خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

منشور جهانی زنان برای بشریت

نویدنو:22/2/1385

منشور جهانی زنان برای بشریت

برگردان: گیتی قویدل

مقدمه

از دیرباز ما زنان با راه‌پیمایی‌های اعتراض‌آمیز خواستار پایان بخشدن به سرکوب زنان، سلطه، استثمار، خود‌محوری، زیادی طلبی‌های مهار نشدنی برای کسب منفعت که پیآمد آن نقض عدالت، جنگ، اشغال و خشونت است، محکوم نموده و خواهان پایان بخشیدن به آن می‌باشیم.

مبارزات طرافداران حقوق زنان و نیاکانشان در تمام قاره‌ها آزادی‌های نوینی را برای ما و برای دختران و پسرانمان و همه‌ی دختران و پسران جوانی که بر روی کره زمین زندگی می‌کنند به ارمغان آورده است 

ما در حال بنای جهانی هستیم که تفاوت و گوناگونی، سرمایه‌های ارزشمندی محسوب می‌شوند و ویژگی‌های فردی سرمنشاء توانمندی‌هایی می‌گردند که گفتگوها را بارور می‌کنند و نوشته‌ها، سرودها و رویاها را شکوفا می‌سازند. در چنین دنیایی انسان‌ها یکی از مهم‌ترین منابع با ارزش ثروت محسوب می‌شوند. برابری، آزادی، همبستگی، عدلت و صلح عوامل مؤثری در جهان هستند، ما توانایی ساختن چنین جهانی را داریم. 

ما نماینده‌ی بیش از نیمی از بشریت هستیم، زندگی می‌بخشیم، کار می‌کنیم، عشق می‌ورزیم، خلق می‌کنیم، مبارزه می‌کنیم و شادی می‌آفرینیم. با این‌که بسیاری ار کارهای روزمره و ضروری زندگی را انجام می‌دهیم و ادامه دهنده‌ی حیات نوع بشر هستیم اما هم‌چنان از جایگاه با ارزشی در جامعه برخوردار نمی‌باشیم. 

جنبش اعتراضی زنان که ما بخشی از آنیم نظام پدرسالاری را سرمنشاء سرکوب حقوق زنان و نظام سرمایه‌داری را نظامی می‌داند که این امکان را برای اقلیتی فراهم می‌آورد که اکثریت عظیمی از زنان و مردان را تحت سلطه و استثمار خود قرار می‌دهند.

نظام‌های پدرسالاری و سرمایه‌داری تقویت‌کننده یک‌دیگرند. آن‌ها درهم ریشه دارند و دست در دست هم برای مبارزه با نژادپرستی، تبعیض جنسی، زن ستیزی، بی‌گانه هراسی، نفرت از هم‌جنس‌گرایی، استعمار، امپریالیسم و کار اجباری فعالیت می‌کنند. آنان اشکال گوناگونی از بنیادگرایی را که مانع از آزاد بودن زنان و مردان می‌شود، به‌وجود آورده‌اند. سرمایه‌داری و پدرسالاری عامل فقر ، محرومیت، نقض حقوق انسان‌ها به‌خصوص حقوق زنان و به مخاطره اندختن بشریت و محیط زیست کره زمین می‌باشند.

این چنین جهانی را رد می‌کنیم 

هدف ما ساختن جهان دیگری است که در آن بهره‌کشی، سرکوب و محرومیت، زمانی طولانی وجود نداشته باشد. جهانی که شرافت، تفاوت‌ها، حقوق و آزادی‌ها، همه محترم شمرده شود.

این منشور برارزش‌هایی چون برابری، آزادی، همبستگی، عدالت و صلح استوار است. 

برابری

براین باوریم:

1. همه‌ی انسان‌ها و مردم تمامی سرزمین‌ها و جوامع با هم برابرند. آنان از حق دستیابی یکسان به ثروت، زمین، شغل مناسب، ابزار تولید، مسکن رضایت‌بخش، آموزش و پرورش مطلوب، آموزش حرفه‌ای، عدالت، سلامتی، تغذیه مناسب و کافی، خدمات بهداشتی روحی و جسمی، بازنشستگی، محیط زیست سالم، دارایی، تصمیم‌گیری‌های بنیادی و سیاسی، انرژی، آب آشامیدنی، هوای پاک، تسهیلات حمل و نقل، دانش و مهارت‌های فنی، اطلاعات، ابزارهای ارتباطی، تفریح، فرهنگ، اوقات فراغت، فن‌آوری و ثمرات حاصل از فرایند‌های علمی برخوردار باشند.

2. نه موقعیت اجتماعی و نه شرایط زندگی، تبعیض را توجیه نمی‌کند.

3. نه آداب و رسوم و سنت، نه دین و جهان بینی و نه نظام اقتصادی و سیاسی تحقیر هیچ انسانی را، یا فعالیت‌هایی که موجب تضعیف شأن و منزلت انسان را فراهم آورد، به‌حق نمی‌داند.

4. زنان قبل از آن‌که همسر، دوست، کارگر یا مادر باشند یک شهروند کاملند.

5. تمامی وظایفی که زنان به‌اصطلاح به شکل رایگان انجام می‌دهند با نقش دوم او در زندگی و هزینه‌های اجتماعی که (شامل کارِ خانه، آموزش و پرورش، مراقبت از فرزندان، فضای صمیمانه و غیره) ارتباط دارد. این فعالیت‌ها ثروتی را به‌وجود می‌آورند که باید بر آن ارزش گذاشت و زنان را در آن شریک نمود.

6. تجارت میان کشورها باید عادلانه صورت پذیرد و به رشد مردم آسیبی نرساند.

7. هر فردی باید به شغل و حقوق مناسب و شرایط بهداشتی و امن دسترسی داشته باشد و شان و منزلت او محترم شمرده شود.

آزادی

براین باوریم:

1. همه‌ی انسان‌ها به دور از هرنوع خشونت زندگی کنند. هیچ انسانی مالک دیگری نیست. هیچ فردی نباید در بیگاری یا بردگی نگه داشته شود؛ وادار به ازدواج شود و در معرض کار اجباری، معامله و سوء‌استفاده‌ی جنسی قرار گیرد.

2. همه‌ی افراد از آزادی‌های فردی و گروهی برخوردار می‌باشند. انسان و منزلت او را به‌خصوص در آزادی اندیشه، آگاهی، اعتقاد و دین، آزادی در بیان اندیشه، ابراز تمایل جنسی به صورت آزاد و مسؤلانه و انتخاب کردن شخصی به عنوان شریک زندگی، آزادی در رأی دادن، انتخاب شدن و مشارکت نمودن در زندگی سیاسی، آزادی تجمع و تشکیل انجمن و اتحادیه و تظاهرات، آزادی انتخاب محل سکونت و موقعیت اجتماعی، آزادی انتخاب رشته تحصیلی و شغل و بهره‌گیری از آن، آزادی در نقل مکان کردن و مسؤل بودن نسبت به اموال و دارایی‌های خود، آزادی در انتخاب زبان ارتباطی شخص ضمن احترام گذاردن به اقلیت‌های زبانی در خصوص به‌کار بردن زبان خود در محیط کار و خانه، آگاه شدن، یاد گرفتن، بحث و گفتگو نمودن و دسترسی و به‌دست آوردن اطلاعات و فناوری را تضمین نماید. 

3. آزادی با احترام متقابل تمرین می‌شود و درون چارچوبی مردمی و آزادمنشانه به وسیله جامعه مشخص می‌گردد. احترام متقابل، مسؤلیت و تعهداتی را در جهت وحدت و یگانگی موجب می‌گردد. 

4. زنان در تصمیم‌گیری در باره خود، باروری و روابط جنسی‌شان آزاد هستند. آنان از حق انتخاب داشتن فرزند و یا نداشتن آن برخوردار می‌باشند.

5. دموکراسی ریشه در آزادی و برابری دارد.

 همبستگی

براین باوریم:

1.         همبستگی بین‌المللی در میان افراد و گروه‌های مردم، آزادی را به دور از هر نوع سوء‌استفاده          واجبار گسترش می‌دهد.

2.          همه‌ی انسان‌ها وابسته به یک‌دیگرند. آنان در این مسؤلیت شریکند و خواهان زندگی با یک‌دیگر وساختن جامعه‌ای شایسته، سخاوتمند و برابرگرایند. جامعه‌ایی که براساس حقوق بشر عاری از ظلم و ستم و محرومیت، تبعیض، عدم رواداری یا تعصب و خشونت باشد.

3.         منابع طبیعی و اموال و دارایی‌ها و خدمات مورد لزوم برای همه‌ی افرادی که زندگی می‌کنند مطلوب باشد. از اموال عمومی و سرویس‌های خدماتی تقریباً همه‌ی افراد به‌طور یکسان برخوردار شوند.

4.         منابع طبیعی توسط مردمی که در آن منطقه زندگی می‌کنند کنترل و نظارت گردد به گونه‌ای که به طبیعت احترام گذاشته شود و ‌نگهداری و حفاظت پی‌گیرانه از آن را ترویج دهند.

5.         اقتصاد یک جامعه، خدماتی متناسب به زنان و مردان آن جامعه دهد و به لحاظ اجتماعی براساس تولید، مبادله و توزیع مناسب دارایی میان همه‌ی افراد مردم و ارجح شمردن منافع جمع، ریشه کنی فقر، ایجاد تعادل بین منافع فردی و جمعی را موجب گردد. این اولویت دادن‌ها تثبیت‌کننده‌ی استقلال است و با جستجوی انحصاری برای سودی که نابودکننده‌ی منافع اجتماعی و انباشت خصوصی ابزار تولید، دارایی‌، سرمایه، زمین، قدرت تصمیم‌گیری توسط افراد و یا گروهی چند می‌باشد، مخالف است.

6.         سهم هر شخص در جامعه مورد پذیرش و تأیید است و باید راه برای گرفتن حقوق اجتماعی فارغ از نقشی که توسط آن فرد معین شده است، هموار باشد.

7.         تغییرات ژنتیکی را کنترل نموده، هیچ نوع انحصار یا امتیازی در زندگی و یا ژنتیک انسانی وجود ندارد، شبیه‌سازی انسان را ممنوع می‌دانیم.

عدالت

براین باوریم.

1. همه‌ی انسان‌ها جدا از نوع کشور، ملیت و محل اقامتشان یک شهروند تمام و کمال در نظر گرفته شوند و از حقوقی عادلانه و برابر با حقوق بشر که شامل (حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی، فرهنگی، جنسی، تولید مثل و زیست محیطی) می‌باشد، در چارچوبی برابر، منصفانه و واقعاً دموکراتیک برخوردار شوند. 

2. اساس عدالت اجتماعی، توزیع دوباره و عادلانه ثروت و محو فقر است. محدود کردن کسب ثروت و برآوردن نیازهای مبرم شرط ضرور برای تأمین رفاه و آسایش تمامی مردم است.

3. شرافت روحی و جسمی هر شخص باید مورد حمایت قرار گیرد. شکنجه، تحقیر و رفتار توهین‌آمیز ممنوع است. خشونت جنسی، تجاوز، خشونت علیه زنان، تجارت سکس و قاچاق انسان‌ها به‌طور کلی جنایت علیه فرد و بشریت قلمداد شود.

4. قوه‌ی قضائیه‌ای مستقل، کارآمد، برابرگرا و قابل دسترس به‌وجود آید.

5. منافع هر فرد براساس حمایت اجتماعی جهت دستیابی زنان و مردان به خدمات درمانی، مسکن مناسب، آموزش و پرورش، اطلاعات و حق بازنشستگی تعیین شود. هر فرد برای یک زندگی شرافتمندانه نیاز به درآمد کافی دارد.

6. خدمات اجتماعی و درمانی همگانی، قابل دسترس با کیفیت و بدون هزینه، که شامل همه‌ی درمان‌ها و خدمات برای تمامی بیماری‌های واگیردار به‌خصوص ایدز باشد.

صلح

براین باوریم:

1. همه‌ی انسان‌ها در دنیایی توأم با صلح و آرامش زندگی کنند. صلح اساساً ناشی از برابری بین زنان و مردان، برابری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی، حمایت حقوقی و ریشه‌کنی فقر می‌باشد و تضمین می‌کند که تمامی مردم در شایستگی و به دور از خشونت زندگی کنند و هر فردی از شغل، منابع کافی غذا، مسکن، پوشاک، تحصیل، بازنشستگی و خدمات درمانی قابل دسترس برخوردار باشد.

 

2. روامداری، گفتگو، احترام به خاطر گوناگونی‌ها اساس و بنیاد صلح است.

3. همه‌ی اشکال سلطه، استثمار، اعمال محرومیت از سوی فردی برفرد دیگر، گروهی بر گروه دیگر و یا اقلیتی بر اکثریتی و یا اکثریتی بر اقلیتی و کشوری بر کشوری دیگر مردود است. 

4. همه‌ی انسان‌ها حق دارند در جهانی عاری از جنگ، درگیری‌های مسلحانه، اشغال بیگانه و پایگاه‌های نظامی زندگی نمایند. هیچ کس حق تصمیم‌گیری در مورد زندگی یا مرگ افراد با گروه‌ها را ندارد.

5. نه آداب و رسوم، نه سنت و جهان‌بینی و نه سیاست و نظام اقتصادی، استفاده از خشونت را توجیه نمی‌کند.

6. درگیری‌های مسلحانه و غیرمسلحانه بین کشورها، مناطق و گروه‌ها طی گفتگوهایی حل شود تا صلح و آرامش و راه‌حل‌های منطقی و عادلانه در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌هم‌راه آورد.

فراخوان

منشور جهانی زنان برای بشریت، زنان و مردان و همه‌ی انسان‌های ستمدیده بر روی این سیاره را فرا می‌خواند و اعلام می‌دارد به شکل فردی و جمعی با اعمال قدرت خود، جهان و ساختارهای اجتماعی آن را به‌طور بنیادی با توجه به روابط فزاینده بر اساس برابری، صلح، آزادی، استقلال و عدالت دگرگون سازند.

این بیانیه از تمامی جنبش‌های اجتماعی و همه‌ی نیروهای جامعه می‌خواهد دست به عمل بزنند تا ارزش‌های این منشور بتواند به شکلی مؤثر به اجرا درآید و صاحبان قدرت سیاسی اقداماتی را برای تحقق آن‌ها به‌کار برند.

این فراخوانی است که عمل به آن، جهان را تغییر می‌دهد. پس به آن نیازی فوری است.

هیچ ماده‌ای از این منشور نباید به گونه‌ای تفسیر شود که استفاده خاص جهت ابراز عقاید، یا هدایت نمودن فعالیت‌هایی که مغایر با روح منشور می‌باشد از آن مستفاد شود. این ارزش‌ها از منشور دفاع می‌کنند تا همه‌ی آن شکل بگیرد. ماده‌های منشور می‌توانند با یک‌دیگر جابه‌جا شوند زیرا از اهمیت یکسانی برخوردارند.

جنبش اعتراضی زنان جهان جنبشی برگشت‌ناپذیر

جنبش اعتراضی زنان جهان چیست؟

جنبش اعتراضی زنان جهان، شبکه‌ی ارتباط دهنده‌ی فعال مبارزات بین‌المللی زنان با گروه‌ها و منابع اصلی و کارآمد می‌باشد تا فقر و خشونت علیه زنان را ریشه‌کن سازد.

این جنبش اعتراضی با حضور 5500 گروه در 163 کشور و سرزمین هماهنگ شده است و موجب شده تا انواع گوناگون از گروه‌های زنان، اقوام، فرهنگ‌ها، ادیان، پیشینه‌های سیاسی و طبقاتی در سنین متفاوت گرد‌هم آیند. 

در سال 2000 در بخشی از جنبش اعتراضی زنان جهان برنامه سیاسی نوشتیم که شامل 17 درخواست عملی برای ریشه‌کنی فقر در سراسر جهان، تقسیم ثروت و دارایی، از بین بردن خشونت علیه زنان و احترام به شأن و منزلت معنوی و جسمی آنان بوده است. 

در 15 اکتبر حدوداً 2000 نفر از زنان و مردان دیگر کشورها، به‌جز ایالات متحده، جنبش اعتراضی هم‌راه با زنان آن کشور انجام دادند که در کل 20000 نفر در اتحاد و همبستگی گرد آمدند و برنامه و خط‌مشی سیاسی خود را به رهبران صندق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارایه دادند. در 17 اکتبر تقریباً 10000 نفر از زنان و مردان به جنبش اعتراضی در نیویورک ملحق شدند و طوماری از امضاء که در حمایت از جنبش اعتراضی زنان جهان و دو درخواست آنان می‌بود جمع و به سازمان ملل ارایه گردید. تا 20 اکتبر شمار امضا‌ها از 2000 به چهار میلیون و هفصدوسی و شش هزار رسید.  

از آن هنگام از خواسته‌های خود بی‌وقفه دفاع می‌نماییم. قصد داریم دنیایی از متفاوت‌ها بسازیم. و در جنبش‌های اجتماعی جهان و کشورمان فعال باشیم. طرز تفکر در باره‌ی جایگاه زنان را در جهان و منزلتی‌ که باید به‌دست آوریم به پیش می‌بریم. با این منشور جهانی زنان برای بشریت و فعالیت‌های آتی‌مان تأکید می‌کنیم: جهانی دیگر ممکن است. دنیایی پر از امید و زندگی که یقیناً مکانی زیبا برای زندگی ما است. 

عشقمان را به جهان با زیبایی‌ها و گوناگونی‌هایش اعلام می‌داریم

 نقل از فرهنگ نوسعه

بازگشت به صفحه نخست