نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه

در همايش "اينترنت و زنان "،زنان ارايه مقاله‌هاي خود را به مردان سپردند

نویدنو:09/8/1385

در همايش "اينترنت و زنان "،زنان ارايه مقاله‌هاي خود را به مردان سپردندوزير ارتباطات در پاسخ به سوال سرمايه كه در حال حاضر بيش‌تر سايت‌هاي خبري - تحليلي مربوط به زنان فيلتر شده است، گفت: سايت‌هايي كه مخرب باشد، فيلتر مي‌شوند. اما مخرب بودن يك سايت يعني چه؟ و پاسخ وزير ارتباطات سكوت بود و همچنين پاسخ‌اش دربارهء اين‌كه چند سايت مرتبط به زنان فيلتر شده است منفي بود: «مشخص نيست كه چند سايت زنان فيلتر شده‌است.»
مهرشاد شبابي، رييس همايش: مقالات ارسال شده به دبيرخانهء همايش را زنان نوشته بودند اما در آخر عرضه‌كنندگان آن مردان هستند: «فعاليت‌هاي علمي را زنان انجام مي‌دهند، اما عرضه‌كنندگان آن مردان هستند.»
در اين همايش 14 مقاله را مردان و 225 مقاله را زنان به دبيرخانه ارسال كردند.


۰۸ آبان ۱۳۸۵
سرمايه-مراجعه به سايت‌هاي مستهجن در جهان كم‌تر از دو يا سه درصد است و اين رقم در كشور ما به كم‌تر از پنج درصد مي‌رسد.»

اين آماري است كه محمد سليماني، وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در همايش «زنان و اينترنت درهزاره سوم» ارايه مي‌دهد و تاكيد مي‌كند كه مراجعه به منابع و سايت‌هاي علمي قابل توجه‌تر از مراجعه به سايت‌هاي مستهجن است كه اين هوشيارتر شدن بشر را نشان مي‌دهد.

او صبح ديروز در پژوهشگاه نيرو، سخنانش را با نقش زنان در توليد نرم‌افزاري آغاز كرد. به اعتقاد وزير ارتباطات توليد نرم‌افزاري حـوزه‌اي اسـت كه زنان مي‌توانند در آن نقش موثري داشته باشند.

او همچنين با مطرح كردن اين نكته كه جنسيت در ايـنتـرنـت هدف استكبار است، گفت:«جنسيت هدف استكبار است، بنابراين مي‌خواهد فرهنگ منحط را ترويج كند و در جهت تخريب فرهنگ‌ها گام بردارد كه ما بايد به هوش باشيم و اقدامات لازم در اين زمينه را انجام دهيم.»

او از «زنان» به عنوان موضوعي ياد كرد كه نظام سلطه بر آن انگشت گذاشته است:«نظام سلطه هميشه روي چند مـوضـوع انگشـت مي‌گذارد; آزادي، دموكراسي، حقوق بشر و زنان، در حال حاضر نيز در اينترنت كرامت انساني زنان را نشانه رفته و زنان از ترس و خشونت اينترنتي صحبت مي‌كنند.»

او درباره فيلترينگ گفت:«كشورهاي غربي در زمينهء فيلترينگ عكس‌ ما عمل مي‌كنند و مواردي را فيلتر مي‌كنند كه جنبهء فرهنگي و ايدئولوژيكي دارد ولي در كشور مـا سايت‌هاي مرتبط با موضوعات مستهجن و خشونت و آن‌هايي كه ترس و وحشت ايجاد مي‌كند، فيلتر مي‌شود.»

وزير ارتباطات دربارهء فيلتر شدن سـايـت‌ها در كشور سه دسته را نام مــي‌بـرد:«سـايـت‌هـاي مستهجـن، سايت‌هاي خشن و آن‌هايي كه ترس و وحشت ايجاد مي‌كند.»

او در پاسخ به سوال سرمايه كه در حال حاضر بيش‌تر سايت‌هاي خبري - تحليلي مربوط به زنان فيلتر شده است، گفت:«به طور كلي يك كميتهء فرهنگي سايت‌ها را بررسي مي‌كند. سايت‌هايي كه مخرب باشد، فيلتر مي‌شوند. تعريف مخرب هم روشن است و چيز پيچيده‌اي نيست.»

اما مخرب بودن يك سايت يعني چه؟ و پاسخ وزير ارتباطات سكوت بود و همچنين پاسخ‌اش دربارهء اين‌كه چند سايت مرتبط به زنان فيلتر شده است منفي بود: «مشخص نيست كه چند سايت زنان فيلتر شده‌است.»

او در سخناني كه پشت تريبون سالن پژوهشگاه نيرو مي‌گفت، آماري از تعداد كاربران در كشور ارايه داد: «تعداد كاربران اينترنت در كشور در سال گذشته هفت ميليون نفر برآورد شده است كه در سال‌جاري اين تعداد به حدود 11 ميليون نفر رسيد.»

اما در حاشيهء مراسم او تاكيد مي‌كند كه آماري مبني بر تعداد كاربران زن و مرد وجود ندارد.

او در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد كه بيش از 80 درصد از دانشگاه‌هاي كشور به شبكه متصل هستند.

همچنين در حال حاضر بيش از 98 درصد ارتباطات ما با خارج از كشور انجام مي‌شود در صورتي كه در يك شرايط طبيعي بيش از 90 درصد ارتباطات بايد در درون كشور انجام شود.

از زنان بپرسيد چرا؟

در سالن همايش زنان و اينترنت در هزارهء سوم تا چشم كار مي‌كرد زنان را مي‌ديدي. اما در فهرستي كه به عنوان برنامهء اين همايش دو روزه در اختيار شركت‌كنندگان قرار گرفته بود نامي از زناني كه بخواهند مقاله‌اي را ارايه دهند، وجود نداشت.

مهرشاد شبابي، رييس همايش در پاسخ به عدم حضور زنان ارايه‌كنندهء مقالات به سرمايه گفت: «اين سوال را نبايد از من بپرسيد، بايد از خود زنان بپرسيد.»

او تاكيد كرد كه مقالات ارسال شده به دبيرخانهء همايش را زنان نوشته بودند اما در آخر عرضه‌كنندگان آن مردان هستند: «فعاليت‌هاي علمي را زنان انجام مي‌دهند، اما عرضه‌كنندگان آن مردان هستند.»

در اين همايش 14 مقاله را مردان و 225 مقاله را زنان به دبيرخانه ارسال كردند. در اين ميان 74 مقاله انتخاب شد و 24 مقاله نيز به عنوان برترين‌ها در همايش دو روزه ارايه مي‌شوند. شبابي اشاره كرد كه از ميان 17 مقاله‌اي كه قرار است عرضه شود 9 مقاله مربوط به زنان است اما آن‌ها در آخرين دقايق از ارايهء آن خودداري كرده و به مشتركان و همكاران مردشان سپردند. جرات حضور نداشتن زنان در عرصه‌هاي اجتماعي بهانه‌اي براي برگزاري اين همايش است. شبابي با بيان اين مطلب گفت:‌«هدف اين همايش شناخت تنوع و توسعهء فرصت‌ها براي زنان است.»

به گفتهء او ضرورت بحث زنان و اينترنت اين است كه اگر اينترنت در اختيار زنان قرار بگيرد موجب انتقال آگاهي و تجربه به يكايك اعضاي جامعه خواهد بود چرا كه زن محور خانواده است و خانواده محور توسعه، بنابراين زن محور توسعه است طبيعي است كه برنامه‌ريزي ويژه‌اي نيز بايد براي آن وجود داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics