برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2021-06-07

نویدنو   17/03/1400           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • مبارزه مردم فلسطین برای حفظ محله شیخ‌جراح از پاکسازی‌قومی، برای دفاع ازمسجدالاقصا دربرابر حمله‌های مداوم و ویرانی توسط متعصبان صهیونیست، جنبش‌های همبستگی جهانی درسراسرجهان را تشویق کرده است. تمام راهبردهای ناتانیاهو برای تحریک که به‌این قیام و به‌دنبال آن جنگ ختم شد،رشته رشته شد.

 

 

نگاهی به مسئله جنگ در فلسطین از نگاهی دیگر: انتشاراین نوشتار به معنی تایی تمام مواضع نویسنده نیست.

مقاومت ملی فلسطینی باردیگرپیروز شده است!

 اسرائیل هم با شکست نظامی و هم باشکست سیاسی رودررواست

فروزه میتیبوروالا

خورشید درخشش دوباره‌ی خود رااز اورشلیم آغازمی‌کند!

سراسرغزه، ساحل‌غربی ، اورشلیمشرقی، و سراسرفلسطین تاریخی را جشنهای مردمی فراگرفته‌است. پس از11روزجنگ، مقاومت‌فلسطینی، با حمایت گسترده‌تر و بزرگ‌ترجهانی، اشکارا پرتوان‌تر ازپیش پدیدارشده است.

مبارزه مردم فلسطین برای حفظ محله شیخ‌جراح از پاکسازی‌قومی، برای دفاع ازمسجدالاقصا دربرابر حمله‌های مداوم و ویرانی توسط متعصبان صهیونیست، جنبش‌های همبستگی جهانی درسراسرجهان را تشویق کرده است. تمام راهبردهای ناتانیاهو برای تحریک که به‌این قیام و به‌دنبال آن جنگ ختم شد،رشته رشته شد. ناتانیاهو دربیچارگی خود برای چسبیدن به‌قدرت، اسرائیل را به‌لحاظ سیاسی به‌صورت قابل توجهی تضعیف و ضعف‌نظامی‌اسرائیل رانیز افشا کرده‌است. مقاومت منطقه‌ای این وضعیت رااز نزدیک تماشا و مورد توجه قرار داده است.

نگویید که، ناتانیاهو وارتش‌اسرائیل، برخلاف زمان‌های گذشته، جرات به‌راه انداختن تهاجم زمینی را، که درگذشته همیشه به‌آن متوسل می‌شدند نداشته‌اند. تانک‌ها و پیاده‌نظام در مرزهای‌شمالی و شرقی غزه صف بسته بودند، اما قدم به داخل زمین آزادشده نگذاشتند. این تنها توان‌مقاومت در داخل غزه و نزول‌سریع ماشین‌ارتش‌اسرائیل را ثابت می‌کند. سربازان اسرائیلی شجاعت خود را تنها زمانی‌که به‌فلسطینی‌های غیرمسلح حمله کردند، به‌آن‌ها شلیک کردند، بازوهای آن‌ها را شکستند، به‌خانه‌هایشان هجوم آوردند، بمباران کردند و کودکان آن‌هارا کشتند نشان دادند. غزه «گتو» ورشو و اسرائیل «نازی» زمان ماست.

ازسال 1982 که اسرائیل به‌لبنان تجاوز کرد، برای مقاومت‌ملی که حزب‌الله، امل و کمونیست‌ها درراس رهبری آن بودندف ودیگر نیروهای لبنان 18 سال طول کشید تا ارتش اسرائیل را شکست دهند و عقب برانند. از این رو سال 2000 نقطه‌عطف مهمی در تعادل راهبردی نیرو در سراسرمنطقه است.

به‌دنبال آن (نقطه‌عطف) بین سال‌های 2003-2005 غزه آزادشد. این پیروزی زیر رهبری مقاومت ملی‌فلسطین، متشکل از فتح، جبهه آزادی‌بخش فلسطین و نیروهای دیگری که حماس درخط مقدم آن قرارداشت، حاصل شد. این روی‌داد شکست‌مهمی را برای اسرائیلی‌ها رقم زد، چون اسرائیل برای اولین بار پس ازسال 1948، از زمین‌های اشغالی بیرون رانده شدند. غزه، نوارباریکی اززمین، بخشی از فلسطین سرانجام آزادشده بود.

بایدگفت، پس ازسال 1967، که اسرائیل در شش روز چهارارتش عربی را شکست داد، و پس ازآن دوران تصورمتکبرانه شکست ناپذیری ارتش اسرائیل، جریان امور تا حدزیادی تغییرکرده است. درحقیقت، بین سال‌های 1967 تا خود سال1973(جنگ اصطکاک)، در طی جنگ‌روزکیپور، اسرائیلی‌ها از ارتش مصر شکست خوردند و از صحرای سینا اخراج شدند. اگرچه اسرائیل در این جا با واسطه امریکا به پیمان صلحی با مصر دست یافت، که بزرگ ترین ارتش‌عربی را فعالانه از کارانداخت.  

بعد در سال 2006، در روز 11 جولای، اسرائیل دوباره با هدف شکست دادن حزب الله و نیروهای مقاومت به لبنان تجاوز کرد و در جنوب لبنان، درمرزاسرائیل، یا بهتراست بگویم، فلسطین اشغال شده در سال 1948 مستقرشد.

اسرائیل با 20.000 پیاده نظام، تانک‌ها، کشتی‌های جنگی، جت‌های جنگنده، موشک‌های کروز، تمام آخرین سلاح‌های ممکن امریکایی به لبنان تجاوزکرد. جنگی تمام‌عیار بود. اما بعد ازجنگی 34روزه، اسرائیل از مقاومت‌ملی‌لبنان به رهبری حزب‌الله شکست خورد. با وجود چنین حمله‌ی عظیمی، اسرائیلی‌ها نتوانستند یک‌اینچ از خاک لبنان را بگیرند. درآخرین روز، اسرائیل 34 تانک پیشرفته خود را با (اصابت)موشک‌های کورنت روسی از دست داد. شبکه تونل زیرزمینی، ازجنگ تن به تن تا این حقیقت که رزمندگان لبنانی بسیار کارکشته‌تر والبته شجاع‌تر بودند- درحالی که اسرائیلی‌ها بیشتر به سلاح‌های پیشرفته امریکایی خود وابسته بودند-، همه عامل‌هایی بودند که به‌این شکست فاجعه بار برای اسرائیل منجرشد.

این نقطه‌عطفی تاریخی برای مقاومت بود، چون پایان سرکردگی ارتش اسرائیل را مشخص کرد. اسرائیل دیگر نمی‌تواند به حل‌موضوع‌های‌سیاسی باتوسل به ابزارهای نظامی امیدوارباشد، آن‌روزها دیگر گذشته‌اند. ونیز درحالی‌که امریکا، بریتانیا، فرانسه، همگی ازاسرائیل حمایت می‌کردند، مقاومت ملی‌لبنان موردحمایت ایران و سوریه بود. اکنون با تغییر تعادل نیرو به سمت نیروهای منطقه‌ای، نیروهایی که به‌پایان دادن اشغال امپریالیستی- صهیونیستی منطقه متعهد بودند، مرحله جدیدی از مبارزه پدیدارشده بود.

پس از 2006، ائتلاف آشکاری بین اسرائیل- امریکا و سعودی ها به وجود آمد. بعد جنگ علیه لیبی، سوریه، یمن و هدف‌قراردادن فزاینده‌ی ایران آغازشد.

سوریه هدف ویژه صهیونیست‌ها بود، چون بزرگ‌ترین پناهگاه را برای مقاومت‌فلسطین و نیز پناهندگان‌فلسطینی فراهم می‌کند. پس از 10 سال، سوریه جنگ‌تحمیل شده از سوی امپریالیست- صهیونیست و سلسله هم‌دستان منطقه‌ای آن‌ها را تاب آورد. روسیه در اکتبر 2015، برای حمایت از ملت سوریه قاطعانه وارد صحنه جنگ شد. این امر ظهورو نقش تعیین کننده روسیه در امور ژئوپلتیک را، که پس از فروپاشی شوروی در سال‌های 1989-90 به ندرت شاهد آن بودیم نشان داد.  

درطی سه ماه آخر، ملت‌های عربی که جنگ علیه سوریه را به راه انداختند، یعنی سعودی، امارات متحده‌عربی، قطر در راس دیگرکشورها، اکنون درحال ایجاد رابطه با سوریه هستند. جنگ سعودی علیه یمن هم به شکست بلوک سعودی-امارات-اسرائیل- امریکا- بریتانیا-فرانسه منجرشده است. اگرچه ترکیه و امریکا، هر دو به خرابی و ویرانی در سوریه ادامه می‌هند، اما ارتش سوریه آن‌ها را درمرحله بعدی شکست خواهد داد.

امریکا، با دست‌یابی به‌ویرانی دوکشور و نسل‌کشی مردم، در حال خروج ازعراق و افغانستان است. در مورد افغانستان، قدرت‌های منطقه‌ای، یعنی روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند و ملت‌های هم مرز آسیای‌مرکزی، ازنزدیک برای ثبات و بازسازی آن کشورهمکاری خواهند کرد.

جالب‌توجه آن‌که، بزرگترین خط خطا، جدایی سعودی –ایران، هم شاهد گفتگویی است، که امکان منجرشدن به رخ دادهای مثبت سیاسی درسوریه و یمن را دارد. حقیقت این‌است که سعودی‌ها سرانجام به ایران رسیده‌اند، که همیشه برای گفتگویی که درنهایت راهبرد بازی با کارت سنی- شیعه اسرائیل- امریکا برای تقسیم منطقه را ازکار خواهد انداخت آماده بود. دراین مورد بغداد در آسان کردن موفقیت‌آمیز این گفتگوی‌حیاتی نقشی کلیدی بازی کرده است.     

ازاین رو، سعودی‌ها و ایران، مانند ترکیه ومصر وارد گفتگو شده‌اند. سعودی‌ها و ترکیه هم در گفتگو هستند. تثبیت و همکاری قدرت‌های منطقه‌ای در واقع خبربدی برای اسرائیلی‌ها و امریکا است- و خبری عالی برای فلسطین و برای مقاومت فلسطینی.

این‌امر معامله‌قرن ترامپ را هم نابود می کند، که اکنون پاره پاره می‌شود.

این واقعیت که امریکا اکنون ازگفتگو با ایران برای مذاکره دوباره درباره معاهده هسته‌ای 5+1 ایران حمایت می‌کند، هم یک‌تحول راهبردی دارای اهمیت‌عظیم است.

این امر باردیگرجهندگی و توان بلوک‌مقاومت ، یعنی یمن، ایران، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین را ثابت می‌کند.

ازاین رو مرحله بعدی مبارزه برای رهایی فلسطین به تغییرهای ژئوپلیتیک و راهبردی بزرگی درتعادل قدرت، درسراسر جهان منجرخواهد شد. 

درخاتمه مایلم بگویم، دررهایی‌فلسطین، رهایی‌جهان، دررستاخیرفلسطین، رستاخیزجهان نهفته است. و آری، با مراجعه به یک آیه بسیارمعروف انجیلی – اورشلیم باردیگربه عنوان"تابش نوری برملت ها..."ظهور می‌کند.

فروز میتیبوروالا بنیانگذارفوروم همبستگی هند-فلسطین است.

https://countercurrents.org/2021/05/the-palestinian-national-resistance-has-won-yet-again-israel-faces-both-a-military-political-defeat/

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست