهی و حمایت از جنبش رهایی مردم باید هسته مرکزی سیاست و بخش ضروری برنامه‌ریزی برای آآآینده باشد.

درباره بحران اقتصادی

·    افزایش دستمزدها و کاهش ساعات‌کار برای تمام کارگران جی 7 و همراه کردن اتحادیه‌های کارگری درگذاراقتصادی بدون هرگونه کاهش استانداردهای زندگی، و اجازه دادن به دست‌اندرکاری بیشتر کارگران درامنیت محیط کارو بهبودسریع

·         پذیرش اصول «جابه‌جایی عادلانه» و ایجاد مشاغل با حقوق‌مکفی دراقتصادجدید.

·    غیرقانونی‌کردن بهشت‌های مالیاتی، به نحوی که شرکت‌ها وافراد ثروتمند سهم عادلانه‌ی خود را به‌بهبود اقتصادی بپردازند. هزینه‌های اقتصادی بیماری همه‌گیر نباید وبال گردن کسانی شود که کمترین توان را برای تحمل آن دارند.

·         لغو تمام بدهی بین‌المللی جنوب‌جهان

·         حمایت از توسعه‌ی فوری حمل‌ونقل عمومی پایدار و قابل دسترس

·         تدارک منابعی برای آموزش وپرورش مردمی ودست اندرکاری در اجرا و ارتقا گذاری‌عادلانه

***

 

  • اگرگروه‌ها یا افرادی مایلند نامشان به‌این بیانیه اضافه شود لطفا با اعلام کشوریا محل سکونت خود به این ادرس eco-socialist-action@proton.com ای‌میل کنند. هم‌چنین می‌توانند به همایش عمومی ما در 9 ژوئن در ساعت 19 در زوم بپیوندند.

  • ائتلاف اکوسوسیالیست‌ها توسط حزب چپ و چپ متحد در بریتانیابنیان‌گذاری شد تابرای نابرابری جهانی و بحران‌های اکولوژیک در افتتاحیه کنفرانس سازمان‌ملل در باره تغییرآب وهوا COP26 در گلسگو، اسکاتلند درماه نوامبرخواهان راه حل‌های اکوسوسیالیستی شود. این ائتلاف با حمایت دیگر گروه‌های بریتانیا و ایرلند، کانادا و امریکا به‌سرعت درحال رشد است.

امضاکننده ها:

گروه ها

·         Green Left (UK)

·         Left Unity (UK)

·         RISE (Ireland)

·         Anti Capitalist Resistance (UK)

·         Ecosocialist Independent Group (UK) Lancaster City Council

·         Global Ecosocialist Network (International)

·         Anti-Fracking Nanas (UK)

·         Green Eco-Socialist Network (USA)

·         Socialist Project (Canada)

·         System Change Not Climate Change (USA/Canada)

·         Pittsburgh Green Left (USA)

افراد

·         Beatrix Campbell (UK) (OBE, writer and broadcaster)

·         Romayne Phoenix (UK)

·         Victor Wallis (USA) (ecosocialist author)

·         Professor Krista Cowman (UK), historian

·         Dee Searle (UK)

·         Lucy Early (UK)

·         Patrick Bond (South Africa)

·         Derek Wall (UK) ecosocialist author, Lecturer in Political Economy, former Green Party of England and Wales International Co-ordinator

·         John Foran (USA)

·         Felicity Dowling (UK)

·         Steve Masters (UK) (Green Party of England and Wales activist & West Berkshire District Councillor)

·         Dr. Henry Adams (UK) (ecologist & environmental activist)

·         Charles Gate, (UK)

·         Nicole Haydock (UK)

·         Gordon Peters (UK)

·         Mark Hollinrake (UK)

·         Pat McCarthy (UK)

·         Clive Healiss (UK)

·         Rafael Arturo Guariguata (Germany)

·         Declan Walsh (UK)

·         Jim Hollinshead (UK)

·         Ken Barker (UK)

·         Tina Rothery (UK)

·         John Burr (UK)

·         Emma Lorraine Coulling (UK)

·         Andrew Francis Robinson (UK)

·         Richard Finnigan (UK)

·         Frank McEntaggart (UK)

·         Roger Silverman (UK)

·         and others

 

منبع: پروژه سوسیالیستی

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست