خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

حقایق آماری کوبا

نویدنو:27/5/1385

حقایق آماری کوبا

 

پایداری کوبا وخفظ سیستم سوسیلیستی آن علیرغم تحریم 45 ساله امپریالیستی نشانگر آن است که فرو پاشی سیستم شوروی ناگزیر نبوده وبر اثر عوامل تحمیلی زیادی از جمله عدم رعایت موازین سوسیالیستی اداره کشور رخ داده است . امروز دفاع از کوبا فقط وجه ایدئولوژیک دفاع از سوسیالیسم نیست، که دفاع از حضور خلقی است در تاریخ که اثبات کرده است می توان صلح طلبانه به افشا جنگ افروزی جهان سرمایه پرداخت وبا سر پنجه مقتدر امپریالیستی مبارزه ، وزندگی نوینی را خلق کرد.

آمارهای ارائه شده در این جدول هیچ یک از منابع دولت کوبا نیست.اعتراف سازمان های جهانی است به رعایت حقوق دموکراتیک خلق کوبا در جهت ساختن دنیایی دیگر.

نویدنو

جمهوری کوبا

عنوان رسمی کشور

هاوانا

پایتخت

114.525 کیلومتر

مساحت

11.346.670نفر(سرشماری 2005)

جمعیت

0.33 درصد (سرشماری 2005)

رشد جمعیت

11.668.658نفر

پیش بینی جمعیت برای 2025

10.447.677 نفر

پیش بینی جمعیت برای 2050

102نفر در کیلومتر

تراکم جمعیت

75درصد

جمعیت شهری

25درصد

جمعیت روستایی

شهرهای بزرگ

2.189.716نفر (سرشماری 2000)

هاوانا

441.524نفر(سرشماری 2000)

سانتیاگو دکوبا

306.049 نفر(سرشماری 2000)

کاماگوی

259.300نفر(سرشماری 2000)

هولوگوین

208.030نفر(سرشماری 2000)

گوانتانامو

گروه های ملی

51درصد

نژاد مخلوط

37درصد

سفید

11درصد

سیاه

1درصد

سایر

اسپانول

زبان رسمی

تعلقات مذهبی

40درصد

کاتولیک

17درصد

مذهب سنتی افریقا وسایر به ویژه سانتریا

7درصد

آته ئیست

2درصد

پروتستان

30درصد

بی مذهب

4درصد

سایر

انتظار  طول عمرمتوسط

77.2سال

در مجموع

79.7سال

زنان

74.9سال

مردان

بهداشت عمومی

6کودک در هر هزار تولد زنده

مرگ در بین کودکان

289نفر(سرشماری 1999)

پزشک به جمعیت

1950(سرشماری 1999)

تخت بیمارستان به جمعیت

میزان سواد

97.3درصد

مجموع

97.2درصد

زنان

97.4درصد

مردان

آموزش وپرورش

9.7درصد(2000-2001)

بودجه آموزش از درآمد ناخالص ملی

9سال(2000)

دوره آموزش اجباری

14نفر یک آموزگار(2000-2001)

نسبت دانش آموزان به آموزگاران در مقطع ابتدایی

دولت

حکومت  جمهوری سوسیالیستی

شکل حکومت

16سال

حداقل سن برای شرکت در انتخابات

24 فوریه 1976، اصلاح شده در 1992،2002

 

قانون اساسی

نیروهای مسلح

49000نفر(امار 2003)

نفرات ارتش

4درصد (2003)

 

بودجه نظامی از در آمد ناخالص ملی

اقتصاد

6.7 درصد (2000)

بخش کشاورزی ، جنگل داری وماهیگیری در اقتصاد

46.4 درصد (2000)

صنعت

46.9 درصد (2000)

خدمات

نیروی کار

5.680.669 نفر(2003)

تعداد  کل شاغلین

سهم بخش های اقتصادی از نیروی کار

24درصد(2001)

کشاورزی، جنگل داری وماهیگیری

24درصد(2001)

صنعت

52درصد (2001)

خدمات

3.3درصد

نرخ بیکاری

 طرف های عمده صادرات وواردات

روسیه ، آلمان ، اسپانیا، کانادا وچین

طرف های عمده تجارت خارجی (صادرات)

اسپانیا ، ونزوئلا،چین ، ایتالیاو کانادا

 

طرف عمده تجارت خارجی (واردات)

انرژی

92.65 درصد (آمار 2003)

برق از منبع گرمایی

1.03 درصد

برق از منابع آبی

0درصد

برق ازانرژی هسته ای

6.31درصد

برق از منابع خورشیدی ، باد وحرارت مرکزی زمین

برخورداری از وسایل ارتباط جمعی

352 (1999)

رادیو برای هزار نفر

51(2001)

تلفن به هزار نفر

251(2000)

تلویزیون به هزار نفر

119(1996)

انتشارروزنامه به هزار نفر

1.4 (2003)

برخورداری از اینترنت به هزار نفر

32(1997)

وسیله نقلیه به هزار نفر

49درصد(1999)

 

راه شوسه به نسبت کل راه ها

 

منابع : آمارهای سازمان ملل،یونسکو، بانک جهانی، گزارشات دولت کوبا، سازمان تجارت جهانی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست

 

Free Web Counters & Statistics