خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

همبستگی با اتحادیه جوانان کمونیست چک – کی .اس.ام.

نویدنو:02/8/1385

دولت چک اتحادیه جوانان کمونیست را منحل کرده است . این امر در آستانه انتخابات محلی وسنا که حزب کمونیست سومین نیروی متنفذ پارلمان نیزدرآن شرکت دارد اتفاق افتاده است . نویدنو خواستار است به این عمل ضد دموکراتیک با تمام قوا وامکانات اعتراض گردد. در زیر متن اطلاعیه اتحادیه جوانان کمونیست چک - کی.اس.ام ومتن دادخواهی همبستگی با کی .اس .ام .را تقدیم می کنیم .

متن بیانیه اتحادیه جوانان کمونیست پک .کی .اس. ام

همبستگی با اتحادیه جوانان کمونیست چک – کی .اس.ام.

 

رفقای گرامی

اتحادیه جوانان کمونیست (کی.اس.ام) جمهوری چک رسما توسط قدرت دولتی در 12 اکتبر 2006 منحل اعلام شده است .

اتحادیه جوانان کمونیست در16 اکتبر 2006 نامه ای از سوی وزیر کشور جمهوری چک دریافت کرده است که اعلام می دارد که وزیر کشورسرانجام اتحادیه جوانان کمونیست چک را منحل کرد.این امرعلیرغم اعتراضات گسترده در برابر خطر غیر قانونی کردن سازمان جوانان کمونیست جمهوری چک اتفاق افتاد.

هزاران شهروند جمهوری چک متن اعتراضی را علیه  تلاش وزیر کشور برای  غیر قانونی اعلام کردن اتحادیه جوانان کمونیست امضا کردند.اعتراض دربرابر غیر قانونی کردن (کی .اس. ام) در جمهوری چک به طور مثال توسط سازمان مبارزین ضد فاشیست سابق،سازمان های دانشجویی، احزاب سیاسی وانجمن های مدنی اظهار گردید. تلاش وزیر کشور برای عیر قانونی ساختن (کی .اس.ام) به مقاومت گسترده ای در خارج از کشور دامن زد.صدها سازمان عمده دانشجویان وجوانان ، اتحادیه های کارگری واحزاب سیاسی همراه با هزاران نفر از مردم به وزیر کشور وسفارت جمهوری چک در کشورشان اعتراض کردند.همبستگی با (کی .اس.ام)توسط بسیاری از اعضا پارلمان ها،روشنفکران سر شناس واشخاصی  نظیر برندگان جایزه نوبل ، داریو فو رهبر زاپاتیستامارکوس یا بونو فاکس خواننده  u2 (یو 2.) تظاهرات وحمایت از (کی .اس.ام)در برابر سفارت خانه های جمهوری چک در کشورهای مختلف جهان سازمان داده شد . فدراسیون جهانی جوانان دموکرات روز جهانی همبستگی با اتحادیه جوانان کمونیست چک را در 27 قوریه 2006 بنیان گذاشت .

وزیر کشور اساسا اعتراض مقامات اتحادیه جوانان کمونیست را بعنوان انجمن مدنی به این بهانه که هدف فعالیت های اتحادیه مداخله کردن  در عرصه ای است که برای کنشگران احزاب سیاسی محدود است رد کرد.وزیر کشور اضافه کرد که رفتاراتحادیه غیر قانونی بود چون بر اساس نظریات مارکس ، انگلس ولنین بنیاد گردیده وضرورت انقلاب سوسیالیستی را اعلام کرده است .

در هر حال ، وزیر کشورهیچ استدلالی  برای استفاده  درمنحل کردن اتحادیه ندارد.تنها دلیلی که  رسما  به منحل کردن اتحادیه منجر شده است  آن است که اتحادیه در برنامه خود ضرورت جایگزینی مالکیت جمعی وسابل تولید به جای مالکیت خصوصی  وسایل تولیدرا منعکس می نماید.

اتحادیه جوانان کمونیست علیرغم انحلال رسمی خود توسط قدرت دولتی مصمم است  به مبارزه برای کسب حقوق اکثریت جوانان – دانشجویان، کارگران جوان وبیکاران وبرای سوسیالیسم ادامه دهد .اتحادیه مصمم است عزم وزیر کشور را در دادگاه به چالش کشاند.

غیر قانونی کردن اتحادیه در جوی از مبارزه جویی ضد کمونیستی که عملیات  وحملات  ضد کمونیستی گوناگونی را شکارکردو فراخوان های جدید برای متهم کردن حزب کمونیست بوهم وموراویا ، به اجرا در آمد.تصمیم وزارت کشور تنها یک هفته قبل از انتخابات محلی وسنا که حزب کمونیست بوهمیا وموراویا در آن شرکت داشتند عملی شد.

رفقا ودوستان گرامی

مقاومت بین المللی در برابر غیر قانونی کردن ومتهم سازی جنبش کمونیستی در جمهوری چک ضروری است .  از اینرو خواهان اعلام همبستگی خود با اتحادیه جوانان کمونیست واعتراض بر علیه این حرکت بی سابقه از جانب وزارت کشور جمهوری چک در سفارت خانه های چک در کشور تان هستیم .آدرس این سفارت خانه ها در صفحه پیوست موجود است .

http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?ido=7904&idj=2&amb=1&ikony=False& trid=2&prsl=False&pocc1= 

ما خواهنیم که به صورت پیوسته مارااز فعالیت های خودمطلع نمایید .

آدرس ای میل ما : international@ksm.cz

فاکس ما : 449 897 222 00420

همچنین می توانید متن دادخواهی زیر را که به ابتکارحزب کمونیست یونان

http://www.4ksm.kke.gr

یا متن زیر را که به ابتکار فدراسیون جهانی جوانان دموکرات راه اندازی شده است  امضا نمایید.

www.wfdy-ksm.kne.gr

ما تقاضا می کنیم اطلاعات درباره این عمل ضد دموکراتیک دولت چک را در کشورهای خود منتشر نمایید.ما همچنین  همبستگی شمارا به اشکال دیگرخواهانیم .با حمایت بین المللی شما، شکست بنیادی تمام حملات ضد کمونیستی وضد دموکراتیک ممکن می شود.

زنده باد همبستگی بین المللی

بخش بین الملل اتحادیه جوانان کمونیست (کی .اس.ام)  

 

متن دادخواهی

همبستگی با اتحادیه جوانان کمونیست چک – کی .اس.ام.

ما ، امضا کنندگان زیر ، شدیدا به عملکرد خودسرانه قضایی توسط وزارت کشور جمهوری چک مبنی بر منحل کردن «انجمن مدنی» اتحادیه جوانان کمونیست – کی اس.ام  اعتراض می کنیم .
این کردارها ی بنا شده بر تبعیضات سیاسی وایدئولوژیک ،تنها  می توانند بعنوان بخشی ازکنش های ضدعدالت ، ضد دموکراسی وضد کمونیسم که محدودیت آزادی های مدنی وآزادی بیان مردم چک ، وبه ویژه جوانان چک را تعقیب می کند، مورد توجه قرار گیرند. 
ابتکارعمل علیه کی .اس.ام دستبرد سیاسی وایدئولوژیک ناپسندی است که  یک باردیگر با نشانه گرفتن تلاش کمونیست ها به منظور مشوه  نشان دادن ایدئولوژی کمونیست وجلو گیری از اجرای هرکنش مبرم اجتماعی مورد اشتیاق مشروع جوانان در خصوص  صلح ،آموزش وپرورش ،کار، همبستگی و محیط زیست سالم وفرهنگ مترقی برای همه انجام می گیرد.
تلاش برای وادار کردن کی .اس. ام به تغییر مبانی ایدئولوژیک ، یامردود نشان دادن فعالیت های آن، فقط  اندک زمانی قبل از انتخابات پارلمان وبه موازات آن حملات جدید وشدید علیه حزب کمونیست بوهمیا وموراویا سومین نیروی با نفوذ در پارلمان کشور.
در نتیجه این اقدامات زنجیره کاملی از آزادی ها وتضمین های دموکراتیک برای مردم چک مستقیما تحلیل می روند.
این اقدام جدید دولت چک تحرک جدیدی به تبعیضات گوناگونی می دهد که پیشاپیش کمونیست هارا هدف گرفته اند وجنایات انجام شده توسط  حامیان سیاست وایدئولوژی فاشیست ونازی را ماست مالی می کند.
ما همبستگی کامل خودرا با اتحادیه جوانان کمونیست – کی .اس.ام ،با کمونیست ها وسایر مردم ترقی خواه جمهوری چک در مبارزه خود در دفاع از حقوق وآزادی های دموکراتیک بنیادی اعلام می کنیم .
ما  خواهان پایان فوری حملات وگام های مستقیم در جهت حفظ آزادی های دموکراتیک بنیادی برای جوانان چک وفعالیت آزاد اتحادیه جوانان کمونیست – کی .اس. ام . هستیم .

 

برگرداننده : تحریری نویدنو

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics