خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

کدام تجمع؟

نویدنو:24/3/1385

 

کدام تجمع؟

 

سهيل آصفي

۲۳ خرداد ۱۳۸۵

درست ساعاتي پس از برخورد خشونت آميز ماموران با تجمع ميدان هفتم تير که در اعتراض به قوانين ضد زن برپا شد، دو تن از همفكران رئيس جمهور ضمن ابراز "بي اطلاعي مطلق" از وجود چنين تجمعي، نسبت به انگيزه هاي اين گونه تجمع ها "ابراز ترديد" کردند. با آنان در زمينه حقوق زنان سخن گفته ايم.

رفعت بيات و نسرين سلطانخواه، يكي عضو شوراي اسلامي شهر تهران و ديگري عضو فراكسيون زنان مجلس اسلامي نظر خود را نسبت به موقعيت زن امروز ايراني با "روز" در ميان گذاشته اند.

مجلس به ما رأي نداد

 

خانم بيات، چرا در انتخابات هيات رئيسه مجلس، زنان نماينده تحرك چنداني نداشتند؟
چرا نداشتند؟ مگر شما روزنامه نگار نيستيد؟

خب، چي شد؟
خانم ها همه فقط دوازده نفرند. يك نفر هم از طرف فراكسيون كانديدا داشتيم. آقايان حدود پنجاه و هشت تا رأي دادند. خب مجلس راي نمي دهد ما چي كار كنيم؟

يعني فضاي مجلس هفتم خيلي مردسالار است؟
هر چي هست رأي نمي دهد. شايد هم مردسالار است. به هر حال ما مقصر نيستيم. مشكل مجلس است كه به زنان رأي نمي دهد. آنها كه رأي نمي دهند مقصرند.

دقيقا. حالا تحليل خودتان از اين رفتار چيست؟
من تحليل ندارم. خب رأي نمي دهند.

خب لابد يك دليلي دارند.
رأي نمي دهند ديگر. شما از آنها كه راي ندادند بپرسيد. جلوي آقايان را بگيريد و بگوييد چرا رأي نداديد؟

شما به عنوان عضو فراكسيون زنان مجلس هفتم، به ما بفرماييد اين فراكسيون چقدر براي احقاق حقوق زنان تلاش كرده است؟
مسائل حقوق زنان را در مجلس توسط طرح ها و لوايح پيگيري كرده ايم. براي توانمند سازي،ارتقاي سطح آموزش، اشتغال، فعاليت هاي اقتصادي مانند تعاوني ها و حتي به زنان خودسرپرست و بي سرپرست توجه خوبي شده است. اگر مشكلات حقوقي هم وجود داشته باشد صاحب نظران مي توانند با مجلس در ميان بگذارند.

گمان مي كنيد نياز زن امروز ايراني چه هست؟
زندگي با آرامش و آسايش.

نص صريح دين

                                                                

·                                 خانم سلطانخواه زن ايراني امروز چه نيازها و كمبودهايي دارد به نظر شما؟*
اين پرسش شما خيلي كلي است. جواب كلي هم دارد.

بله، به هر حال خواست مشترك زنان ايراني در طبقات مختلف اجتماعي در سال هشتاد و پنج به نظر شما چيست؟
يك زن در وهله اول به عنوان يك انسان انتظار دارد صرف نظر از جنسيتش به او توجه شود. در عرصه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بايد بر اساس شايسته سالاري عمل شود.

موقعيت زن ايراني بعد از انقلاب چه تغييري كرد؟
اگر زمان قبل و بعد از انقلاب را با يكديگر مقايسه كنيم مي بينيم كه زنان ايراني به جايگاه واقعي خودشان بيشتر نزديك شدند. قبل از انقلاب تعداد محدودي از زنان در اجتماع فعال بودند. آنها به شيوه غربي در جامعه حضور داشتند. اكثريت زنان ما خانه نشين بودند و در جامعه حضور نداشتند. ولي به واسطه انقلاب اسلامي مي بينيم روز به روز، هر چه زمان مي گذرد زنان ما جايگاه واقعي خودشان را پيدا مي كنند. آنها ابزار و وسيله نيستند و سطح شعور و آگاهي هاي اجتماعي و سياسي زنان ايراني بالا رفته است.

اين افزايش سطح آگاهي هاي سياسي و اجتماعي كه شما هم به حق به آنها اشاره كرديد موجب ياد آوري حقوق ابتدايي آنها و البته انباشت خواست هايي ديگر هم شده كه اين مطالبات با بسياري از قوانين جزايي جمهوري اسلامي در تناقض قرار گرفته است. چه راهي براي عبور از اين بن بست وجود دارد؟
ببينيد، يك سري چيزها نص صريح دين اسلام است كه روي آنها جاي بحثي نيست.

نيست؟
خير. اينها احكام ثانوي نيستند. احكام اوليه اسلامند و نص صريح قرآن.

مساله قانون ارث چي؟
قانون ارث جزو آيات صريح قرآن است. ولي برخي ديگر از قوانين را با توجه به شرايط با فقه پوياي شيعه مي توان به روز كرد.

در مورد قانون "حجاب اجباري" چي؟
حجاب هم جزو اصول دين اسلام است.

يعني جزو "احكام اوليه" كه اشاره كرديد؟
بله. در قرآن صريحا در مورد حجاب آياتي وجود دارد.

بازگشت به صفحه نخست


Free Web Counters & Statistics