برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2020-08-17

نویدنو  27/05/1399           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • این ابتکار از دل ضرورت ساختن یک بیان سیاسی متولد شد که پاسخ هایی را برای مطالبات متنوع، شکایت ها و مبارزاتی عرضه می کند که طبقه کارگر ونزوئلا، بخش های روستایی، کمونارها، دانشجو ها و تمام دیگر بخش های مردمی مطرح می کنند . این مطالبات، هزینه بالای زندگی، دستمزد های پایین، دستکاری بدون کنترل قیمت ها، فساد، فروپاشی نهادی، نقض سامانه مند حقوق بنیادی مردم، جنایی کردن وآزار مبارزه ها،  تملک دوباره صاحبخانه، و تصویب سیاست های قهقرایی دولت ملی را شامل می شود

     

 

 

 

حزب کمونیست ونزوئلا:الترناتیو انقلابی مردمی، برای راه انقلابی خروج از بحران!

 برگردان : آرش وجدانی

با یک تلاش عظیم ساختمان سیاسی جمعی ، سازمان های امضا کننده زیرآلترناتیو انقلابی مردمی (APR) , اتحاد ضد امپریالیستی و به راستی سوسیالیستی را که به سمت ارائه یک مرجع چپ برای ونزوئلا اشاره می کند  تشکیل داده اند.

این ابتکار از دل ضرورت ساختن یک بیان سیاسی متولد شد که پاسخ هایی را برای مطالبات متنوع، شکایت ها و مبارزاتی عرضه می کند که طبقه کارگر ونزوئلا، بخش های روستایی، کمونارها، دانشجو ها و تمام دیگر بخش های مردمی مطرح می کنند . این مطالبات، هزینه بالای زندگی، دستمزد های پایین، دستکاری بدون کنترل قیمت ها، فساد، فروپاشی نهادی، نقض سامانه مند حقوق بنیادی مردم، جنایی کردن وآزار مبارزه ها،  تملک دوباره صاحبخانه، و تصویب سیاست های قهقرایی دولت ملی را شامل می شود. به طور مختصر، در پاسخ به تمام فاجعه هایی که اکثریت بزرگی با آن مواجه است و آن چه از بحران ساختاری سرمایه داری ونزوئلا، خفگی اقتصادی تحمیلی امپریالیسم امریکا- که ما به شدت آن را رد می کنیم- و کاربست سیاست های بورژوایی تعدیل اقتصاد کلان دولت ناشی می شود.

ما ، سازمان هایی که آلترناتیو انقلابی مردمی را تشکیل می دهیم، بی ثبات سازی و تلاش های کودتا طلبانه راست هوادار امپریالیست ونزوئلا ، و نیز این امکان را که این بخش ها قدرت سیاسی را در کشور ما باز پس گیرند عمیقا رد می کنیم. به همین دلیل، ما مردم را به شرکت گسترده در انتخابات پارلمانی آینده و از این رو به پیش بردن یک برنامه سیاسی سوسیالستی فرا می خوانیم.   

آلترناتیو انقلابی مردمی به تدوین سیاست هایی برای کوتاه، میان و بلند مدت نظر دارد که شوراحساسات مردمی و پاسخ به مشکلات متعدد ما را کنار هم قرار می دهد. ما، که این اتحاد را تشکیل می دهیم، در تعهد خود به استقرار برنامه ای سیاسی که بهبود دست آوردهای کسب شده در زمان حکومت چاوز را تضمین می کند متحدیم، که در کنار مبارزات مردمی و در ساختن دولتی از کارگران و برای کارگران راهی برای دنبال کردن ایجاد می کند.

ما از آلترناتیو انقلابی مردمی وفاداری مطلق خود را به مردم، منافع عالی آن، و انقلاب در راس تمام ملاحظات دیگر یا منافع سیاسی دولت یا نهاد های آن اعلام می کنیم. ما در هیچ نقطه ای از مسیر طبقه کارگر، بخش های روستایی، کمونارها، میلیشیا، و به طور کلی بخش های مردمی منحرف نمی شویم، و به نبوغ خلاق مردم که ما به آن تعلق داریم، و امروز برای آن خواهان کیفیت بهتر زندگی و احترام به تمام حقوق بنیادی خودمان هستیم باور داریم.

به این ترتیب، ما اراده خود را برای مبارزه علیه حملات امپریالیستی، محاصره، و فساد، برای کیفیت بهتر زندگی و شرایط کار شایسته فراخورمبارزات  کارگران وروستاییان و برای رادیکالیزه کردن یک دموکراسی مردمی سرزنده و انقلابی که سوسیالیسم را هدف راهبردی خود دارد بیان می کنیم. ما تنها از طریق سازمان و بسیج کارگران، روستائیان و اکثریت مردمی می توانیم در را به سوی آینده ای بهتر باز کنیم.

باید امید های خود را تجدید کنیم!

برای راهی انقلابی برای خروج از بحران!

آلترناتیو انقلابی مردمی

امضا کننده ها:

حزب کمونیست ونزوئلا(PCV)

حزب میهن برای همه (PPT)

چپ متحد(IU)

جریان مبارزه طبقاتی مارکسیست

حزب انقلابی کار(PRT)

 جنبش انقلابی بولیواری – 200(MBR-200)

شبکه مسنقل کمونار ها

تعهد ملی (COMPA)

 

از این قلم :

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست