خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

جنگ در لبنان ومبارزه برای نفت

نویدنو:11/5/1385

جنگ در لبنان ومبارزه برای نفت

نویسنده : میشل خوسودوفسکی

 

آیا میان بمباران لبنان وافتتاح بزرگترین خط لوله استراتزیک نفتی جهان که روزانه بالغ بریک میلیون بشکه نفت را به بازار های غرب منتقل خواهد کرد، رابطه ای هست؟ خط لوله نفتی باکو- تفلیس – جیهان که دریای خزر را به مدیترانه شرقی متصل می کند در 13جولای در ابتدای بمباران لبنان توسط اسرائیل بدون هیچ جلب توجهی افتتاح شد. یک روز قبل از حمله هوایی اسرائیل ،شرکای اصلی  وسهامداران پروژه خط لوله باکو-تفلیس – جیهان ، به همراه سران کشورهای مختلف ومدیران شرکت های نفتی در بندر جیهان گرد هم امده بودند.انها سپس برای پذیرایی افتتاح دراستانبول به میزبانی احمد نجدت سزردر قصر مخمل پوش سیراوآن گرد آمدند. مقامات بلند پایه بریتانیا، امریکا واسرائیل نیز همراه آنها بودند. کنسرسیوم باکو –تفلیس – جیهان را بریتیش پترولیوم رهبری می کند British Petroleum's (BP) CEO, Lord Browne .سهام داران عمده غربی شامل شرون ، کونوکو- فیلیپس،توتال فرانسه وای ان آی ایتالیا هستند.( آنکس را ببینید)**وزیر انرژی وامورزیر بنایی اسرائیل ، بنیامین بن الیازربه همراه هیت نمایندگی عالی رتبه اسرائیلی در محل افتتاححضور داشتند. خط لوله باکو – تفلیس – جیهان در نهایت از سرزمین فدراسیون روسیه عبور می کند.این خط لوله از دو جمهوری شوروی سابق ، آذربایجان وگرجستان عبور می کند که هر دو به قیمومیت امریکا در آمده و اتحاد نزدیک نظامی با امریکا وناتو دارند.علاوه بر آن هر دو کشور آذربایجان وگرجستان دارای قرارداد مشارکت پایدار نظامی با اسرائیل هستند.

اسرائیل سهمی در میادین نفتی آذری دارد ،که از آن محل حدود20درصد نفت خودرا تامین می کند.افتتاح خط لوله قطعا سهم صادرات نفت اسرائیل از حوضه نفتی دریای خزر را افزایش خواهد داد.اما مسئله با اهمیت دیگری وجود دارد که مسقیما به جنگ لبنان وابسته است .به موازات فتور روسیه ، اسرائیل به سمت ایفای نقش استراتژیک مهمتری در حفاظت از مدیترانه ی شرقی ودالان نفتی خارج از جیهان حرکت کرده است

نظامی کردن مدیترانه ی شرقی

 بمباران لبنان بخشی از یک برنامه  ماهرانه ونقشه راه نظامی است . گسترش جنگ به سوریه وایران پیشاپیش از سوی امریکا وطراحان نظامی اسرائیل درنظر گرفته شده بود.این دستور کار گسترده نظامی ، مستقیما به حفاظت استراتژیک از نفت وکریدور نفتی بستگی دارد. اسرائیل در زمینه جنگ با  لبنان،هدف کنترل ارضی بر خطوط ساحلی مدیترانه شرقی را دنال می کند .    

تسلط بریتیش پترولیوم بر خط لوله باکو- جیهان ، در این میان،  به نحوغم انگیزی ژئو پلتیک منطقه مدیترانه شرقی را ، که در حال حاضر از طریق کریدور انرژی به  حوزه نفتی دریای خزرمتصل شده است تغییر داد.خط لوله باکو – جیهان ،به نحو قابل ملاحظ ای موقعیت کشور های منطقه را دگرگون نموده وان ها را به سمت پیوستگی  باغرب سوق داده است . با کشیده شدن خط لوله به مدیترانه ، امریکا عملا بلوک جدید، آذربایجان ، گرجستان ، ترکیه واسرائیل را به راه انداخته است .( کومرزانت مسکو14 جولای 2006)اسرائیل در حال حاضر بخشی از اتحاد نظامی انگلو –امریکن است که به منافع غول های نفتی در خاورمیانه واسیای مرکزی خدمت می کند.

گزارشات رسمی اعلام می کنند،خط لوله نفت را به بازارهای غرب خواهد رساند،در حالی که آن چه  به ندرت مورد تایید قرار می گیرد این است که قسمتی از نفت دریای خزر باید به سوی اسرائیل فرستاده شود . در همین رابطه پروژه خط لوله زیر آبی اسرائیل – ترکیه طراحی شده است که می تواند جیهان رابه بندر اسرائیلی اشکلون وصل نموده و از طریق سیستم خط لوله اصلی اسرائیل به  دریای سرخ متصل شود . هدف اسرائیل نه تنها به دست اوردن نفت دریای خزر برای مصرف  سوخت خود بلکه  داشتن نقشی کلیدی در پشت نفت دریای خزر برای صدور مجدد ان به بازار کشورهای اسیایی از طریق بندر ایلات در دریای سرخ است . دلایل استراتژیک این مسیر گزینی برای انتقال  نفت دریای خزربسیار گسترده اند.  

در آوریل 2006اسرائیل وترکیه طرح احداث  4خط لوله زیر دریایی را اعلام کردند که می تواند ازسرزمین های لبنان وسوریه عبور کند.ترکیه واسرائیل در مورد احداث پروژه چندین میلیلرد دلاری اترزی وآب گفتگو می کنند* که آب ، برق ، گاز ونفت را از طریق  خطوط لوله به اسرائیل انتقال خواهد داد . در این پروژه نفت فراتر از اسرائیل به خاور دور هم انتقال خواهد یافت . طرح های جدید در گفتگوهای اسرائیل -  ترکیه می تواند انتقال اب ، برق ، گاز ونفت را از طریق 4 خط لوله زیر آبی به اسرائیل برساند. 

نفت باکو از طریق این خط لوله جدید می تواند به اشکلون واز ان جا از طریق دریای سرخ به هند وخاوردورمنتقل شود.جیهان وبندر مدیترانه ای اشکلون تنها 400کیلو متراز هم  فاصله دارند.نفت می تواند وسیله تانکرها ویا به ویژه  توسط خط لوله زیر دریایی به شهر منتقل شود. همچنین نفت می تواند به وسیله خط لوله از قبل موجود از اشکلون به بندرایلات در دریای سرخ پمپ  شده ، واز آنجا به وسیله تانکرها به هندوستان وسایر کشورهای آسیایی حمل گردد.

آب برای اسرائیل

در پروژه احداث خطوط لوله ، خط لوله ای هم برای انتقال آب از سرچشمه رودهای دجله وفرات در اناتولی برای اسرائیل ، در دست بررسی است. این امر هدف استراتژیک بلند مدت اسرائیل برای مصونیت از گزند سوریه وعراق بوده است .دستور کاراسرائیل با در نظر داشت ( مسئله ) آب با انعقاد پیمان نظامی بین تل آویو وانکارا پشتیبانی شده است .

تعیین مسیر نفت اسیای مرکزی

انتقال نفت وگاز آسیای مرکزی به مدیترانه شرقی( تحت حفاظت نظامی اسرائیل )، برای صدور مجددبه آسیا برای خراب کردن بازار انرژی آسیایی است که بر گسترش کریدور خط لوله مستقیمی که آسیای مرکزی و روسیه را به جنوب آسیا ، چین وخاوردور متصل می کند ، بنا نهاده شده است . هدف نهایی این طرح ،تضعیف نقش روسیه در آسیای مرکزی وقطع دست چین از منابع نفت آسیایی است .این طرح همچنین قصد منزوی کردن ایران را دنبال می کند.در این میان اسرائیل به عنوان بازیگر قدرتمند بازار انرزی جهانی ظاهر شده است . 

جنگ وخطوط لوله

قبل از بمباران لبنان ، اسرائیل وترکیه مسیرخط لوله زیر آبی را اعلام کرده اند که از سوریه ولبنان می گذرد.احداث این خط لوله زیر دریایی تجاوز اشکار به حق حاکمیت ارضی لبنان وسوریه نیست. امابه عبارتی دیگر ،توسعه محل استقرار کریدورهای خطوط  لوله ( برای نفت وآب )از میان لبنان وسوریه می تواند مستلزم نظارت ارضی اسرائیل – ترکیه بر سواحل مدیترانه ی شرقی از جمله بر لبنان وسوریه باشد . اجرایی کردن این طرح مستلزم نظامی کردن سواحل مدیترانه شرقی ، راه های آبی و مسیرهای زمینی ،به گستره ای از بندر جیهان تا سراسرسوریه ولبنان تا مرزهای لبنان واسرائیل است . آیا این یکی از اهداف پنهان جنگ علیه لبنان نیست ؟بازکردن فضایی که اسرائیل را به کنترل ارضی گسترده از مرزهای لبنان وسوریه تا ترکیه  قادر می سازد.

جنگ طولانی

اهود المرت نخست وزیر اسرائیل اظهار داشته است که تجاوز اسرائیل علیه لبنان ممکن است« زمان طولانی» ادامه داشته باشد .ضمنا امریکا انتقال اسلحه به اسرائیل را سرعت بخشیده است .اهداف استراتژیکی پشت « جنگ طولانی » نهفته است که با نفت وخطوط لوله نفتی گره خورده است . عملیات هوایی علیه لبنان به طور غیر قابل انکاری به اهداف استراتژیک امریکا- اسرائیل در مرزهای خاورمیانه از جمله سوریه وایران بستگی دارد.در وقایع اخیر، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه امریکا اظهار داشت که هدف اصلی ماموریت او در خاورمیانه نه آتش بس در لبنان که منزوی کردن سوریه وایران است .( دیلی تلگراف 22 جولای 2006  ). دراین موقعیت بحرانی ویژه ، انباشتن مجدد انبارهای تسلیحات ساخت امریکای اسرائیل نشانگر گسترش  میدان جنگ  هم در داخل وهم درخارج از مرزهای لبنان است . 

برگرداننده : هاتف رحمانی

09/05/1385

منبع: گلوبال ریسرچ

*http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1145961328841&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

**Annex

The BTC Co. shareholders are: BP (30.1%); AzBTC (25.00%); Chevron (8.90%); Statoil (8.71%); TPAO (6.53%); Eni (5.00%); Total (5.00%), Itochu (3.40%); INPEX (2.50%), ConocoPhillips (2.50%) and Amerada Hess (2.36%). (source BP)

 

بازگشت به صفحه نخست


Free Web Counters & Statistics
 

a